GERÇEKTEN BİR PROJELERİ VAR MI

GERÇEKTEN BİR PROJELERİ VAR MI ? – Sesli Dinle

Seçim sonuçlarıyla beraber hiçbir partinin tek başına hükümeti kuramaması bazı alternatifleri gündeme getirdi.

Evvela;acaba Chp-Hdp-Mhp gerçekten bunlar hükümetin ortağı olarak hükümet kuracak olsa ne yapacaklar?

Özellikle Chp ve Hdp ne yapacak?;

Kılıçdaroğlu-nun dediği gibi,merkez bankasında para var ya.

On üç yıldır birikileni mi bitirecek?

İmam hatipleri kaldıracağını söylemişti?Kaldıracak mı?

Dört artı dördü kaldırıp,İmam Hatiplerin orta kısmını kaldırıp,Kur’an öğrenmeyi eskisi gibi ileri yaşa yani 8.sınıftan sonraya mı bağlayacak?

Gezidekileri desteklerden, onlar havaalanına,3.köprüye,kanal İstanbula karşı gelmişlerdi.Bunlara ve benzeri faaliyetlere ve projelere yok mu diyecek?

-Milletin değerlerinden kopuk olarak;Gerek kendisinin ve gerekse de partisinin içki sevdası [1] ve genel evde pkk-lılarla bir araya gelme gibi faaliyetlerini sürdürecek mi?[2]

Ssk –yı müdürlüğü döneminde zarara uğrattığı gibi,Türkiye-yi de zarar ve kayba uğratacak mı?

Devlet kademelerine sol düşünceli kimseleri getirip,baş örtü problemini tekrar hortlatacak mı?

Bir asırdır bu milletin manevi değerleriyle hep karşı karşıya gelen laiklik,rejimin korunması,şeriat geliyor yaygaralarını tekrar başlatıp,kaos ortamını sürdürecek mi?

Aslında soracak çok şey var.Ayinesi iştir kişinin,lafa bakılmaz.

Bir asırdır yaptıkları daha doğrusu olumlu yönde bir çivi bile çakmadıkları,hep kavga ortamını hazırladıkları bilinmekte,görünmekte ve yaşanmaktadır.

*Mhp-ye gelince Yüce divanla yargılanan Mesut Yılmaz-la ve de solu temsil eden Ecevit-le koalisyon kurup,onlara karşı kuzu olan Bahçeli ve Mhp,Akp-ye kurt kesilmektedir?

Bütün projelerini Erdoğan düşmanlığı üzerine oturtturan Mhp,belli ki projelerini anlatmaya vakit bulamadı?

Belki de olmayan projelerinin üstünü örtmek için böyle bir taktik uyguladı?

Gerçekten o ortaklık döneminde ne yapmıştı?Hatırlayanınız var mı?

Sağlık Bakanlığında biraz gürültü kopmuştu ancak pek bir yumurta yapılmamıştı.

Hele şimdi yapılanlarla hiç mi hiç kıyasa da girmez…

-Mhp aklını başına alsın,akp ile ortaklık kursun,varsa marifeti isbat etsin.

Tek başına da hiçbir zaman iktidar olamayacağı için,Ömür boyu muhalefette kalarak, içlerinde samimi ve iyi niyetli olan insanların oylarını heder etmesin…

*Hdp-ye gelince;hükümet ortağı olunca dağdan inenleri elde ettikleri devlet kurumlarından amir ve memur olarak nerelerde ve nasıl görevlendirecek?

Diyaneti kaldıracak mı?

Taksimi kıble yapacak mı?

Homoseksüel milletvekili adaylarının isteklerini yerine getirecek mi?

Materyalist,sosyalist,sol,Zerdüşt ve Ermenileri temsil rol ve düşüncelerini hayata geçirecek mi?

İsraile,İngiltere-ye,Abd-ye,Almanya-ya minnet borcunu nasıl ödeyecek?

Namazla alay eden pkk-lıların bu rollerini tasvib etmeye devam edecek mi?

Aslında sorulacak o kadar soru var ki;kısaca kimi ve kimleri temsil edecek?

Türk solu olan Chp-nin yerini,Kürt solu olarak mı devam ettirecektir?

