MEĞER ALDANILMIŞ !!

MEĞER ALDANILMIŞ !!

“17 Aralık ve 25 Aralık süreçlerinde yaşananların, ileri sürülen gerekçelerle ilgili olmadığını hepimiz biliyoruz. Rahmetli Menderes ve bakanlarını yolsuzlukla suçlayıp kamuoyunda yıpratan zihniyet yeniden dirilmiş, kritik süreçlerde devreye girmek suretiyle ülkemizin ayağına bağ olmuştur” 

Yıllardır damla damla görülen kirli akımın patlama ve dolup taşma tarihidir 17-25 aralık tarihi…

İçin ve gerçek niyetin patlama yaptığı tarihtir 17-25 aralık.

İktidar sarhoşluğunun aklı,kalbi ve vicdanı devre dışı bıraktığı tarihtir 17-25 aralık.

17-25 aralık Allahın bu millete,âhirete bırakmadan gözlerini açıp,gerçekleri gün yüzüne çıkardığı tarihtir…

İslâmın yükselişinin önündeki en büyük engeli,ihlas ve samimiyeti zedeleyen kötü niyetlerin dışa vurduğu ve yansıdığı tarihtir 17-25 aralık…

İçi dışa teslim etme tarihidir 17-25 aralık…

Paralel yapı öyle bir iş işledi ki;büyük okyanus dahi üzerinden aksa yine de temizleyemeyeceği tarihtir 17-25 aralık.

Tarihin affetmeyeceği tarihtir bu tarih

Tarihte bir olan Bürütüs-ün ikincisinin çıktığı tarihtir bu tarih.

******************

Önce bir yağlama yapayım ki, gıcırdama olmasın…

Paralel yapı cemaatın içerisinde yüzde ancak beşidir.Ancak bugün yüzde doksan beşi kontrol edip susturmakta,desteklerini almaya çalışmaktadır.

Bu gün cemaat suskun ancak paralel yapı sürekli konuşmakta ve yönlendirmekte ve de konuşacakları susturmaktadır.

Dün Chp-nin yüzde doksan beşini ele geçiren yüzde beşi,bu günde paralel yapı eliyle cemaatı ele geçirmeye çalışmakta,hakimiyet kurmaya çalışmaktadır.

Önce çamura düşen paralel yapı,şimdi kanalizasyonda gezmekte,lekesi ise asırlarca kapanmayacaktır.

Cemaat bir an evvel kendisini paralel yapıdan tecrid edip,onlarla olan bağlantısının olmadığını söyleyerek,onlara sahib olmazsa,bundan sonraki yaftalamalardan kurtulabilir.

Aksi takdirde,Hablemitoğlu cinayetinden Uğur Mumcu cinayetine,Dink cinayetinden Muhsinoğlu cinayetine kadar bir çok kirli şaibelerine maruz kalacaktır.

En azından şaibeli olacaklardır.

*Paralel yapının kokusu zehirliyor,bu kadar rahatsız ediyorken,ya tüm belgeler ve sahiplenen kimselerin kirli çamaşırları ortaya çıkarsa,-ki başbakan bu belgelerin ellerinde mevcut olduğunu söylemektedir.- koku korkarım ki dünyayı sarar.

*Üst akıl,bu akıllıları kullandı.Acaba üst akıl 17-25 hareketiyle böyle nasıl akılsızlık etti?

Yoksa akıllıca hareket edip,cemaatı bitirme hedefini mi gerçekleştirdi?

Yoksa bir taşla iki kuş vurmak isterken,bir kuşu daha doğrusu bir kuş sürüsünü mü vurdu?

*Ergenekon kirli yapısıyla mücadele edip,onu önemli çapta deviren paralel yapı,onun boşalan yerine,iktidar gücünü elde etmeye yöneldi.Bu uğurda her türlü senaryoyu da devreye koydu.

Ancak bu gün şu şüpheyi uyandırmaktadır;Acaba onu yerinden etmesindeki amaç, kendini mi devreye koymaktı?

Zira ortada büyük bir devlet gücü boşalmıştı.Boş da kalamazdı!

İkinci bir ergenekonun devreye konulduğu gelişen gelişmelerle anlaşılmaktadır.

Bir Ergenekon gitti,diğer bir Ergenekon geldi…

Ağlayan ergenekondan gülen ergenekona döndü.

Oda dış gücün güdümünde…

***********************

*Cemaat en iyi ihtimalle;Bediüzzamanın üç mesele var deyip;İman-Hayat-Şeriat dediği üç meselenin birincisi olan mesele çekirdek kadronun meselesi olup,kıyamete kadar devam edecektir.

