Archive for Nisan 5th, 2015

O GÜNKÜ YÜZLER BU YÜZLER

O GÜNKÜ YÜZLER BU YÜZLER –  Sesli Dinle – “Yevme tebyaddu vucûhun vetesveddu vucûh(un) feemmâ-lleżîne-sveddet vucûhuhum ekefertum ba’de îmânikum feżûkû-l’ażâbe bimâ kuntum tekfurûn” “Kıyamet gününde bir takım yüzler ak ve bir takım yüzler de kara olacak. O vakit, yüzleri kara olanlara şöyle denecek: “-İmanınızdan sonra küfrettiniz ha! İşte o küfürünüzün cezası olarak tadın azâbı…”[1] *Vucûhun […]

No ResponsesNisan 5th, 2015