FRANSIZ OYUNU

FRANSIZ OYUNU

*Fransız ihtilali..1789..Martin Luter..

Fransadaki olayın da onun gibi olduğunu söylemiyorum.

Büyük bir iddia olur.Bu bir ses bombası denemesi idi.

Yakında vurulacak yerler ortaya çıkarsa;kimin,niçin ve neden yaptığı da açığa çıkar.

Bunun kokusu çıkacaktır.

Bir yerlerden…

Fatura ise bir yerlere…

-Fransız ihtilali o adam olmak içindi,bugünkü ise adam dövmek içindir.

-Fransadaki olay islama daha aleni hakarete birer bahane oluşturmak için tezgahlandı.

Kimileri içlerinden kahraman çıkaramayınca,kendi içlerinden öldürdüklerini kahraman yaparlar ve bir de ona anıt dikerler.

-Fransa dünyayı kültür bakımından ekip,biçip,bitirmeye çalışmakta,İngiltere siyaseten bitirmekte,Abd madden bitirmektedir.

Avrupa ülkeleri tam bir ahtapot…

*İslam dünyasındaki olumsuzlukları batı suluyor ve besliyor.

Tahrik edip,büyütüyor.

İşin garabeti o ki;orta doğuyu onlar karıştırmıyor,Fransa gibi batı ülkelerini İslam dünyası bombalıyor! Öyle mi?

*Dün İslam dünyasını ve Türkiye-yi ağırlıkla içten ve dış destekli olarak yıkmaya çalışanlar,şimdilerde ağırlıkla dıştan yıkmaya ve dalgalandırmaya çalışmaktadırlar.

Dıştan gelecek tsunami dalgalarıyla yıkmayı amaçlamaktadırlar.

-Komplo teorilerini üretmeye uygun bir zemin oluşturulmaktadır.

Bu olaydan en çok kim faydalandı?

Yoksa Fransız istihbaratı mı bunu yaptı?

Kırk küsür ülkenin başbakanını ve 1,5 milyon insanı Paris-te topladı.

Trilyonları harcasaydı bunu yapabilir miydi?

 *Yecüc mecüc devrede,kol gezmekte,yollara teröristleri dizmektedir.

Evvelden bir kişi kiralık katil tutar,önündeki engeli kaldırırdı.

Bugün artık bir sektör haline gelmiştir.

Terörler ihaleye verilmektedir.

Bu da Peygamber Efendimizin kıyametin on büyük belirtisinden birisi olan Ye’cüc-Mecüc-ün yani anarşi ve terörün yaygınlaşacağını göstermektedir.

O da devletler çapında…

*Terör ile devletleri yıkıp,devlete talib olanlar artık devriliyorlar,devleti devirmeye çalışanlar da…

*”12 Eylül’ün mimarı Evren’in, dönemin ABD Başkanı Carter’a gönderdiği mektupta, “Gösterilen anlayış için minnettarlığımı ifade etmeme izin verin” satırlarıyla darbeye verilen desteğe teşekkür etti”[1]

*İran’ın İngilizce yayın yapan devlet televizyonu Press TV’nin haberine göre, IŞİD‘e karşı mücadele eden gruplar, cuma günü ABD‘ye ait helikopterler tarafından Irak’ta IŞİD’in kontrolündeki Yesrib ve Beled ilçelerine havadan silah ve mühimmat paketleri atıldığını iddia etti.

ABD daha önce de IŞİD’e karşı mücadele eden gruplara havadan silah, mühimmat ve ilaç yardımı atmış ancak yardımların bir kısmının IŞİD’in eline geçtiği öne sürülmüştü.

ABD O İDDİALARI DOĞRULAMIŞTI

Amerikan Merkez Kuvvetler Komutanlığı da iddiaları kısmen doğrulayarak, “IŞİD’in kontrolündeki bölgeye yanlışlıkla düşen bazı silah ve tıbbi malzemelerin vurularak imha edildiğini” açıklamıştı.[2]

-Bir asır önce vehhabiliği kuran İngilizler,bugün de ışid-i kurmaktadırlar.

*” Bir milleti yok etmenin en kestirme yolu inançlarını yok etmektir. Türk aydını Batı’dan gelen bu muzır, üsaresiz düşünce sistemini hiçbir tenkit süzgecine tabî tutmadan benimsemek bedbahtlığını göstermiştir.”C.Meriç

-Uzun yıllardır başta Türkiye olmak üzere,İslam dünyasındaki savaşların, darbelerin,fitne ve entrikaların en önemli sebebi;yıkılmaya,çökmeye,bitmeye yüz tutan hristiyanlık ve Yahudiliğin çöküşünü ve bitişini geciktirme faaliyetleridir.

