Archive for Şubat 15th, 2016

ŞİANIN ZULMÜNÜN KAYNAĞI

ŞİANIN ZULMÜNÜN KAYNAĞI -Ehli sünneti farklı kılan olay, Allaha karşı nezih inanç ve yaşayış içerisinde olmasıdır. -Şia ise; Hristiyanlığı bozan Pavlos gibi, islamiyetin bozuk diğer ifadeyle hristiyanlaşmış yönü olan şia da, meşhur münafık Abdullah bin Sebe tarafından icad ve imal edilmiştir. Şia bir tehlike olarak sari bir illet gibi tekrar yayılmaktadır.[1] -Onlarca Şii mezhebine ait […]

No ResponsesŞubat 15th, 2016