FES’ELU – SORUN – İSTEYİN

FES’ELU – SORUN – İSTEYİN – Sesli Dinle

Kur’an-ı Kerim-de seele kökünden sormak,sorgulanmak gibi farklı çekimlerde bir çok âyet bulunmaktadır.

Mesela 15 yerde –Ey Habibim senden sorarlar-ifadesi bulunmaktadır.

Bir kere de sana sorarlar sözcüğü geçmektedir.

FES’ELU:4 yerde geçer.

1-“Allah’tan, O’nun lütfunu isteyin.”[1]

2-“Senden önce de ancak, kendilerine vahyettiğimiz birtakım erkekleri peygamber olarak gönderdik. Eğer bilmiyorsanız ilim sahiplerine sorun.”[2]

Eğer bilmiyorsanız,bir bilene sorunuz.Zira ilmin onda dokuzu sormaktan geçer.

İmam-ı Azam bunca bilgiye sorarak ulaştığını söyler.

Ancak önemli olan burada ehline,doğru bilgi sahibine sormaktır.

-“ Kadınlar hakkında senden fetva istiyorlar. De ki: “Onlar hakkında size fetvayı Allah veriyor.”[3]

Kendilerine sorulan o ilim ehli de ilimlerini direkmen Allahtan almaktadırlar.

3-“Müşrik karılarınızın nikâhlarına tutunmayın. (Zira bu nikâhlar ortadan kalkmıştır.) Onlara harcadığınız mehri, (evlendikleri kâfir kocalarından) isteyin.”[4]

*LETÜS’ELÜNNE:3 yerde geçer.- mutlaka sorguya çekileceksiniz.-

1-“Bir de kendilerine rızık olarak verdiklerimizden (mahiyetini) bilmedikleri şeylere (putlara) pay ayırıyorlar. Allah’a andolsun ki, uydurmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.”[5]

2-“Allah dileseydi, sizi tek bir ümmet yapardı. Fakat O, dilediğini saptırır, dilediğini de doğru yola iletir. Yapmakta olduğunuz şeylerden mutlaka sorguya çekileceksiniz.”[6]

3-“ Sonra o gün, nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz?”[7]

LEYÜS’ELÜNNE-1 yerde geçer.- sorguya çekileceklerdir.-

1-“ Andolsun, onlar mutlaka kendi yüklerini ve kendi yükleriyle beraber nice ağır yükleri yükleneceklerdir. Uydurmakta oldukları şeylerden de kıyamet günü şüphesiz, sorguya çekileceklerdir.”[8]

MEHMET ÖZÇELİK

30-06-2015

[1] Nisa.32.

[2] Nahl.43,Enbiya.7.

[3] Nisa.127.

[4] Mümtahine.10.

[5] Nahl.56.

[6] Nahl.93.

[7] Tekasür.8.

[8] Ankebut.13.Bak.Mu’cemul Müfehres.Muhammed Fuad Abdulbaki.sh.336-338.

No ResponsesTemmuz 8th, 2015

Yoruma kapalı .