Archive for Ekim 20th, 2020

TOPYEKUN EĞİTİM REFORMU GEREKİYOR

EĞİTİM http://www.tesbitler.com/category/edib-ve-yazarlarimiz http://www.tesbitler.com/index.php?s=E%C4%9Fitim *************   -TALİM:” Demek, bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgâhtır, bir pazardır.”(S.57) “Nev’-i beşere câmiiyet-i istidad cihetiyle talim olunan hadsiz ulûm ve kâinatın enva’ına muhit pek çok fünun ve Hâlıkın şuunat ve evsafına şamil kesretli maarifin talimidir…”(S.246,262) “Kur’anın vazife-i asliyesi: Daire-i rububiyetin kemalât ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini […]

No ResponsesEkim 20th, 2020

FUSSİLET SURESİ-19-32

No ResponsesEkim 20th, 2020

FUSSİLET SURESİ-1-18

No ResponsesEkim 20th, 2020