Cemaat ise en iyi ihtimalle hayat meselesi görevini yapmış ve üçüncü devre olan,bunu geniş çapta ittihadı İslam,dar alanda da siyasi istikrar,siyasi seviye,inancın siyasete hakimiyeti olarak değerlendirebiliriz.

*Muhammed Sait Nasır, 86 yaşında Bediüzzaman Said Nursi’nin yaşayan öğrencilerinden biri.

-Bediüzzaman’ın vefatından 20 gün önce görüşen Nasır, Said Nursi’nin kendisine Fethullah Gülen ile ilgili olarak;”Said, bu münafıka dikkatli ol fakat zamanı gelince açıkla” dediğini söyledi.

“Gezi Parkı’ndan sonra duruma hakim olacağını anladı” diyen Nasır, “Ondan sonra ikinci darbeyi yaptı. Eğer Tayyip Erdoğan, Allah’ın himayesinde olmasaydı kurtulamayacaktı. Şehit edilecekti ve Türkiye bir daha 1924’lere dönecekti” [1] açıklamasında bulundu.

*Kadir Mısıroğlu bir sohbetinde;Bediüzzamanın talebelerinden Hüsrev Altınbaşak ile hapishanede beraber kaldıklarında,onun hakkında uzun sitayiş-kârane sözlerinden sonra onun bir sözüne inanmadığı için onun ruhaniyetinden özür dilediğini söyledi.

O da şuydu;”Fethullah Gülen içimize konulmuş bir ajandır.”dedi.

Ben bu sözü 1970 yıllarındaki cemaat gazete ihtilaflarına bağlayarak,kızdığı ve ihtilaflardan dolayı bunu söylediğini düşünmüştüm.

Onun sözünü ancak yıllar sonra anlamış oldum.Onun ruhaniyetinden inanmadığım için özür diliyorum.

-Abdullah Yeğin ve Abdulkadir Badıllı onun Cıa tarafından kullanıldığını söylediler.

Sözlerindeki adeta İsrail hayranlığı açıkça görülmektedir.

İsraili bir güç olarak görüp,ondan izin alması gerektiğini söylerken,Türkiye-nin gücünü görmeyip,konuşurken de Türkiye yetkililerinden izin almaz.

Filistinlilerce yapılan intihar bombalamasından dolayı ölen Yahudi çocuklarından dolayı,içinin yağının eridiğini söyler.

Aynı ifadeleri Filistinliler için kullanmaz.

Ve bunun gibi yanında bulunan onlarca kişi ve yıllarca beraberinde olanlar feryad ediyorlar.Yıllarca gördükleri olumsuzlukları dile getiriyorlar.

*-Yıllar önce bir kitap okumuştum: ‘KOMÜNİST SUBAYIN İTİRAFLARI İNANMIŞTIM’-YUSUF YILDIRIM – [2]

Özetle şöyle; 1970 yıllarında kominizm hayranı olan ordudaki bir subay kominizmin gerçek bir kurtarıcı olduğuna inandığından dolayı,bunu bizzat yerinde görmek ve yaşamak üzere rusyaya kaçar.

Orada gördüğü kominizm ise hayalindekiyle hiç bağdaşmamaktadır.

Takipler,zulümler,baskılar,fakirlikler hiçte inandığını temsil etmemektedir.

Ve tekrar kaçıp Türkiye-ye gelerek,-İnanmıştım-diye bir kitap yazar.

-Biz ve bizlerde ‘Fethullah Gülene İnanmıştık’

Meğer yanılmışız.

*Gülen kendi mensublarını yolda,ortada,boşta ve boşlukta bıraktı.

Belki de bunu istiyordu.Zira eğer girişimlerinde başarılı olsaydı;cıa-efbiya-mossadın istikametinde ılımlı bir İslam dünyaya adabte edilecekti.

Daha doğrusu dejenere edilmiş,deforme olmuş bir islâm.

Ve de papanın dediği gibi;ilk bin yılda avrupayı,ikinci bin yılda afrikayı hristiyan yaptık,üçüncü bin yılda da asya hedefimizdir.

Paralel yapı şokta,şaşkınlık ve hayret içerisinde sonu ve sonucu beklemektedir.

En tehlikesi ise,menfiliklere olumlu kılıflar giydirerek sahiplenmesidir.

*Hem de en anlaşılmayanı o ki;Tayyib Erdoğan-ın despot,kendini beğenmiş,firavun olduğuna Gülen mi karar verecek,yoksa millet mi?

Millet böyle bir kararı vermediğine göre,kararı veren kendisi kendisini düşünsün?

Yoksa kendisini Musa mı zannediyor?

Firavunu yanlış yerde ve yanlış kişide arıyor.

