DİN PARALELLERİ DEVREDE

DİN PARALELLERİ DEVREDE

Din paralelcileri de devrede.

Paralel devletin açtığı paralel devlette deşifre olunca, paralel risale-i nur heveslileri ve de Gülenin halefi de devrede…

Hem yeni halefi gündeme getirecekler ve hem de belki de onlar için en önemlisi de başta Nur cemaatı ve diğer cemaatlara bu bahane ile vurmaya çalışacaklardır.

Gülen gibi bunların da mahcubiyetleri ortaya çıkıncaya kadar bu puslu havada zehirli tohumlar ekilecektir.Mesela;

-Ahmet Tekin 28 Eylül 2016 tarihli Gündem Ötesi konuşmasında tamamen mesnedsiz, tutarsız ve kibir eseri olarak Bediüzzaman-ın Hz. İsanın inmesi ile ilgili olarak, Hristiyanlığın hakim olacağını söylediği, yalanını dile getirdi.

Oysa tam tersine Bediüzzaman, Hz.isanın gelmesiyle Hristiyanlığın İslamiyete dahil olacağını ifade etmiştir.

“Nasraniyet ya intıfâ veya ıstıfâ edip İslâmiyete karşı terk-i silâh edecektir. Nasraniyet birkaç defa yırtıldı, Protestanlığa geldi. Protestanlık da yırtıldı, tevhide yaklaştı. Tekrar yırtılmaya hazırlanıyor. Ya intıfâ bulup sönecek veya hakikî Nasraniyetin esasını câmi olan hakaik-i İslâmiyeyi karşısında görecek, teslim olacaktır. İşte bu sırr-ı azîme Hazret-i Peygamber Aleyhissalâtü Vesselâm işaret etmiştir ki, “Hazret-i İsâ nâzil olup gelecek, ümmetimden olacak, şeriatımla amel edecektir.”[1]

-Fitneyi sevenler devrede. İhtilafları kaşıyanlar piyasada…

Israrla Fetö-yü Nur cemaatıyla beraber göstermeye çalışanlar var.

Seviyesizliğini seviyelilere saldırararak seviye kazanmaya çalışanlar ortalıkta dolanmakta ve dolaşmaktadır.

Gülen kendisi de bir çok defa ifade edip dini bir cemaat olmadığını, nur cemaatlarıyla bir bağlantısının olmadığını söylediği gibi, nur cemaatı da bunlarla arasına en az tabirle bir mesafe koyduğu halde ısrarla aynı kareye konulmaya çalışılmaktadır.

Risale-i Nurları sadeleştirme adıyla tahrife başlayan bu yapı, bu hatası sonucu sürçmüş, tenkid edilip bir çok makalelerle aleyhe yazılar yazılmasıyla deşifre olması sağlanmıştır.

Kirli yapı kiriyle beraber ortaya çıkarken, kirini temiz olan cemaatlara da sıçrattı, bulaştırdı veya birilerinin istediği şekilde yaptı ve yaptırıldı.

Şu anda –inşaallah- pek maya tutmayacak olsa da –mayanın bozuk olmasından dolayı- rehavete kapılmaması gerekerekten, yeni fetö-cülere hazır olunmalıdır.

Yeni fetöcüler devreye konulmuştur. Tıpkı Pkk-nın lideri Öcalanın verilmesiyle Gülen-in alınması gibi…

Şimdi kim alınacaktır???

*1946-dan beri Abd içimizde. Ona verilen insiyatif, onun hareket alanını genişletmiş ve darbelerde o andan itibaren başlamıştır.

Abd ve İngiliz ortaklığıyla…

Biz Pkk ve Deaş-le değil aslında Abd ve İngiliz başta olmak üzere, batı ve Hristiyan dünyasıyla savaşmaktayız.

-Paralel yapı dini bir yapı da değildir.

İslam İşbirliği Teşkilatı FETÖ’yü terör örgütü ilan etti.[2]

-Bu yapı aynı zamanda gizli bir siyasi yapıdır.

Türkiye-nin bir asırlık ayak bağını ve kelepçesini, islam dünyasına da uygulamaktır.

Fetö-nün ifşa olması demek aslında Chp zihniyetinin islam ülkelerine yayılmasının ve o zihniyetin de çökmesi demektir.

