Archive for Ekim 27th, 2020

CASİYE SURESİ-12-21

No ResponsesEkim 27th, 2020

HARAM LOKMA-2-

No ResponsesEkim 27th, 2020

CASİYE SURESİ-1-11

No ResponsesEkim 27th, 2020

HARAM LOKMA

HARAM LOKMA **************   -HARAM:” Harama girmeye hiç lüzum yoktur.”(S.29,276,327) “Zaruret, haramı helâl derecesine getirir.” İşte şu kaide ise, küllî değil. Zaruret eğer haram yoluyla olmamış ise, haramı helâl etmeye sebebiyet verir. Yoksa sû’-i ihtiyarıyla, gayr-ı meşru sebeblerle zaruret olmuş ise, haramı helâl edemez, ruhsatlı ahkâmlara medar olamaz, özür teşkil edemez. Meselâ: Bir adam sû’-i ihtiyarıyla, […]

No ResponsesEkim 27th, 2020

DUHAN SURESİ-43-59

No ResponsesEkim 27th, 2020