*Bediüzzaman esası belirlemiş;” Risale-i Nur şakirtlerinin, mümkün olduğu kadar siyasete ve idare işine ve hükümetin icraatına karışmamak bir düstur-u esasîleridir. Çünkü hâlisâne hizmet-i Kur’âniye, onlara herşeye bedel, kâfi geliyor.
Hem şimdi hükmeden öyle kuvvetli cereyanlar içinde siyasete girenlerden hiçbir kimse, istiklâliyetini ve ihlâsını muhafaza edemez. Herhalde bir cereyan onun hareketini kendi hesabına alacak, dünyevî maksadına âlet edecek, o hizmetin kudsiyetini bozacak. Hem maddî mübarezede şu asrın bir düsturu olan eşedd-i zulüm ve eşedd-i istibdat ile, birinin hatâsıyla onun mâsum çok taraftarlarını ezmek lâzım gelecek. Yoksa, mağlûp düşecek. Hem dünya için dinini bırakan veya âlet edenlerin nazarlarında Kur’ân’ın hiçbir şeye âlet olmayan kudsî hakikatleri, bir poraganda-i siyasette âlet olmuş tevehhüm edilecek. Hem milletin her tabakası, muvafıkı ve muhalifi, memuru ve âmisinin o hakikatlerde hisseleri var ve onlara muhtaçtırlar. Risale-i Nur şakirtleri, tam bîtarafane kalmak için siyaseti ve maddî mübarezeyi tam bırakmak ve hiç karışmamak lâzım gelmiş.”[3]

* Topal Molla

  1920 yılında Topal Molla lakabıyla tanınan bir zat, Afganistan’da tekke kurmuş. Topal Molla’nın müritleri 3 yıl içinde 200 bine ulaşmış. Müritlerinin sayısı 1925’te 300 bini aşan Topal Molla, krala karşı ayaklanma hareketini başlatmış. Bir yıl boyunca Afganistan’da kan gövdeyi götürmüş. O yıllarda Afgan Kralı olan Emanullah Han ülkesini terketmek zorunda kalmış.
Ülkesinden ayrılan Emanullah Han, Afgan sınırına geldiğinde yanına bir adam sokulmuş ve çok güzel konuştuğu Urduca’sıyla sormuş:”Beni tanıdınmı? Ben meşhur Topal Molla’yım. Afganistan’daki görevim bitti, İngiltere’ye dönüyorum”. “Seni tanıdım” demiş kral. “Ben senin İngiliz casusu olduğunu biliyordum. Fakat halkıma o kadar tesir etmiştin ki senin casus olduğuna onları inandıramanın çok zor olduğunu düşündüm.
Sarıklı, sakallı Topal Molla sakalını kesmiş, sarığını atmış, başına silindir şapkasını oturtmuş ve İngiltere yoluna koyulmuş.
Evet sıra kimde dersiniz?

* Kıssadan Hisse…

Hz. Süleyman’a, hayvanlarla özellikle de kuşlarla konuşabilme yeteneği bahşedilmişti. Bir gün yaralı bir kuş ona gelerek, kanadını bir dervişin kırdığını söyler.

Dervişi huzuruna getirten Hz. Süleyman sorar; Bu kuş senden şikâyetçi, niye bu kuşun kanadını kırdın?

Derviş; Sultanım, ben bu kuşu avlamak istedim. Önce kaçmadı, yanına kadar gittim, yine kaçmadı. Ben de bana teslim olacağını düşünerek üzerine atladım. Tam yakalayacakken kaçmaya çalıştı, o esnada kanadı incindi, der.

Bunun üzerine Hz. Süleyman kuşa dönerek; Bak, bu adam da haklı. Sen niye kaçmadın? O sana sinsice yaklaşmamış. Sen hakkını savunabilirdin.Şimdi kolum kanadım kırıldı diye şikâyet ediyorsun!

Kuş cevap vermiş; Efendim ben onu derviş kıyafetinde gördüğüm için kaçmadım. Avcı olsaydı hemen kaçardım. Derviş olmuş birinden bana zarar gelmez, bunlar Allahtan korkarlar diye düşündüm ve kaçmadım!

Hz. Süleyman bu savunmayı beğenir ve kısasın yerine gelmesi için; Kuş haklı, hemen bu dervişin kolunu kırın, diye emreder.

Kuş o anda; Efendim, sakın böyle yapmayın, der.

Niçin diye sorar Hz. Süleyman.

Kuş; Efendim, bunun kolunu kırarsanız, kolu iyileşince yine aynı şeyi yapar. Siz en iyisi bunun üzerindeki derviş elbisesini çıkartın. Çıkartın ki, benim gibi kuşlar bundan sonra aldanmasın….

