Archive for Ekim 12th, 2020

MÜNACAT-ÜL KUR’AN

No ResponsesEkim 12th, 2020

TAHMİDİYE

No ResponsesEkim 12th, 2020

CİN VE ŞEYTAN

CİN VE ŞEYTAN CİN: ŞEYTAN: *************** -CİN:”Herşey, Sâni’-i Zülcelal’in birer mektub-u hakaik-nüma, birer kaside-i letafetnüma, birer kelime-i hikmet-eda hükmündedir ki; melaike ve cin ve hayvanın ve insanın enzarına arzeder, mütalaaya davet eder. Demek ona bakan her zîşuura, ibret-nüma bir mütalaagâhtır.”(S.75)             “Beşer ve cin, nihayetsiz şerre ve cühuda müstaid olduklarından, nihayetsiz bir temerrüd ve bir […]

No ResponsesEkim 12th, 2020

ADALET

ADALET ****************    -ADALET :” Bazan zulüm içinde adalet tecelli eder. Yani insan bir sebeble bir haksızlığa, bir zulme maruz kalır; başına bir felâket gelir; hapse de mahkûm olur; zindana da atılır. Bu sebeb haksız olur, bu hüküm bir zulüm olur. Fakat bu vakıa adaletin tecellisine bir vesile olur. Kader-i İlahî başka bir sebebden dolayı cezaya, […]

No ResponsesEkim 12th, 2020

SAD SURESİ-65-88

No ResponsesEkim 12th, 2020

SAD SURESİ-41-64

No ResponsesEkim 12th, 2020