Eğer uçları ecnebî elinde olan dünya siyaseti…”[3]

Dünya siyasetini yöneten ve yönlendiren ecnebilerdir.

İpin ucu…başkalarının elinde,diledikleri gibi canbazlık yapmaktadırlar.

*Dünyadaki ırkçılığı körükleyen ve içimize atan başta Fransız ve batıdır.

“Avrupa milletleri şu asırda unsuriyet fikrini çok ileri sürdükleri için, Fransız ve Almanın çok şeâmetli ebedî adâvetlerinden başka, Harb-i Umumîdeki hâdisât-ı müthişe dahi, menfi milliyetin nev-i beşere ne kadar zararlı olduğunu gösterdi.”[4]

-“Ehl-i bid’a, ecnebî inkılâpçılarından böyle meş’um bir fikir aldılar ki: Avrupa, Katolik mezhebini beğenmeyerek, başta ihtilâlciler, inkılâpçılar ve filozoflar olarak, Katolik mezhebine göre ehl-i bid’a ve Mutezile telâkki edilen Protestanlık mezhebini iltizam edip, Fransızların İhtilâl-i Kebîrinden istifade ederek, Katolik mezhebini kısmen tahrip edip Protestanlığı ilân ettiler.”[5]

-“Fransızlarda havas ve hükümet adamları elinde çok zaman din-i Hıristiyanî, bahusus Katolik mezhebi, bir vasıta-i tahakküm ve istibdat olmuştu. Havas, o vasıtayla nüfuzlarını avam üzerinde idame ediyorlardı. Ve “serseri” tabir ettikleri avam tabakasında intibaha gelen hamiyetperverlerini ve havas zalimlerin istibdadına karşı hücum eden hürriyetperverlerin mütefekkir kısımlarını ezmeye vasıta olduğundan ve dört yüz seneye yakın frengistanda ihtilallerle istirahat-i beşeriyeyi bozmaya ve hayat-ı içtimaiyeyi zîr ü zeber etmeye bir sebep telâkki edildiğinden, o mezhebe, dinsizlik namına değil, belki Hıristiyanlığın diğer bir mezhebi namına hücum edildi. Ve tabaka-i avamda ve filozoflarda bir küsmek, bir adâvet hâsıl olmuştu ki, malûm hadise-i tarihiye vukua gelmiştir.” [6]

Bugünde Fransa insalık aleminin istirahatını bozmaktadır.

-“Eski zamanda İngiliz, Fransız, Amerika siyasetleri ve menfaatleri buna muarız olmakla mâni olurdular. Şimdi menfaatleri ve siyasetleri buna muarız değil, belki muhtaçtırlar. Çünkü komünistlik, masonluk, zındıklık, dinsizlik, doğrudan doğruya anarşistliği intaç ediyor. Ve bu dehşetli tahrip edicilere karşı ancak ve ancak hakikat-ı Kur’âniye etrafında ittihad-ı İslâm dayanabilir. Ve beşeri bu tehlikeden kurtarmaya vesile olduğu gibi, bu vatanı istilâ-yı ecanipten ve bu milleti anarşilikten kurtaracak yalnız odur.” [7]

Tüm oyunlar İslam dünyasının bir araya gelmesini engellemeye yöneliktir.

Fransız,İngiliz ve Abd İslam dünyasının ibr araya gelmesine taraftar olmadıklarından, her türlü oyunu oynamaktadırlar.

Öyle zannediyorum ki,kendilerinde görülecek olan bu gibi terör hareketleri,ellerini İslam dünyasından çekmelerine sebeb olacaktır.

*Fransız İslam dünyasını kültürüyle,İngiliz siyasetiyle,Abd askeri gücüyle,İsrail entrika ve yayılmacılığıyla sürekli etkilemektedirler.

MEHMET ÖZÇELİK

13-01-2015

[1] http://www.yenisafak.com.tr/gundem/cartera-darbe-tesekkuru-2056504

[2] http://www.haber7.com/ortadogu/haber/1258321-abd-hakkinda-ortaligi-karistiracak-isid-iddiasi

[3] Mektubat | On Üçüncü Mektup | 51

[4] Mektubat | Yirmi Altıncı Mektup | 311

[5] Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup | 421

[6] Mektubat | Yirmi Dokuzuncu Mektup | 422-423, Şualar | On Dördüncü Şuâ | 431

[7] Emirdağ Lâhikası | Ehemmiyetli Bir Hakikat Ve Demokratlarla Üniversite Nurcularının | 271.

No ResponsesŞubat 1st, 2015

Yoruma kapalı .