*“Muhtâru’l-Ehâdîs” isimli eserin 11. sayfasında geçen 80 numaralı hadîs-i şerîf, Adiyy bin Ukbe bin Âmir (ra) tarafından rivâyet edilmiş. “İzâ temme fücûru’l-abdi meleke ayneyhi, febekâ bihimâ metâ şâe.” Yâni: Bir kul fısk u fücûrda, günâh işlemede son noktaya gelirse; o artık iki gözüne hâkim olur ve istediği zamân ağlar!

Hz.Ali (r.a)’dan buyurdu ki: “Münafık gözlerini tutar(hakim olur) ve dilediği gibi ağlar.” aynı şekilde Huzeyfe (r.a)’dan: “Mü’minin ağlaması kalpten, münafığınki ise kafasındandır.” [4]

Şumeyt bin Aclân (rahmetullahi teâlâ aleyh) Münâfık olmaktan çok korkar ve herkese münâfıklığın alâmetlerini anlatırdı. Kendisine; “Münâfık ağlar mı?” diye soruldu. Cevâbında; “O gözünden ağlar, fakat kalbi ağlamaz” buyurdu.

*İmam Gazâlî : “Eğer bir vaiz halkı ağlatmaya,yaka-paça yırttırmaya çalışıyorsa,bilinki o adam gafildir.”

“İngiltere geçen asrın başında 40 tane adam yetiştirmiş. Bunlar istedikleri zaman ağlama kabiliyyetine sâhib olan usta aktörlermiş. Bu adamlarını bilhassa cihân harblerinde iyi kullanmış. Bunları sömürge ülkelerine gönderir; onlar da o ülkenin inancına göre yetiştirildiği için, ağlayarak vaaz vermeye başlarlar; dinleyenler de te’sîr altında kalarak severek cepheye koşarlarmış. Bravo İngiliz siyasetine! Birinci Cihan Harbi’nin kazanılmasında bu ağlayan ve ağlatan vaizlerin rolü küçümsenemezmiş.”

Mustafa Kaplan devamla:” Geçmişte İslâm ülkeleri buna çok dikkat ederlermiş. Vaizlerden kürsüde hem ağlayıp hem de konuşan olursa, hemen onu vazifeden alırlarmış. Şimdi artık ülkelerde din mes’elesi kalmadığı için, Müslüman devletlerin böyle dertleri olmuyor. Hatta bazıları bu tür adamlar yetiştirerek kendi iktidarlarının devamı için kullanıyorlar bile. İslâm olan ahâli ise asırlardır câhil bırakıldığı için, zaten âyet ve hadisleri bilmiyor. Dolayısıyla, herkes istediği gibi rahatça at oynatıyor.”[5]

*****************

*Derin devleti kuranlar,paralelle onu kurdular.

Yerine oturtturmaya çalıştılar ancak hesap tutmadı.

*Samanyolu tv.de çevrilen dizi ve filimler fuhuş sahneleri yayınlandı.

Hatta bu amaçla kendilerine uyarıcı bir yazı göndermiştim.

-5.boyuttaki adam [6] bira içerken [7] yakalandı. [8]

-Bunu bizzat deşifre proğramında,diziler yapan şahıs,bunların alem yaptığını [9] ifşa etmiştir.

*Yurt dışındaki okullar aslında Türkiye-nin bir asırlık probleminin oralara taşınması demektir.

Nasıl mı?

Atatürkçülüğün diğer ülkelere aktarılmasıyla,bizde Atatürkçülükle bir asırdır devam eden kavga,oralara taşınmış olmaktadır.

-Öğrencilere öğretilenler de İslami bir esasdan ziyade;şarkı,türkü gibi eğitimlerdir.

-Söylentilere göre,yabancı ülkelerdeki okullarda bulunan müdürlerin cıa ajanı söylentileri de işin ciddiyetini göstermektedir.

-Bu iddiada bulunanlar neden bunları söylemektedirler.

Şahsi bir menfaatları mı vardır?

Teemmel…

-Vel hasıl;Gülen ve cemaat kirli bir işe girdi,alet oldu,alet etti,kumar oynadı,yarım asırlık birikimini bitirdi,ihlaslı hareket etmedi,ihanet etti,geri adım atmadı,yabancılara karşı seslendirdiği diyalog ve sevgiyi,anlayışı içte,kendi devletine göstermedi.Tecessüste bulundu,darbeye ortak oldu,yıkmaya çalışırken yıkıldı,pandoranın kapağını açtı,güveni yitirdi,savunulacak durumu kalmadı.

-Hedefe ulaşmak için her şey mübahtır,düşüncesini esas aldılar.

