Archive for Temmuz 29th, 2017

ALLAH EKİYOR BİÇİYOR DERİYOR

ALLAH EKİYOR BİÇİYOR DERİYOR İnsan bu dünyaya ekmeye ve ekilmeye gelmiştir. Bir yandan ahirette biçmek için ekiyor, diğer yandan duyguları itibarıyla sümbül verip neşv-ü nema bulması için de ekiliyor. Allah-ın varlıkları yaratması ise adeta onları ekmesi, onlardan esmasının mahsulatını almak içindir. Allah cüz-i ücretle, külli işler yaptırmaktadır. Kâinatta canlılarda olan tenasül kanunu gibi. Bu konuda […]

No ResponsesTemmuz 29th, 2017