Archive for Eylül 12th, 2020

2-Osmanlıca Mesnevi-i Nuriye- Lem’alar

No ResponsesEylül 12th, 2020

1-Osmanlıca Mesnevi-i Nuriye- İ’tizar

No ResponsesEylül 12th, 2020

ANKEBUT SURESİ-52-63

No ResponsesEylül 12th, 2020

ANKEBUT SURESİ-45-51

No ResponsesEylül 12th, 2020

ANKEBUT SURESİ-31-44

No ResponsesEylül 12th, 2020

TASLAK

TASLAK Geçmişten günümüze tarikat ve cemaatler bu milletin ve bu toprakların tapusu, mayası ve manevi temsilcileridirler. Beldeler madden fethedilmeden önce bu manevi erlerle gönüller önceden fethedilir ve geriye kalan taştan duvarların yıkılması kolaylaşır. Önce kalplerdeki ve kafalardaki küfür duvarlarının yıkılması gerekir. Tarikat ve cemaatler Peygamber mesleğinin tebliğ görevini deruhte etmişlerdir. Ancak yüz yıldır tarikat-tekke-zaviye ve […]

No ResponsesEylül 12th, 2020