Hadis-i Kudsi de;”Zalim Allahın kılıncıdır,onunla intikam alır,sonra döner ondan intikam alınır.”

Başta ordu ve bazı kurumlar bu Müslüman halka yaptıklarına müsaade etmeyen kader,bir zalimi bununla görevlendirdi ve sonra da o zalimi devre dışı bıraktı.

Asker ve askeriye geçmişte yaptığı günahlarının bir kısım bedelini ödedi ve ilahi canib ödettirdi.

Beşer zulmeder,kader adalet eder.

Şu anda kader yönüyle bir adalet tecelli etmektedir.

Belki de böyle istedi ve istenildi.

Topla ve dağıt..boşlukta bırak ve kaos oluştur.

Hiç mi bir ömür bir ders vermedi?

-Hadisde:”Küfür devam eder,zulüm devam etmez.”

İş zulme vardı,zulme ortak olundu.

*Paralel yapıda korktuğum durum,bozulmanın üst düzeyde kalmayıp,altlara da sirayet etmesidir.

Eğer kin ve nefret olarak,üstteki azınlığı takliden müdafaa yoluna gidilirse,tehlikenin büyüğü oradadır,demektir.

Alttaki şaşkınlıkla,bekle-gör politikası,anlamaya çalışmanın aldanmaya çalışmaya dönmemesidir.

Bu durum toplumdaki büyük çatışmayı doğurur.

*Chp-mi cemaatlaşıyor yoksa cemaat mu chp-lileştiriliyor?

Açık değil mi?

Gazete cumhuriyet gazetesinin adeta yerini boş bırakmıyor,yazarlar da geçmişe, İnönüye, bugünle kıyaslanmayacak gelişmeler görülmeyip,darbe hevesciliği yapılıyor.

-Risale-i Nurları Sadeleştirme faaliyetleri ,üstadı hayatta iken öldüremeyenlerin, eserlerini sadeleştirerek tesirini ortadan kaldırarak öldürmeye çalışmadır.

-Derin devlet darbe zeminini hazırlıyor.Ondan sonra orduyu davet ediyordu.Ordu tasfiye edilip dizginlenince,en güvenilir kurum olan emniyet ayağı devreye konuldu. Belli ki ordu gibi tam kaşarlanmış olmadığından sonuç alınamadı.

Belki de öyle lstendi… Maşayı kırıp ergenekonun rövanşını almaktı.

*Bir taşla iki kuş vurmayı düşünen batı birini vurmakla yetindi.Onunda kolunu kanadını kırdı,uçamaz hale ve sürünmeye bırakıldı

*Cemaatı bekleyen önemli büyük tehlikeler kapıdadır;

1-Cemaatın içinde bölünmeler oluşturmak,cemaatı boşluğa itmek.

2-Cemaatı toplumla karşı karşıya getirmek.

3-Gülenin ölümünden sonra iktidar kavgalarını başlatmak.

4-Türkiye-deki bu çatışmaları,okulların bulunduğu yerlere kadar uzatmak.

5-Cemaata sızmalarla daha büyük darbelerin merkezi haline getirmek.

* Bir kere ayar bozulmuş,eksen kaymış,artık ayar tutmaz olmuş.Önce 17-25 aralık,sonra kapı kapı chp-ye oy toplama,sonra chp-nin cumhurbaşkanı adayına oy verme,sonra aktif eğitim sen ile eğitim sen ortak çarşamba günü dersi bırakma işlemi.Cibali baba gibi artık geri dönüşü yok.Yalnız bir eksik var;oda Akşemseddin eksik…

*Paralel yapı hristiyanlık dünyasının ve batının yıllarca gizlendiği ve gizlediği B planıdır.

Gelişimin görülerek devreye koyma projesidir.

Ancak makes ve destek görmemiştir.

Desteğini büyük çapta kaybetmiş ve küçülmüştür.

*Paralel yapı,Bediüzzamanın deyimiyle,-küfrün beli kırılmıştır,hükmüne rağmen,beli doğrultulmaya,ona destek olunmaya çalışıldı.

*Paralel yapı önce kendi içinde kirlendi,kirlendirildi.Yani zihin yıkaması yapılarak, hücum edilip,darbe vurulacak kimseler karalanmaya ve inandırılmaya başlandı.

Yapı buna inandı,kandı,kandırıldı.

Ancak dışta bu kabul görmedi.Perde düştü,kirlilik anlaşıldı.