-Ne edelim.. Ne diyelim.. Dua edip Âmin diyelim…

Vakti şerifler hayrola, Hayırlar feth ola. Şerler def ola. Gönüller şâd ola. Kalplerimiz mesrûr, sırlarımız mestûr, zahirimiz mâmûr, bâtınımız pür nûr ola. Cenâb-ı Hakk dert verip derman aratmaya, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, gönüllerimize imân, kalplerimizi musaffa eyleye. Zümre-i salihinden ve gürûh-ı naci’den eyleyip, dualarımızı dergâh-ı izzetinde kabul ve makbul eyleye, nefesimiz Hakk, nutkumuz can bula. Günlerimiz ve Cuma’mız Mübarek Ola…

MEHMET ÖZÇELİK

22-10-2016

[1] Mektubat.Hakikat Çekirdekleri.

http://www.tesbitler.com/2015/01/02/hz-isanin-nuzulu/

http://www.tesbitler.com/2015/01/02/hz-isa-ve-isevilik/

http://m.sorularlarisale.com/index.php?oku=21712

https://sorularlaislamiyet.com/hz-isa-kiyamet-kopmadan-once-tekrar-yeryuzune-inecek-mi

[2] http://www.haber7.com/guncel/haber/2177970-fetoyu-teror-orgutu-ilan-ettiler

 

No ResponsesEkim 24th, 2016

İYİ Kİ ALLAH VAR

İYİ Kİ ALLAH VAR
Elif- Lam.Elif-i gitmiş, Lam-ı kalmış. Elif-siz Lam ölüdür. Var değil yoktur, Evet değil hayırdır. Hayırsız hayırdır. Müsbet değil menfidir.
O’nsuz her şey ölüdür, yoktur, yokta ve yokluktadır.
-“Evet, nasıl ki mânâ-yı sarihi Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’a der: “Eğer ehl-i dalâlet arka verip senin şeriat ve sünnetinden i’raz edip Kur’ân’ı dinlemeseler, merak etme. Ve de ki: Cenâb-ı Hak bana kâfidir. O’na tevekkül ediyorum. Sizin yerlerinize, ittibâ edecekleri yetiştirir. Taht-ı saltanatı herşeyi muhittir; ne âsiler hududundan kaçabilirler ve ne de istimdat edenler medetsiz kalırlar.”
Öyle de, mânâ-yı işarîsiyle der ki: “Ey insan ve ey insanın reisi ve mürşidi! Eğer bütün mevcudat seni bırakıp fenâ yolunda ademe giderse, eğer zîhayatlar senden mufarakat edip ölüm yolunda koşarsa, eğer insanlar seni terk edip mezaristana girerse, eğer ehl-i gaflet ve dalâlet seni dinlemeyip zulümata düşerse, merak etme. De ki: Cenâb-ı Hak bana kâfidir. Madem O var, herşey var. Ve o halde, o gidenler ademe gitmediler. O’nun başka memleketine gidiyorlar. Ve onların bedeline o Arş-ı Azîm Sahibi, nihayetsiz cünud ve askerinden, başkalarını gönderir. Ve mezaristana girenler mahvolmadılar; başka âleme gidiyorlar. Onların bedeline başka vazifedarları gönderir. Ve dalâlete düşenlere bedel, tarîk-i hakkı takip edecek mûtî kullarını gönderebilir. Madem öyledir; O herşeye bedeldir, bütün eşya birtek teveccühüne bedel olamaz” der.”
-Allah-ın değer vermediği, cehenneme atıp yaktığına neden değer verelim ki?
Zira her şey O’nunla değerlidir ve O’nunla değer bulur.
-Yüz sene önce bir proje ile başa geçirilen firavun ve firavuncuklar halklar tarafından devre dışı bırakılınca, onları getirenler bu sefer o halkı yok etmeye çalışmaktadırlar.
O’nu bulamayanlar, O’nun yerine başka ilahlar edindiler.
Bir- i bulamayanlar, binleri ilah edindiler.
O’nu bulanlar, binlerin kölesi olmaktan kurtuldular.
Kul olmayanlar, köle oldular.
Kul olmayanlar, kül oldular.
Kul zirvede ve a’lada, kül ve köle olanlar edna ve esfeldeler.
-Kâinatta zıtlar, zıtlarının vücuduna çalışıyor. Adem vücudu netice veriyor, şerler hayrı inşa ediyor..
-Eşya zıddıyla bilinir. Eşyanın varlığını bildiren ve vücuda çıkaran , zıddının tedahülüyledir.
Oysa O’nu bulanlar, O’nun zıddı olmadığından zıddıyla da meşgul olma mecburiyetinde olmadılar.
*Allahın kullarıyla konuşmasından ibaret olan Kur’an-ı Kerim tek olmasına rağmen müsbet veya menfi görüşlerin ortaya çıkmasındaki iki sebeb şudur;
Biri Hikmet, Diğeri ise İllettir.
*Babam ölümüne yakın rahatsız olduğunda iki kardeşim Yasin okumaya başladılar.
Yarısını okumuşlardı ki; Babam oradan seslenmeye başladı.
Yav yeter yav. Beni ne kadar yıkadılar.
Ne var baba dediğimizde doğrularak cevaben;
Yav bunlar beni ne kadar yıkadılar, yeter yav.
-Gerek bir kişinin başında Yasin okuduğumuzda, gerekse de Babamın vefatının gündüzünün bir gün önceki gecesinde benzerini ben de yaşadım.
Allahın zatı gibi sıfat ve kelamları da hayy ve diridirler.
*Bir insanın kendisini kurtarmak üzere uzanan ipi kesmemelidir. Madem o kişi o iple bağlanmış, ayakta durmuş, avamdandır, onunla tatmin oluyorsa, o ipi koparmamalı, kesmemeli, düşmesine sebeb olmamalıdır.
O ip zayıf bir ipde olsa, madem o kişi o iple ayakta duruyor, istinadgâhı yıkılmamalı, yoksa o kişi yıkılmış olur.
Herkes aynı derecede olamaz, Aynı kemâl manasında değildir.
-İslam ilahi bir iptir.
İnsanları yokluktan ve faniden alıp, ebede, manaya, varlığa ve O’na ulaştırır.
*Ateizm ilk olarak romadaki hristiyanlar için kullanılmış. Yani o kadar onlarca dini bırakıp da, başka bir dine inanmalarından dolayı bu ifade kullanılmıştır.
Bir-i bulamayanlar, birle bağlantılı her şeyi de ya inkâr ediyorlar veya onlardan ilahlar ediniyorlar..
*Öleceğiz; müjdeler olsun, müjdeler olsun
Ölümü de öldüren Rabbe secdeler olsun. Necip Fazıl Kısakürek
MEHMET ÖZÇELİK/ 18-10-2016

