İFFETSİZİN İFFETLİYE İFTİRASI

İFFETSİZİN İFFETLİYE İFTİRASI

Şeytanı taşlamaktan, Rahmanı tesbihe vakit kalmamaktadır.

Gerçi def’i şer celbi nef’a racihtir.

Yani esas olan şerrin defedilmesidir. Tıpkı takva gibi.

Densiz ve iffetsizin biri, İffetli kadın Hz. Meryem’e saldırmış. Gerçi ilahiyatçı değil ancak İzmir Dekanı tarafından gariptir ki, sahiplenmiş olmasıdır.[1]

Kur’an-ı Kerim-in ifadesi yani Allah’ın tescil ve tesbitiyle Hz. Meryem iffetli bir kadındır.

Bir surenin adı, Meryem suresidir.

Aslında bir insan ne kadar cahil olursa olsun, sadece Rabbimizin Meryem hakkındaki ifadesine bakmakla O’nu çok rahatlıkla anlayabilir, terbiyesizlikte bulunmaktan içtinab eder.[2]

Aslında burada sadece Hz. Meryem’e iftirada bulunulmuş olunmuyor, Hz. İsa’nın zinadan olduğu iftirasında da bulunuluyor.

Gerçi zırva tevil götürmez ancak safi zihinleri bulandırmaktadır.

Hz. Meryem’e iftiraya sebeb gösterilen olay, tahrif edilmiş incil’den bir kıssanın anlatılmasıdır.

Zina yaptığı iddia edilen bir kadını taşlamak için can atan topluluğa Hz. İsa’nın şöyle dediğidir: “İlk taşı, günahsız olan atsın”.

Kimse taş atamaz. Kadın da affedilir.

Kur’an-ı Kerim âyetlerinde Hz. Meryem’in iffeti şöyle anlatılır:

“İffetli ve (haklarında uydurulan kötülüklerden) habersiz mü’min kadınlara zina isnat edenler, gerçekten dünya ve ahirette lanetlenmişlerdir. İşlemiş oldukları günahtan dolayı dillerinin, ellerinin ve ayaklarının kendi aleyhlerine şahitlik edecekleri günde onlara çok büyük bir azap vardır.”Nur.24.

Namuslu kadınlara zina isnat edip sonra da dört şahit getiremeyenlere seksen değnek vurun. Artık onların şahitliğini asla kabul etmeyin. İşte bunlar fâsık kimselerdir.”Nur.4.

“Onu doğurunca, “Rabbim!” dedi, “Onu kız doğurdum.” -Oysa Allah onun ne doğurduğunu daha iyi bilir-7 “Erkek, kız gibi değildir. Ona Meryem adını verdim. Onu ve soyunu kovulmuş şeytandan senin korumana bırakıyorum.” Al.i İmran.36.

“Hani melekler, “Ey Meryem! Allah seni seçti. Seni tertemiz yaptı ve seni dünya kadınlarına üstün kıldı.” Al.i İmran.42.bak.43.44.

“Hani melekler şöyle demişti: “Ey Meryem! Allah seni kendi tarafından bir kelime ile müjdeliyor ki, adı Meryemoğlu İsa Mesih’dir. Dünyada da, ahirette de itibarlı ve Allah’a çok yakın olanlardandır.”Al.i İmran.45.

Bir de inkarlarından ve Meryem’e büyük bir iftira atmalarından ve “Biz Allah’ın peygamberi Meryemoğlu İsa Mesih’i öldürdük” demelerinden dolayı kalplerini mühürledik. Oysa onu öldürmediler ve asmadılar. Fakat onlara öyle gibi gösterildi. Onun hakkında anlaşmazlığa düşenler, bu konuda kesin bir şüphe içindedirler. O hususta hiçbir bilgileri yoktur. Sadece zanna uyuyorlar. Onu kesin olarak öldürmediler.” Nisa.157.bak.171.