*Bir hatıra ve belge:

“Fethullah Gülen’e ilişkin Kadir Mısıroğlu’nun ‘Dünden bugüne: Tahrifat Hareketleri’ isimli kitabının üçüncü cildinde oldukça önemli bir bölüm var…

325. sayfada, 1969 ve 73 yılları arasında Adalet Parti ve Demokratik Parti’den Mersin ve Samsun milletvekilliği de yapan emekli vaiz Hilmi Türkmen’den bir hatıra aktarıyor Mısıroğlu…

Merhum Türkmen, Kadir Mısıroğlu’na diyor ki: ‘Sen bir de benden dinle Fethullah Gülen’i!”

***

Ve anlatıyor…

“İskenderun’da askerlik yaparken ben de orada vaizdim. Bir gün benim de bulunduğum camide vaaza çıktı ve orada millete Kuran-ı Kerim’in kıymetini bilmedikleri yolunda nasihatte bulunurken o mukaddes kitabı ‘Siz işte böyle yaptınız!..’ diyerek kürsüden atmış, (bu vaka daha sonra Salihli’de de cereyan etmiştir) ve cemaat arasında büyük bir galeyan meydana gelmişti.

Milleti zorla yatıştırdım. Fethullah’ı alıp evime götürdüm. Genç ve tecrübesiz olduğunu düşünerek nasihatlerde bulundum kendisine.

Aradan yıllar geçti. Yıl 1965 veya 66 idi. Gayet perişan bir vaziyette bana geldi. İstanbul’daki arkadaşlarının kendisini beş parasız sokağa attıklarını söyledi ve benden iş istedi. İskenderun’daki vak’a dolayısıyla ihtiyatlı davrandım ve Müftü’ye müracaatla o sırada izinli olan bir vaizin yerine vazifelendirmesini teminle bir deneme yapmak istedim. Bir gün vaaz verirken düşüp bayıldı kürsüde. Hastaneye kaldırdık. Doktorlar depresyon geçirdiğini söyleyerek O’nu Manisa Akıl Hastanesi’ne sevkettiler. Bir iki ay burada yatıp çıktıktan sonra yine yardım istedi. İzmir’in Kestane Pazarı’ndaki Kuran-ı Kerim Kursu’nun idarecilerini tanıyordum. Manisa’da adı ‘deli hoca’ya çıkar endişesiyle, arkadaşlarla görüşerek oraya yerleştirdim. Beş on gün sonra halini hatırını sormak için yanına uğradığımda, baş başa bir kimseyle fiskos ettiğine rastgeldim. Konuştuğu adam, beni görünce yaydan çıkmış ok gibi fırlayıp kaçtı. Kendisine ‘Bu kimdir?” diye sorduğumda ‘Bir talebe velisi!” diye cevap verdi.

Bu söz doğru değildi. Konuştuğu o adam, bu karşılaşmadan 5-6 ay evvel bana gelmiş ve MİT’çi hüviyetini gösterdikten sonra, benimle açıkça bir mesele konuşmak istediğini söylemişti. Mesele şuydu:

‘Bizim teşkilat (MİT) Müslümanların Mustafa Kemal Paşa’ya menfi bir tavır almasından rahatsız. İstiyoruz ki bu münaferatı giderelim. Sen, Süleymancı Cemaati içinde söz sahibi birisin. Sen bizimle çalış bizden ne istersen iste… Diyanet İşleri Başkanı yapalım seni!’

Kendisine yanlış kapıda olduğunu söylemiştim. Şimdi anlıyordum ki, buldukları adam Fethullah Gülen’di. İşi takip ettim o günden sonra. MİT güdümlü olarak nasıl nafiz bir mevkiye getirildiğine safha safha şahit oldum.” [10]

Aynı olaya bir tv proğramında Prof.Ahmet Keleş de Kur’an-ın vaaz kürsüsünden kendilerine doğru fırlatıldığına şahit olduğunu,cemaatın içinde bulunup,bunu olumsuz düşünmeyerek,kendilerinin Kur’an-a karşı görevlerini yapmamanın bir ezikliği ve suçluluğu olarak düşündüklerini anlattı.

-*Fetullah Gülen’in Kur’an-ı Kerim’i iki kere yere fırlattığı olay hiçbir olumlu iyi niyetle yorumlanamaz.[11]

*Özetle;ihlas kaybedildi.İhlaslı amelin içine sirke katıldı.

Tıpkı İhlas finans kurumu gibi…

İhlas bankın müdürüyle radyoda yaptığımız bir sohbette,dinleyicilerden birisi bir soru sormuştu;

-İhlas finans kurumu,milletten faizsiz olarak topladığı paraların bir kısmını faizli olarak İzmir-de bulunan Ege bank-a mı veriyor?dedi.

Samimi olan müdür bey cevabında;Evet,% 20-lik bölümü oraya veriliyor fakat artık verilmeyecek,vaz geçilecek,demişti.