No ResponsesEkim 21st, 2016

En’am-56-59

No ResponsesEkim 20th, 2016

BÜYÜK OYUN

BÜYÜK OYUN

Büyük oyun.

İran, Irak, Suriye önderliğinde sünni- şii savaşı oluşturulmaya çalışılıyor.

Batıya ortak ve destek olan kuklalar da işin cabası.

Iraklı askerleri Abd askerleri eğitiyormuş…

Kaçırılan ve öldürülen çocuklar…

Misyoner faaliyetleri…

Musul-dan göçe mecbur bırakılacak olan 2 milyon civarında göçmen.

Ancak bundan Abd ve İsrailde zarar görür.

Abd baltayı ayağına vuruyor.

Tilkiye kümes teslim ediliyor.

Batı, Hristiyan dünyası bizi bize kırdırıyor.

Bir yüz yıl daha planlar yapılıyor.

Oyun büyük…

-36 ülkenin Musul savaşı!

Abd terörün başını çekiyor.

Bir asırdır bizde yapılmaya çalışılan alevi- sünni kavgası orta doğuya taşınıyor.

-Yavşakların ve bataklık farelerinin bulunduğu ortama hem islam dünyası ve hem de bizler çekilmeye çalışılıyoruz.

Gitmememiz daha büyük tehlike oluştururken, gitmemizde de hile ve alçaklıklarla –tıpkı rus uçağının düşürülmesi gibi bir ihanetle- bataklığa itileceğiz.

Gitmesek sürekli saldırı devam edecek, bir yarım asır daha sürdürülecek ancak gittiğimizde de boş durmayacaklar, her türlü hileyi ve tahriki deneyeceklerdir.

Tarihte çıkarılan şii isyanlarına bu sefer de şii-sünni kavgasına dönüştürülmeye çalışılacak.

İkide bir şii temsilcilerin ileri geri konuşması buna zemin hazırlama amaçlıdır.

Yıllardır bizde sürekli devreye konulan alevi-sünni kavgasını oluşturma, orta doğuya taşınmaktadır.

**********************

Fetö kolay kolay devreye konulması düşünülen bir plan ve proje değildi ve değildir.

Ancak Türkiye-nin maddi ve manevi hızla gelişimi , pkk ve gezi olaylarının bir netice vermemesi başta Abd ve batıyı mecburen eldeki kozu devreye koymaya sevk etti.

Erken doğum yaptılar.

