Archive for Ekim 13th, 2020

YA ALLAH

No ResponsesEkim 13th, 2020

SÜBHANEKE

No ResponsesEkim 13th, 2020

İLAHİ

No ResponsesEkim 13th, 2020

HÜLASAT-ÜL HÜLASA

No ResponsesEkim 13th, 2020

EBCED CİFİR VE KIYAMET

http://www.tesbitler.com/index.php?s=KIYAMET

No ResponsesEkim 13th, 2020

ABD

AMERİKA http://www.tesbitler.com/index.php?s=Abd *************   -AMERİKA:”Elbette ve elbette hiç şübhe yok ki: Şimalde, garbda, Amerika‘da emareleri göründüğüne binaen nev-i beşerin maşuk-u mecazîsi olan hayat-ı dünyeviye, böyle çirkin ve geçici olmasından fıtrat-ı beşerin hakikî sevdiği, aradığı hayat-ı bâkiyeyi bütün kuvvetiyle arayacak…. elbette nev-i beşer bütün bütün aklını kaybetmezse, maddî veya manevî bir kıyamet başlarına kopmazsa; İsveç, Norveç, Finlandiya […]

No ResponsesEkim 13th, 2020

ZÜMER SURESİ-10-21

No ResponsesEkim 13th, 2020

ZÜMER SURESİ-1-9

No ResponsesEkim 13th, 2020