HAYRI NETİCE VEREN ŞER

HAYRI NETİCE VEREN ŞER

*Allah şerlere sırf olumsuz yapı ve karakterler ayrılsın ve de ayrıştırılsın diye müsaade etmektedir.

Tıpkı ateşe konulan madenler gibi…

O ateş madenlerin içerisinde bulunan kömürden elmasa kadarki farklılıkları ortaya koyar.

*İnsanın da iki ciheti vardır.Hayır ve şer.

Şerler hayrın veya içte bulunan ve oluşan şerlerin çıkmasına ve hayırların elde edilmesine vesiledir.

************  

*İslamiyetteki farklılıklar,islamın hristiyanlıktaki gibi ruhbanlık olmayışı, hakikatı aramak amacıyla en doğru olanı bulma çabasıdır.

İnsanların susturulmayıp,tek tip bir düşünceyle kısırlaştırılmayarak;fikir,irade ve düşüncenin önünün açılmasıdır.

İslam dünyasındaki sıkıntı bire bir kendisinden değil,harici sebeblerden kaynaklanmaktadır.

-İslam dünyasının kendi içindeki kavga ve savaşlar İslami olmayıp,siyasidir.

-Peygamberimizin müşriklerle yaptığı tüm savaşlar,müdafaa amaçlıdır.

Taarruz eden Müslümanlar olmamıştır.

Bu dünden bugüne hep böyledir.Çanakkaleye savaşmak için gelenler biz değil,başkaları idi.Bir çoğu öyledir.

Zamanımıza kadarki Müslümanların yayılmacılığı,tebliğ ve adalet amaçlıdır.

*******************  

-Kavganın çıktığı noktanın ana ve ara farkı şudur;tıpkı hilafetin olması veya olmaması gibi düşüncede düşünüleceği gibi;

Bu gün iki kişinin nikahını bir belediye görevlisi de kılsa,bir imamda kılsa,nikah olma yönüyle maksad hasıl olmuş olur.

Ancak eğer bunu imam kılarsa,bunu dua ile taçlandırıp,maddi bağlılığa bir de manevi bir bağlılık ve güç katmış olur.

Aynı şekilde bir meselenin meclis tarafından kabulü sahih olsa da,hilafet ile onaylanıp desteklenmesi halinde buna bir manevi kimlik kazandırmış olur.Şöyle ki;

Meclis İslami olmayan bir uygulamaya onay verebilirken,hilafet bu durumda islamın daha evrensel olarak ona bakışı açısından değerlendirme yapar.

            İslamiyet Allaha itaati emrederken,isyandan kaçınmasını sağlar.

            *İslamiyet insanları cehenneme götürmeyi değil,cennete götürmeyi hedefler.

Lokman.33-de” Ey İnsanlar! Rabbinize karşı gelmekten sakının. Ne babanın evlâdı, ne evlâdın babası nâmına bir şey ödeyemeyeceği günden çekinin. Bilin ki, Allah’ın verdiği söz gerçektir. Sakın dünya hayatı sizi aldatmasın ve şeytan, Allah’ın affına güvendirerek sizi kandırmasın.”

**********************    

*Avrupa tedirgin..yüz sene önce İslam ülkelerine yerleştirdiği leşleri,kukla ve temsilcilerini birer birer kaybetmekte ve itibarsızlaşmakta ve de tanınmaktadır.

Oyuna gelinmemektedir.

O halde yeni oyunlar kurmaları gerekmekteydi.

Bu gün ışid-paralel yapı-Suriye-Mısır-Yemen bu oyunların görünen yüzleridir.

*Ayar bozuldu.Sadece eksen kaymadı,hayat da kaydı.

Sızıntı yazarı Şenkal, büyük infiale neden olan paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

           “ALLAH YENİ BİR DİN GÖNDEREBİLİR!.. Rabbimiz gönderdiği son din ile cahiliyeyi bitirmek istemişti ama aksine cahiliye İslam ile birlikte hatta İslam’ın içine gizlenerek güçlendi ve İslam ile birlikte anılır oldu! İslam ile ilgili her kavram,düşünce ve eylemin hangisi İslam hangisi cahiliye artık belli değil! Kudreti sonsuz Rabbimiz bu son dinini de lağvedebilir ve yerine yeni bir hak din gönderebilir!..”

Paralel Cemaat yazarı Bahri Şenkal daha önce de “Yobaz ve münafık olmaktansa kafir olmayı tercih ederim” sözleri ile gündeme gelmişti.[1]

*Dinin kafasını,dinin kılıncıyla kesme faaliyeti.

