Archive for Mart 17th, 2015

YÜZLEŞMEK

YÜZLEŞMEK-Sesli Dinle– İlk dönemlerden beri devam eden kavga,münakaşa,cidal,öldürme,cemel ve sıffin,siyaset… -Nifakın tesiri -Ayrıştırma… -Yetersizlik…. -Şartlar…. -Zamanın hükmü…. -Çekirdek kadronun tesisi için tasaffi… -İslam vücudunun fıtri olmayanları dışarı atması,vücudun vs irinleri kabul etmemesi. -Büyümesi. -Gelişmesi. -Müslümanları ataletten,uyuşukluktan çıkarması. -Baharı netice veren fırtınalar. -Hayatın gübresi. -Fikirleri canlandırması.Düşünceleri harekete geçirmesi. -Hak mezheblerin itikad ve ameldeki zuhuruna zemin hazırlaması. […]

No ResponsesMart 17th, 2015