Archive for Mart 21st, 2020

DABBE VE YE’CÜC- ME’CÜC

DABBE VE YE’CÜC- ME’CÜC Bu konuda daha önce yazmıştım.[1] Kıyametin on büyük alametlerindendir. Asrımızda kol gezmekte ve kol kola gezmektedir. Aktif olarak… Zaman hükmünü icra ettikçe, Kur’an-ı Kerim-in içindeki hakikatlarda zahir olmaktadır. -“Nasıl ki kavm-i Firavuna çekirge âfâtı ve bit belâsı ve Kâbe tahribine çalışan kavm-i Ebrehe’ye ebâbil kuşları musallat olmuşlar. Öyle de, Süfyanın ve […]

No ResponsesMart 21st, 2020