Archive for Mayıs 30th, 2019

VARLIK NAZARİYESİ

VARLIK NAZARİYESİ Allah için yok yoktur. O halde Onun için herşey vardır. İlmi muhit, iradesi mutlak, kudreti nihayetsizdir. Buda hiçbir varlığın veya varlık mahiyetine sahip eşyanın hariçte kalmayacağını göstermektedir. Sadece bir tertib farkı vardır. Bize göre nisbi olan alt ve üst derecelendirme farkı vardır. Sonuç itibarıyla aynı kudret elinin ürünüdürler. ******************   Bir kimse almış olduğu […]

No ResponsesMayıs 30th, 2019