Archive for Ocak 1st, 2015

ADİLCEVAZLI NEVRUZ ÇAKAN

ADİLCEVAZLI NEVRUZ ÇAKAN * Adilcevazın Erikbağı köyü,eski adıyla Koçeri köyü,Nevruz Çakan abinin köyü. Fakir bir ailenin çocuğu. *İlk olarak Adilcevaz-ın meşhur Bekir abisi ve üstadın talebesi olan;” Ümmî, fakat allâmelerin işini gören ve esrâr-ı Kur’âniyeye karşı Isparta’nın intibahına sebep olan, hret kardeşim Âdilcevazlı Bekir Ağa,”Namı diğer,’ Abdülcelil oğullarından Âdilcevazlı Emrullah oğlu Bekir ‘ abi Adilcevazın […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

ATATÜRK OLMASAYDI?

ATATÜRK OLMASAYDI? Olmasaydı; Bin yıllık sürdürülen dilimiz harf devrimi ile ortadan kalkmazdı. Arşivler satılmaz,yakılmaz,atılmazdı. Bir gecede 17 milyon insan cahil kalmazdı. Ecdadından kopuk,babasını bile anlamayan bir nesil türemezdi. Kan ve kavga üzerine oturan bir rejim olmazdı. Bin yıllık yaşanan,yaşatılan bir dine pranga vurulmazdı. İki milyar,60-a yakın İslam ülkelerini birbirine bağlayan manevi bir bağ olan hilafet […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

ASKER OCAĞININ KÜLÜNÜ ALMALI

ASKER OCAĞININ KÜLÜNÜ ALMALI Ya içindekileri temizlemeli veya İslâmın yayılış ve yükselişindeki gösterdiği aynı başarıyı sonunda da gösterip,kirletilen kirlerini temizleyip,beraet ettirmelidir. *Pkk;kaderin orduya ödettirdiği bir bedel ve bir keffaretüz zünubtur. Bin yıllık islama olan hizmetinde sekteye uğraması,onu sükuta ve sukuta sevketti. Beşer zulmeder,kader adalet eder. Beşerin zulmü,kaderin adaletinin tecellisi için,zulme kapı açtı. Hadis-i Kudsi de;”Zalim […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

AŞK-I HAKİKİ VE AŞK-I MECAZİ

AŞK-I HAKİKİ VE AŞK-I MECAZİ *Aşk; kişinin herhangi bir şey hakkında kalbinde ona karşı oluşan bir bağ,bir bağlantı,bir mıknatıs,bir cazibe ve cazibe merkezi oluşturmasıdır. İnsanın kapsam alanında olan her şey bir derece aşkın çerçevesindedir. *Hakiki aşk Bir’e aid ve Bir ile bağlantılı olan şeylere karşı kişinin teveccühü,bağlanması ve bağlanılmasıdır. Her şey gibi en çok kirletilen […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

ASKERİYEDE KURT BOĞAN RUHU VE SURİYE SENARYOLARI

ASKERİYEDE KURT BOĞAN RUHU VE SURİYE SENARYOLARI *Akşemseddin-in babası Şeyh Hamza aynı zamanda –Kurt Boğan-diye namlanmıştır. Amasya-nın Kavak nahiyesinde,ölüp kabre konulduktan sonra bir gün bir kurt gelir,mezarı açıp cesedi yemeğe çalışırken,kabirden bir el çıkıp kurdu boğar. Ertesi sabah halk geldiğinde görür ki,Şeyh Hamza-nın eli dışarıdadır.Kalbi açık bir zat,kurdu öldürdüğünden dolayı elinin yıkanması gerektiğini söyler ve […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

AĞIR GELDİ DİNDARLIK

AĞIR GELDİ DİNDARLIK Dininin üzerinde bir asırdır yapılan baskının geri tepmesi üzerine adeta beton dökülmesine karşı altından sızmaların olmasıyla önü alınamayan bir gelişme sonunda; bu durum rejim militanlarını 1960-dan itibaren darbeye sevketmiş oldu. Her on yılda bir yapılan darbelerle, on yıllık birikim yok edilmeye ve gelen on yıllar içerisinde sindirme politikaları fişlemelerle engellenmeye çalışılmıştır. Bütün […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

ALLAHIM SEN BÜYÜKSÜN… Ben ise…

ALLAHIM SEN BÜYÜKSÜN… Ben ise… Sen büyüksün.Büyüklüğün kâinatı ihata edip kuşatmaktadır. Ben ise;her yönüyle âcizim.Aczimden kendimi bile idare edememekteyim. Sen bütün sıfatlarınla zâtın gibi ezelden gelip ebede gitmektesin. Biz ise var oluşumuzdan haberimiz olmadığı gibi,ne zaman gideceğimiz dahi elimizde değildir. Allahım izzet sende zillet bende. Sen Azizsin biz zelil. Sen büyük hem de en büyüksün. […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

ALLAH YARINI VE GELECEĞİ BİLİR

ALLAH YARINI VE GELECEĞİ BİLİR “Allahın bir kimsenin kiminle evleneceğini ,gaybı bilmeyeceğini iddia ederek,Allah senin cehenneme gideceğini bile bile seni yarattıysa seni niye sorumlu tutuyor? -Bu konuda-Mezheb imamlarının Kur’an-la alakaları yoktur,zaten.” Allahın yarını ve geleceği bilmeyeceğini iddia ederek,bunun tamamen kadercilik olduğunu iddia eden Abdulaziz Bayındır,bunu dayandırdığı aşağıdaki ayetlerin kesinlikle ve kesinlikle iddiasıyla hiçbir alakası yoktur. […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

ALLAH ALLAH DİYEN ORDU!

ALLAH ALLAH DİYEN ORDU! “Allah Allah diye taarruz eden ordu camiye bomba koyar mı?” diye soran Orgeneral Başbuğ, “Türk ordusunun da bir sabrı var” şeklinde konuştu. Allah Allah diyen ordunun genel kurmay başkanı hapishaneye atıldı. O şimdi Silivri hapishanesindedir. Allah Allah diyen ordu dört kere bu millete karşı darbe yaptı,Birkaç kerede teşebbüste bulundu. En son […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ

ÂHİRZAMAN FİTNELERİ “Hakîki bir Müslüman, samîmi bir mü’min hiçbir zaman anarşîye ve bozgunculuğa taraftar olmaz. Dînin şiddetle menettiği şey, fitne ve anarşîdir. Çünkü, anarşî hiçbir hak tanımaz; insanlık seciyelerini ve medeniyet eserlerini canavar hayvanlar seciyesine çevirir ki, bunun âhirzamanda ‘Ye’cüc’ ve ‘Me’cüc’ komitesi olduğuna Kur’ân-ı Hakîm işaret buyurmaktadır.” Âhirzamanın en büyük alametinin ,hepsininde odaklandığı temel […]

No ResponsesOcak 1st, 2015