Archive for Haziran, 2016

BİR LİSAN BİR İNSAN

No ResponsesHaziran 30th, 2016

KİRLİ ELLER

KİRLİ ELLER Yeni büyük Ortadoğu projesinde üç hedef vardır; Bir Türkiye merkezli terör, Orta doğu devlet başkanlarının ve rejimlerin değişimi, Türk cumhuriyetlerinin rusya eksenli savaş ortamına çekimi. Türkiye-deki solcuları alevilerle birleştirerek bunu orta doğuya yaymak, diğer yandan milliyetçilerle Türk cumhuriyetleri üzerinde operasyonda bulunmak. *İttihat ve Terakki’nin kurucularından olan Mithat Paşaya bir gazeteci meslektaşımız sormuş; -Paşam […]

No ResponsesHaziran 26th, 2016

EN’AM-51-55

No ResponsesHaziran 23rd, 2016

O RUH AYAĞA KALKTI

O RUH AYAĞA KALKTI İslamın bin yıldır bayraktarlığını yapan ordu, cumhuriyetin kuruluşundan sonra rejim koruyuculuğuyla, 1960 dan sonra da yapılan darbeyle, bu ordu bizim ordu olmaktan çıktı. Bizi temsil etmekten uzaklaştı. “Darbe sadece DP hükümetinin yıkılmasıyla sonuçlanmamıştı. Orduda, ABD-NATO ekseninin planlama ve finansmanı ile büyük bir tasfiye işlemi başlatılmıştı. 27 Mayıs darbesinden sonra 275 general […]

No ResponsesHaziran 22nd, 2016

OKULLARDA DİSİPLİN KURULU ÇIKMAZI

OKULLARDA DİSİPLİN KURULU ÇIKMAZI Türkiye-de okullardaki problemlerin önemli bir kısmı Disiplin Kurullarının ya işletilmemesi, ya sağlıklı sürdürülmemesi veyahut da neticelendirilmemesinden kaynaklanmaktadır. Bu da öğretmendeki çalışma şevkini kırdığından; ya bu olumsuzluğu içine akıtıp psikolojikmen etkilenmeye veyahut da meseleyi disiplin kuruluna göndermeden –çünkü sonuç alınmayacağını görüp bildiğinden- bizzat kendisi çözmeye veya halletme yoluna gitmektedir. Elbette bu da […]

No ResponsesHaziran 20th, 2016