Archive for Kasım 14th, 2020

KUR’AN-I KERİM ÜZERİNE ÇALIŞMALAR

No ResponsesKasım 14th, 2020

SAFF SURESİ-10-14

No ResponsesKasım 14th, 2020

SAFF SURESİ-1-9

No ResponsesKasım 14th, 2020

HRİSTİYANLIĞA REDDİYE

HRİSTİYANLIĞA REDDİYE Hıristiyanlığa Reddiye- ABDULLAH TERCÜMAN-(ANSELMO TURMEDA) Aslen Anselmo Turmeda adında bir İspanyol papazı iken, bilahare İslamiyet’i kabul eden Mühtedi Abdullah Tercüman’ın, Hıristiyanlığı, çürüten «Tuhfetü’l-EribFi’r-Reddi Ala Ehli’s-Salib» isimli Arapça eserinin tercümesidir. “Son yıllarda yurdumuza gelen bazı turistler yanlarında Türkleri Hıristiyanlığa daveteden Türkçe yayınlar getirmekte ve bunları gizli veya aleni olarak halka dağıtmaktadırlar. Amerikalılar ve Almanlar […]

No ResponsesKasım 14th, 2020

MÜMTAHİNE SURESİ-7-13

No ResponsesKasım 14th, 2020

ENANİYET VE BENLİK

https://www.hizmetvakfi.org/risaleinur/etiket/30-soz/ http://www.risaleinurenstitusu.org/kulliyat/sualar/ikinci-bab/139 ENANİYET:”Hodbin ve bildiğine itimad eden ve vahy-i semavîyi dinlemeyen enaniyet-i insaniyedir.”(S.313)“Hakikaten insanda en tehlikeli damar, enaniyettir ve en zaîf damarı da odur. Onu okşamakla, çok fena şeyleri yaptırabilirler.”(M.424-425,L.165)“Enaniyeti terketmeyen, salabet-i diniyeyi ve kısmen de dinini terkeder.”(M.437)“Enaniyet ve nefs-i emmare sizi aldatmasın.”(L.160)“Enaniyetin vücudu ise, haksız temellük ve âyinedarlığını bilmemek ve mevhumu muhakkak bilmekten ileri […]

No ResponsesKasım 14th, 2020