Demek ki ihlas finans,ihlasını kaybetmişti.

Paralel yapı da ihlasını kaybetti,kaybettirdi.

*Fethullah Gülen’in herkul.org’da ‘Bam Teli’ bölümünde 24 Haziran 2013 tarihinde ‘Darılma yok, dayanma var’ başlığıyla yayımlanan sohbetin görüntülerinde beddua ile ilgili sarf ettiği sözler dikkatler kaçmıştı. Gülen o sohbette beddua ile ilgili olarak “‘Yerin dibine batır, kahrolup gitsinler, evlerine ateş düşsün, yolları kesilsin, yolları sarpa sarsın’ bu türlü sözler densiz sözler, Allah’ın sevmediği şeylerdir. Ve bunların hepsi bir ölçüde gıybet ifade eder. Beddua olduğundan dolayı karşı tarafın ona liyakatı yoksa döner gelir size çarpar. Sakınmak lazım. Kırılmalar, darılmalar bizi meşgul ederse, kırılmaya, darılmaya tahammülü olmayan işler yolda kalır.” gibi sözler kullanıyor.

Gülen yine aynı sohbette, “İmana ve Kur’an’a gönül vermiş bulunanlara, günde beş defa huzur-u kibriyada iki büklüm olanlara düşen; başkaları kırdıkları halde bile kırılmamak, darıltacak şeyler yaptıkları halde dahi darılmamak ve illa bir şey denecekse “Allahım, bizi de ıslah eyle, onları da ıslah eyle!” deyip ıslah duasında bulunmaktır” ifadeleriyle kendisine gönül verenlere hitap ediyor.[12]

*****************

*Ağlayan ergenekona karşı,gülen Ergenekonu devrede.

*”O, dönüp gitti mi (yahut bir iş başına geçti mi) yeryüzünde ortalığı fesada vermek, ekinleri tahrip edip nesilleri bozmak için çalışır. Allah bozgunculuğu sevmez.”[13]

*Altaylı, “Ergenekon Savcısı Zekeriya Öz’ün FBI ve CIA ile toplantı yaptığını haberleştirdiği için dinlendiğini” de söyledi.[14]

*Paralel kumpas ve Ergenekon.

 *Neden kirli insanlara sahip çıkılıyor?

Neden onlarla beraber poz veriliyor?Arkalarında duruluyor?

Avukatlıkları neden yapılıyor?

Milletin kendilerine yakıştıramadıklarını,neden kendileri kendilerine yakıştırıyorlar?

Yakışıksız bir görüntü değil mi?

Beraber mi çıkıldı yola?

Onlara teminat mı verildi?

Yoksa kendilerine birileri tapelerle şantaj mı yapıyorlar?

Yoksa kendileri mi birilerine tapelerle şantaj yapıyor?

Neden?Neden?

O kadar soru var ki?

Neden bu sorular?Var mı bunların cevapları?

Âhiret var..Hesap var..Mahcubiyet ve perişanlık var!!!

*Ebû Hureyre (ra)’den rivâyet edildiğine göre Resûl-i Ekrem (asm) şöyle buyurdu:
“ Bu ümmetten* bir Yahûdî veyâ Hıristiyan, beni işittiği halde bana îmân etmeden ölürse, o ancak Cehennem ashâbından olur.”

*Üstad asrı üç devreye ayırmaktadır;İman-Hayat-Şeriat devreleri.

İman devresi,kıyamete kadar çekirdek dairede devam edecektir.

Siyaset devresi ise,Menderes ve Özal-la başlayıp,R.Tayyib Erdoğan-la kemale eren devredir.

Hayat ise,aslında cemaatın azımsanmayacak olan yaptığı hizmetleri söylemek içimden geliyor,pek cesaret edemiyorum.Çünkü küçümsenmeyecek ve affedilmeyecek akibetteki menfiliğe ve ihanete alet olma durumu ile işin vahameti hizmetleri perdeliyor,geçmişe şaibeli bakmaya sebeb oluyor.

