Archive for Nisan 9th, 2022

HİSSE

HİSSE Mescid-i Nebevi’de Sahabe’den bir halka oluşmuş.   Halkanın yanında Sahabe’den bir kişi de mescidin direğine yaslanmış oturuyor.   Halkada oturan Sahabiler birbirlerine şöyle bir teklifte bulunuyorlar: “Herkes hasebini ve nesebini, soyunu sopunu bize anlatsın.”   Birisi “Tabii” diyor, “Ene min Temîm (Ben Temîm kabilesindeninm); İbn-u Fulan İbn-u Fulan İbn-u Fulan… (Falan Oğlu Falan Oğlu […]

No ResponsesNisan 9th, 2022