*Paralel yapı ergenekondan intikam aldı,bir asırlık zulmünü önemli çapta ortadan kaldırdı.

Ancak o boşluğun ve zulmün yerine kendi haksız olarak oturmaya çalışırken, kendisi de devre dışı oldu.

-İt! İzi ile at! İzi tamamıyla birbirine karışmış..

-Hadis-i Kudsi de;”Zalim Allahın kılıncıdır.Onunla intikam alır,sonra döner ondan intikam alınır.”

*ABD’nin Türkiye büyükelçisi Ricciardone “Bir İmparatorluğun Çöküşünü Seyredeceksiniz” 17 aralık operasyonunu üç gün önce böyle dillendiriyordu.

*Pkk bitmeden,tam bitiyor derken,şimdide paralel yapı üretildi,türetildi,içte bir kavga alanı açılmış oldu.

*” Eşref Sencer Kuşbaşı’nın özetlediği metinde yer alan şu ifadeler bilhassa dikkat çekicidir: “Osmanlı Devleti’ni cihan çok arayacak ve onun elinden alınmış yerlerde kurulan yetersiz ve sun’î devletler, ne idarelerine tevdi ve emanet edilmiş halka, ne de devletler manzumesine faydalı, şerefli bir hizmet ifa edemeyecekler, bu topraklar üzerinde hâkimiyet ve ayrılık kavgası son bulmayacaktır.”[2]

******************    

*Aslında işin bir yanı da,bitmekte olan hristiyanlığın,bitişini geciktirmek ve sürünen bu yapının ayağa kalkışını zorla ve zorlamayla ayağa kaldırma çabalarıdır.

Bu düşünce islamı terör dini ve müslümanı da terörist olarak gösterme çabası içerisinde sürekli gündemde tutmaya çalışmaktadır.

Çünkü çürüklük baştaki inanç sisteminden başlamaktadır.

*İsa Allahın oğlu olurken,nasıl oluyor da o doğuyor,çocuk oluyor,yiyiyor, içiyor,altını kirletiyor,ağlıyor,acıkıyor,annesi oluyor,o da ölüyor,kendisi de ölüyor,bir de üstüne üstlük zorbalara mağlub olup,çarmığa gerilerek,acı çekip ölüyor.

Oysa bu tür eş ve çocuk sahibi olmayı papazlar kendisine yakıştıramamaktadırlar.

-Hristiyanlıkta büyük kopuş var.Doğu-batı hristiyanlığı diye parçalanmış durumda.

Bu durum özellikle 1964 yılına kadar devam etti.

1964-de birbirlerine olan aforoz kaldırıldı.

-Efes,hristiyanlık dünyasınca,Hz.Meryem oraya gelmiş olduğu düşünüldüğünden kutsal sayılmaktadır.

-Kataloglar tarafından orası hac yeri ilan edildi.

-Kataloglar ve Ortodokslar inanç ve ibadette birbirinden farklıdırlar.

            Hristiyanlık ruhbanların dinidir ve Hz İsa-nın değil Pavlos-un uygulamaya koyduğu şahıs eksenli bir sistemdir.

-“Fakat sizin pederiniz, bir defa şeytana aldandı, Cennet gibi bir makamdan rûy-i zemine muvakkaten sukut etti. Sakın siz de terakkiyâtınızda şeytana uyup hikmet-i İlâhiyenin semâvâtından, tabiat dalâletine sukûta vâsıta yapmayınız. Vakit bevakit başınızı kaldırıp, Esmâ-i Hüsnâma dikkat ederek, o semâvâta urûc etmek için fünûnunuzu ve terakkiyâtınızı merdiven yapınız. Tâ fünûn ve kemâlâtınızın menbaları ve hakikatleri olan esmâ-i Rabbâniyeme çıkasınız ve o esmânın dürbünüyle, kalbinizle Rabbinize bakasınız.” [3]

MEHMET ÖZÇELİK

08-02-2015

 

[1] http://www.yeniakit.com.tr/haber/cemaat-yazari-bahri-senkal-allah-yeni-bir-din-gonderebilir-50557.html

[2] bkz. Buhranlarımız. Yayına haz. Ertuğrul Düzdağ.

[3] Sözler | Yirminci Söz | 238.

No ResponsesŞubat 14th, 2015

Yoruma kapalı .