Archive for Haziran 20th, 2020

BİREYSEL ZENGİNLİĞE DOĞRU

BİREYSEL ZENGİNLİKBireysel hakimiyet dönemi başladı.Devletler değil, fertler öne çıkmaktadır.Medya fertlerin önünü açtı.Artık herkes evden yayın yapmakta radyoyu televizyonu YouTube Facebook TwitterWhatsApp’ı bütün Medya kuruluşlarının sosyal medyaları çok kullanabilmekte vekendisini öne çıkartıp dünya hitap etmektedir. Bir de konuşulan ve yazılan şeylerinfarklı dillere çevrilmiş olması Böylece kişinin top dünyadaki hakimiyetini ve etkisinidaha fazlası ile göstermektedir.**************Hadislerde ahirzamanda malın […]

No ResponsesHaziran 20th, 2020

BİREYSEL ZENGİNLİĞE DOĞRU

BİREYSEL ZENGİNLİĞE DOĞRU “Devletler, milletler muharebesi, tabakat-ı beşer muharebesine terk-i mevki ediyor. Zira beşer esir olmak istemediği gibi, ecîr olmak da istemez. Galip olsaydık, hasmımız ve düşmanımız elindeki cereyan-ı müstebidaneye, belki daha şedîdâne kapılacak idik. Halbuki o cereyan hem zalimâne, hem tabiat-ı âlem-i İslâma münâfi, hem ehl-i imânın ekseriyet-i mutlakasının menfaatine mübayin, hem ömrü kısa, parçalanmaya […]

No ResponsesHaziran 20th, 2020

AVRUPA BİTİŞTE

AVRUPA **********   -AVRUPA:”Şu zamanda, medeniyet-i Avrupa’nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutuyla, şerait-i hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, efkâr ve kulûb dağılmış, himmet ve inayet inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir.”(S.481) “Avrupa muhabbeti, gayr-ı meşru muhabbet, hem taklid ve hem ülfet.”(S.710,588) “Avrupa bir İslâm Devletine, Osmanlı Devleti de bir Avrupa Devletine hâmiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır.”(S.754) “Hem Külliyet-ül Hukuk […]

No ResponsesHaziran 20th, 2020

AVRUPA BİTİŞTE

AVRUPA BİTİŞTE **********   -AVRUPA:”Şu zamanda, medeniyet-i Avrupa’nın tahakkümüyle, felsefe-i tabiiyenin tasallutuyla, şerait-i hayat-ı dünyeviyenin ağırlaşmasıyla, efkâr ve kulûb dağılmış, himmet ve inayet inkısam etmiştir. Zihinler maneviyata karşı yabanileşmiştir.”(S.481) “Avrupa muhabbeti, gayr-ı meşru muhabbet, hem taklid ve hem ülfet.”(S.710,588) “Avrupa bir İslâm Devletine, Osmanlı Devleti de bir Avrupa Devletine hâmiledir. Bir gün gelip doğuracaklardır.”(S.754) “Hem Külliyet-ül […]

No ResponsesHaziran 20th, 2020

ABD DOĞUM SANCISINDA

No ResponsesHaziran 20th, 2020

ABD DOĞUM SANCISINDA

ABD DOĞUM SANCISINDA *************   -AMERİKA:”Elbette ve elbette hiç şübhe yok ki: Şimalde, garbda, Amerika‘da emareleri göründüğüne binaen nev-i beşerin maşuk-u mecazîsi olan hayat-ı dünyeviye, böyle çirkin ve geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakikî sevdiği, aradığı hayat-ı bâkiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak…. elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya manevî bir kıyamet başlarına kopmazsa; İsveç, Norveç, […]

No ResponsesHaziran 20th, 2020