“Meryem oğlu Mesih sadece bir peygamberdir. Ondan önce de nice peygamberler geldi geçti. Onun annesi de dosdoğru bir kadındır. (Nasıl ilah olabilirler?) İkisi de yemek yerlerdi. Bak, onlara âyetlerimizi nasıl açıklıyoruz. Sonra bak ki, nasıl da (haktan) çevriliyorlar.” Maide.75.

“O gün Allah şöyle diyecek: “Ey Meryem oğlu İsa! Senin üzerindeki ve annen üzerindeki nimetimi düşün…” Maide. 110.

“(Yahudiler) Allah’ı bırakıp, hahamlarını; (hrıstiyanlar ise) rahiplerini ve Meryem oğlu Mesih’i rab edindiler. Oysa, bunlar da ancak, bir olan Allah’a ibadet etmekle emrolunmuşlardır. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. O, onların ortak koştukları her şeyden uzaktır.” Tevbe.31.

Kimi ifrat harekette bulunurken, kimide tefritte bulunmaktadır.

“(Ey Muhammed!) Kitapta (Kur’an’da) Meryem’i de an. Hani ailesinden ayrılarak doğu tarafında bir yere çekilmiş ve (kendini onlardan uzak tutmak için) onlarla arasında bir perde germişti. Biz, ona Cebrail’i göndermiştik de ona tam bir insan şeklinde görünmüştü.” Meryem.17.

“Meryem, “Senden, Rahmân’a sığınırım. Eğer Allah’tan çekinen biri isen (bana kötülük etme)” dedi. Meryem.18.

Meryem, “Bana hiçbir insan dokunmadığı ve iffetsiz bir kadın olmadığım halde, benim nasıl çocuğum olabilir?” dedi.”Meryem.20.

Böylece Meryem çocuğa gebe kaldı ve onunla uzak bir yere çekildi.”Meryem.22.

“Kucağında çocuğu ile halkının yanına geldi. Onlar şöyle dediler: “Ey Meryem! Çok çirkin bir şey yaptın!” Meryem.27.

Meryem oğlu İsa’yı ve annesini büyük bir mucize kıldık ve her ikisini de oturmaya elverişli, akarsulu yüksek bir yere yerleştirdik.” Müminin.50.

Allah, bir de iffetini sapasağlam koruyan ve bizim de kendisine ruhumuzdan üflediğimiz, Rabbinin kelimelerini ve kitaplarını doğrulayan İmran kızı Meryem’i de (inananlara) örnek gösterdi. O itaat edenlerdendi.” Tahrim.12.

Gerçekten bunda zahir hakikatler var iken, kör olup görmemek, sağır olup duymamak, ahmak olup araştırma zahmetinde bulunmamak hamakatın ötesinde ihanet ve cinayettir.

Birde cehennem konusunda[3] Allah’ın yakması olarak görülmesi ve  gösterilmesine kısaca cevap ise;

Cehennem deyince genellikle insanlar yanılacak yer olarak düşünürler. Oysa cehennemin bir çok görevleri vardır.

En önemlisi ise, temizleyici olmasıdır. Günahları ve günah kirlerini temizler. Eğer temizlenecek durumda ise.

Ancak yakma en köklü temizleme ateşle de olmaktadır.

Hatta yıldızların birer ışık kaynağıdır.

MEHMET ÖZÇELİK

04-01-2022


[1] https://www.yeniakit.com.tr/haber/hz-meryeme-fahiselik-iftirasi-o-ilahiyatciya-tepki-yagiyor-dekanlik-islami-degil-hocasini-koruyor-1613686.

https://www.mihraphaber.com/video/8994885/ilahiyatci-kisadan-hz-meryeme-iftira

[2] http://www.tesbitler.com/index.php?s=Meryem

http://www.tesbitler.com/index.php?s=%C4%B0lahiyat

[3] http://www.tesbitler.com/index.php?s=cehennem

No ResponsesOcak 4th, 2022

Yoruma kapalı .