Archive for Ağustos 4th, 2019

HEDEFE KONULAN CEMAATLER

HEDEFE KONULAN CEMAATLER Yüz yıl önce devrim ve darbelerle dini kaynaklardan yani toplumun beslenip nefes aldığı, inanç ve ibadetlerini geliştirip uygulama bulduğu ve İslam’ın yayılmasında önemli rol oynayan tekke, zaviye, dergah ve külliyeler kapatıldı. Adeta toplum manen aç ve susuz bırakıldı. Arkasından jandarma takip ve dipçikleriyle topluma korku salındı. Bir yandan cahil diğer yandan dine […]

No ResponsesAğustos 4th, 2019