********************

*ÂYET-İ KERÎMELERDEKİ GELECEĞE ÂİT İHBÂRÂT-I GAYBİYYE İ’TİBÂRİYLE İ’CÂZ-I KUR’ÂN:

“De ki: ‘Ey ehl-i kitab! Bizimle sizin aranızda eşit olan bir kelimeye gelin! Şöyle ki: ‘Alláh’dan başkasına ibâdet etmeyelim, O’na hiçbir şeyi ortak koşmayalım ve Alláh’ı bırakıp da bazımız bazımızı rabler edinmesin!’ ‘ Buna rağmen (onlar yine de) yüz çevirirlerse artık: ‘Şâhid olun ki gerçekten biz Müslümanlarız’ deyin!”[15]
Eğer tenvinler sayılmayıp şeddeli bir (lam) sayılsa (2014), hemze sayılmazsa (2013) eder.
Alláh’u a’lem! Mezkûr târihler, gizli zındıka komitesinin Âlem-i İslâm içine attığı fitnelerle mücâhede eden bir cemaatin mücâdele târihlerini göstermektedir.
Evet, Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyân, ileride Yahûdîlik ve Hıristiyanlık dînlerini hak gösteren, ehl-i kitâbın ehl-i necât ve ehl-i Cennet olduklarını müdâfaa eden bir cereyânın zuhûr edeceğini mu’cizâne haber veriyor. Yahûdîlik ve Hıristiyanlık dînleri her ne kadar Rasûl-i Ekrem (asm) zamânından sonra sönmüşse de, yaklaşık 250 seneden beri bu muharref dînlerin tekrâr canlanacağına ve yine yaklaşık 1970’den sonra gizli olan bu fitnenin su yüzüne çıkacağına bu âyet-i kerîme işâret etmekle berâber; 2014’de yavaş yavaş ehl-i kitâbın silinmeye başlayacağına ve netîcede o fitnenin sönme ve inkırâz târihine parmak basıp işâret ediyor.”[16]

-Akibet müttakilerinden.Bu ne akibet ve nasıl bir akibettir?

-Sende mi Bürütüs!Bunca yapılanlara arkadan vurma ve Bürütüsün de ötesindedir.

*Niyeti halis olunca kişinin

Hayır olur akibeti her işinin.

MEHMET ÖZÇELİK

28-07-2014

[1] http://www.bursadazaman.com.tr/haber-5670-bediuzzamandan_sait_nasira_ bu_munafiga_dikkatli_ol_ fakat_zamani_gelince_acikla.html

http://www.yeniakit.com.tr/haber/bediuzzamandan-sait-nasira-bu-munafiga-dikkatli-ol-fakat-zamani-gelince-acikla-14102.html

[2] http://www.nadirkitap.com/komunist-subayin-itiraflari-inanmistim-m-yusuf-yildirim-kitap109673.html

[3] Şualar | On Dördüncü Şuâ | 316-7.

[4] Kenzu’l Ummal: 169/1.

[5]https://www.google.com.tr/search?q=Bir+kul+f%C4%B1sk+u+f%C3%BCc%C3%BBrda%2C+g%C3%BCnah+i%C5%9Flemede+son+noktaya+gelirse%3B+o+art%C4%B1k+iki+g%C3%B6z%C3%BCne+h%C3%A2kim+olur+ve+istedi%C4%9Fi+zaman+a%C4%9Flar!&ie=utf-8&oe=utf-8&aq=t&rls=org.mozilla:tr:official&client=firefox-a&channel=sb&gfe_rd=cr&ei=OCfNU-bTM6re8gfGs4G4CA

https://www.facebook.com/groups/allahinsadikkulu.huradam/permalink/710856645628857/

[6] http://www.karikaturing.com/2012/07/5-boyut-sakalli-ihtiyar-dede-bira.html#.VASzuqMaccU

[7] https://www.google.com.tr/?gfe_rd=cr&ei=8nPxU-XOAvLywAPX2IG4DA&gws_rd=ssl#q=5.+boyuttaki+adam+bira+i%C3%A7erken

[8]https://www.google.com.tr/search?q=5.+boyuttaki+adam+bira+i%C3%A7erken&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=pbMEVIjSPLDT4QSS6oCwDw&ved=0CBoQsAQ&biw=1440&bih=740

[9] http://www.siradisiprogrami.com/909-desifre-a-haber-29-agustos-2014.html#.VASwvqMaccU

[10] http://www.takvim.com.tr/guncel/2014/03/12/fethullah-gulen-kurani-kerimi-yere-firlatmis

[11] http://www.yeniakit.com.tr/yazarlar/hasan-karakaya/iste-fetullah-gulenin-kuran-i-kerimi-yere-firlattigi-o-cami-8210.html

[12] http://www.haber7.com/guncel/haber/1136003-gulen-bu-sozlere-6-ay-once-beddua-demisti

[13] 2/BAKARA-205.

[14] http://www.habervaktim.com/haber/380733/fatih-altaylidan-carpici-aciklamalar.html

[15] Âl-i İmrân, 64.

[16] Rumûzü’l Kur’ân (4)s.195.

https://www.facebook.com/Tahsiye/photos/a.10152128499586108.1073741826.363429426107/10152128497131108/?type=1&relevant_count=1#

 

No ResponsesŞubat 8th, 2015

Yoruma kapalı .