***********************  

Pkk probleminin bir türlü çözümüne ulaşılamıyor.Mutlaka bir sekteye uğratma yoluna gidiliyor.

Dün çözüme 33 eri veya faili meçhulleri yaparak engelleyenler,bu gün de bunu 7 Haziran seçimleriyle iç ve dıştaki kirli ittifak örgütlerinin ittifakıyla gerçekleştirmişlerdir.

*Kökü dışarıda olan hiçbir kuruluş ve hizmet tarzı,müsbet ve isabetli,faydalı ve dengeli bir hizmet sergileyemezler.

Devamlı onların yularını tutan birileri vardır.

Onlarda dünyanın büyükleridirler.

Büyükler büyük lokma yutmak için küçükleri büyütür ve öyle yutarlar.

*******************

*Atatürk aldatmakla iş gördü.Önce cumhuriyet kurmayacağını,yerine bir halifenin seçileceğini söyledi.

Hep aldatarak ve kandırarak işlerini yürüttü.

Ancak başa geçtikten sonra en acımasızca uygulamalara gitti,Edirne-den Karsa kadar darağaçları kurdurdu.

Bursa nutkunda;Kanla kurulan devletlerin uzun ömürlü olduğunu söylemiştir.Mesela;

*Papalık bir şapka giyme emriyle Afrika-da yüz milyon şapka sattırıyor.İflas eden şapka şirketleri,bu emirle ve kiliseye verdikleri yüzdelikle zengin oluyorlar.

Türkiye-deki uygulamaya ne kadar da benziyor değil mi?

*Lawrensle Mustafa kemal Şam-da bir otelde bir araya geliyor.

Halep-te M.Kemal esir düşüyor,arab bedeviler tarafından esir alınıyor ve on bin altın karşılığında serbest bırakılıyor.

*1940 yılında, İnönü, Yunan Kralı’na gönderdiği tebrik telgrafında “Yunanistan’ın Osmanlı’dan Kurtuluşunu tebrik ediyorum, biz de siz gibi Osmanlı’dan kurtulduk” demişti. [3]

Yani bu sayede sizde bizde bir devlet olduk,demektedir.

****************  

Türkiye bir asırdır belirsizlikler ve gizli entrikalarla yaşamını sürdürmeye çalışmaktadır.

Son yıllarda patlak veren Ergenekon,aslında bir asır öncesine ve de İttihat ve Terakkiye kadar da uzanmaktadır.

*Süleyman Demirel, 12 Eylül 1971’de, askeri müdahaleyle istifaya zorlandığında; MİT’in, darbecilere ait bilgileri hükümetten gizlediğini söylemişti: “Bizim istihbarat teşkilatı Angola’da iki kabile birbiriyle çarpışmış, şu kadar Zululu, bu kadar Mululu ölmüş, onu size her sabah haber verir; ama Ankara’da altınızı oymuşlar, onu haber vermez.”[4]

*Rejimi koruyan Chp-ye karşı,Hdp rejimi mi yıkacak?

Atatürkçülük perdesi altına saklanan Chp-ye karşı,Hdp Atatürkçülüğe cephe mi alacak?

Sağın suskun kaldığı Atatürkçülüğü Hdp,sert tavırla karşılayacak.

*****************

*Bu Millet Cehalet’le Hukukunu Bilmezse Ehl-i Hamiyet’i Dahi Müstebit Eder.”Bediüzzaman Said Nursi

*Rivayetlerde var ki, “Deccalın birinci günü bir senedir, ikinci günü bir ay, üçüncü günü bir hafta, dördüncü günü bir gündür.” [5]

Bunun iki tevili vardır:

Birisi: Büyük Deccalın kutb-u şimâlî dairesinde ve şimal tarafında zuhur edeceğine kinaye ve işarettir. Çünkü kutb-u şimâlînin mevkiinde bütün sene, bir gece bir gündüzdür. Bir gün şimendiferle bu tarafa gelse, yaz mevsiminde bir ay mütemadiyen güneş gurub etmez. Daha bir gün otomobil ile gelse, bir haftada daima güneş görünür. Ben Rusya’daki esaretimde bu mevkie yakın bulunuyordum. Demek Büyük Deccal, şimalden bu tarafa tecavüz edeceğini mucizâne bir ihbardır.

