Archive for Haziran 20th, 2020

BİREYSEL ZENGİNLİĞE DOĞRU

No ResponsesHaziran 20th, 2020

BİREYSEL ZENGİNLİĞE DOĞRU

BİREYSEL ZENGİNLİĞE DOĞRU “Devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi, ecîr olmak da istemez. Galip olsaydık, hasmımız ve düşmanımız elindeki cereyan-ı müstebidaneye, belki daha şedîdâne kapılacak idik. Halbuki o cereyan hem zalimâne, hem tabiat-ı âlem-i İslâma münâfi, hem ehl-i imânın ekseriyet-i mutlakasının menfaatine mübayin, hem ömrü kısa, parçalanmaya […]

No ResponsesHaziran 20th, 2020

AVRUPA BİTİŞTE

No ResponsesHaziran 20th, 2020

AVRUPA BİTİŞTE

AVRUPA BİTİŞTE **********   -AVRUPA:”Şu zamanda, medeniyet-i Avrupa’nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutuyla, şerait-i hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, efkâr ve kulûb dağılmış, himmet ve inayet inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir.”(S.481) “Avrupa muhabbeti, gayr-ı meşru muhabbet, hem taklid ve hem ülfet.”(S.710,588) “Avrupa bir İslâm Devletine, Osmanlı Devleti de bir Avrupa Devletine hâmiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır.”(S.754) “Hem Külliyet-ül […]

No ResponsesHaziran 20th, 2020

ABD DOĞUM SANCISINDA

No ResponsesHaziran 20th, 2020

ABD DOĞUM SANCISINDA

ABD DOĞUM SANCISINDA *************   -AMERİKA:”Elbette ve elbette hiç şübhe yok ki: Şimalde, garbda, Amerika‘da emareleri göründüğüne binaen nev-i beşerin maşuk-u mecazîsi olan hayat-ı dünyeviye, böyle çirkin ve geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakikî sevdiği, aradığı hayat-ı bâkiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak…. elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya manevî bir kıyamet başlarına kopmazsa; İsveç, Norveç, […]

No ResponsesHaziran 20th, 2020