İkinci tevili ise: Hem Büyük Deccalın, hem İslâm Deccalının üç devre-i istibdatları mânâsında üç eyyam var. “Bir günü, bir devre-i hükûmetinde öyle büyük icraat yapar ki, üç yüz sene yapılmaz. İkinci günü, yani ikinci devresi, bir senede, otuz senede yapılmayan işleri yaptırır. Üçüncü günü ve devresi, bir senede yaptığı tebdiller on senede yapılmaz. Dördüncü günü ve devresi âdileşir, bir şey yapmaz, yalnız vaziyeti muhafazaya çalışır” diye, gayet yüksek bir belâgatla ümmetine haber vermiş.[6]

Şu anda süfyanın dördüncü devresi yaşanmaktadır.Bu da hukuk eliyle olmaktadır.Bu da bu gün paralel yapıya yaptırılmakta veya paralel yapı buna perde yapılmaktadır.

Paralel yapı süfyaniyetin dördüncü devresinin bilinçsizce,tepedeki az bir kısmının bilinçli hareketiyle muhafazasına çalışmaktadır.

*Batı yeni bir Cem Sultan üretti ancak o Cem kendisini tüketti.

-Tarih boyunca bu kadar kirli ve gayrı meşru bir ilişki görülmemiştir.

Paralel yapı süfyanın 4.devresinin yani derin devletin yani dinsiz gizli komitenin muhafazasına çalışmaktadır.

Suya düşen paralel yapı yılanlarla dostluk ve ittifak kuruyor,o da kadim dostlarına cephe alarak…

*Millet olarak inançlı insanlar alınıyor,diye usulsüzce ve gayr-ı meşru sınav ve alımlara göz yumuldu.

Bu gün bu pahalı bir şekilde bedeli ödenmektedir.

Meğer perdenin arkasında kirli bir ilişki varmış.

Meşru hükümeti,gayrı meşru bir yolla devirmenin bedeli dünyada da ukba da da ağır olacak,silinmez bir leke olarak kalacaktır.

*” Muhali talep etmek, kendine fenalık etmektir. Zerrâtı günahkârlardan mürekkep bir hükûmet tamamıyla mâsum olamaz. Demek, nokta-i nazar, hükûmetin hasenâtı, seyyiâtına tereccuhudur. Yoksa, seyyiesiz hükûmet muhal-i âdidir. Ben öyle adamlara anarşist nazarıyla bakıyorum. Zira onlardan birisi-Allah etmesin-bin sene yaşayacak olsa, âdetâ mümkün hükûmetin hangi suretini görse, hülya ile yine razı olmayacak. şu hülyanın neticesi olan meylü’t-tahrip ile, o sureti bozmaya çalışacak. Şu halde, böylelerin fena zannettikleri Jön Türkler nazarlarında dahi, mel’un, anarşist ve iğtişaşcı fırkasından addolunurlar. Meslekleri ihtilâl ve fesattır.”[7]

MEHMET ÖZÇELİK

09-06-2015

 

[1]https://www.google.com.tr/search?q=k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu+i%C3%A7ki+i%C3%A7erken&client=firefox&hs=fuy&rls=org.mozilla:tr:official&channel=sb&biw=1440&bih=740&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=uMt2VbvgOMKUsgHPk7-4Bw&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ

[2]http://yandex.com.tr/yandsearch?clid=2186618&text=k%C4%B1l%C4%B1%C3%A7daro%C4%9Flu%20genelevde

[3] 26 Mart 1940 -Tan Gazetesi.

[4] http://www.radikal.com.tr/yazarlar/oral_calislar/miti_ele_gecirebilmis_olsalardi-1288029

[5] Müslim, Fiten: 110; Ebû Dâvud, Melâhim: 14; Tirmizi, Fiten: 59; İbn-i Mâce, Fiten: 33; Müsned, 4:181.

[6] Şualar | Beşinci Şuâ | 506

[7] Münazarat | İfâde-i Merâm ve Uzunca Bir Mâzeret | 51-2

 

No ResponsesHaziran 9th, 2015

Yoruma kapalı .