Allah-ın yürü dediği bir ülkeyi ne Fetö ve ne de Hristiyan dünyası durdurabilir ve durduramadı da.

Surda bir gedik açtık mukaddes mi mukaddes

Ey kahpe rüzgar her nereden esersen es.

-15 Temmuz da başarıya ulaşılamaması, bunun bundan sonra da bırakılacağı anlamına gelmez.

-B planı kaos oluşturmak.

Yapılan pislikleri deşmek ve deşifre etmek.

Üniversite sınavları, asker ve memurluktan atılanlar ve bunların akrabalarını tahrik ederek arkalarına alıp kaos, isyan ve fitne oluşturmak.

-Gerçekten Gülenin halefi kim?

Yoksa soyu güdük mü kalacak!?

Siyasette halefi tayin edildiği gibi, dinde de halefi tayin edilip beslenmekte ve desteklenmekte midir?

Kim?

Görünen köyün sakinleri…

-Karıncayı incitmeyenler, bu millete bomba yağdırdılar.

Dinlere toleranslı olanlar, Müslümanlara düşman oldular.

Başkalarına hırsız diyenler, hırsızlar kralı çıktılar.

Müslümanlara ve cemaatlara mesafeli yaklaşanlar, teröristlere dost çıktılar.

Aynı zihniyetin temsilcisi olan  Ergenekon ve derin devlet millete parasını ve hakkını vermeyip engelliyordu.

Yerine geçen paraleller ise, millete verilen ve de kazanılanları milletin elinden alıyorlardı.

*FETÖ İLE PKK ARASINDA KORDİNASYONU SAĞLIYOR.

Bugün, Samih Teymur’un soruşturma dosyasında FETÖ ile PKK arasında koordinasyonu sağlayan önemli isimlerden biri olduğu iddia edildi. Savcılık soruşturmasında Batman’da görev yapan 1. Sınıf Emniyet Müdürü Doç. Dr. Teymur’un Kuzey Irak’a gidip Kandil’e çıktığı ve burada görüşmeler yaptığı yer alıyor.

ÇÖZÜM SÜRECİNDE ŞEHİRLERE SİLAHLARI SOKMALARINA MÜSADE ETMİŞ.

Çözüm sürecinde PKK’nın Güneydoğudaki şehirlerde silahlanma ve hendek kazma çalışmalarında da yine Teymur’un ismi ön plana  çıkıyor.[1]

*PKK’nın Suriye uzantısı PYD, Fırat’ın batısında işgal ettiği Münbiç‘te yoğun misyonerlik faaliyeti yürütüyor.

PKK-PYD himayesinde çalışan ‘Özgür Burma Muhafızları’ isimli misyoner örgüt, çalışmalarını özellikle yetim ve öksüz çocuklar üzerinde yoğunlaştırdı. Son 3 ayda 50’den fazla çocuğun yakınlarından alınarak, ‘eğitim’ gerekçesi ile bilinmeyen yerlere götürüldüğü bildiriliyor. Münbiç merkezli çalışan ve radikal görüşleriyle dikkat çeken misyoner örgüt, sağlık ve eğitim alanına özel önem veriyor. Hristiyan misyonerler onlarca çalışanıyla tüm bölgeyi tarayarak Esed, DAEŞ ve PYD ile yapılan savaşlarda anne babasını kaybeden çocukları ‘eğitim’ bahanesiyle yakınlarından koparıyor.

PYD ile birlikte bölgenin Hristiyanlaştırılması için mücadele veren örgüt, Münbiç ve çevresine çok sayıda Arapça broşürler dağıttı. Broşürlerin kapağında ‘Tanrınız kim?’ sorusu yeralırken, ‘teslis’ inancına dayalı uzun cevaplar eşliğinde Müslüman halk üzerinde propaganda yürütüyor.[2]

*Irak ordusunda üst düzey askeri bir yetkili, Musul‘u kurtarma operasyonu çerçevesinde farklı cephelere konuşlanan Irak askerleri arasında Şii milislerin de olduğunu söyledi. Türkiye, ABD’yi “Şii güçleri bölgeye giderse yüzyıllık mezhep savaşları başlar” diye uyarmıştı..[3]

*18 BİN SAVAŞÇI
Örgüte yönelik katılımları önlemek için sınırda önlemlerini artıran Türkiye, Suriye’de savaş başladığından bu yana 93 ülkeden 12 bin 520 kişiye yasak koydu. Bunlardan 220’si İngiliz, 2 bin 844’ü ise çeşitli Avrupa Birliği ülkelerinin vatandaşları. Ayrıca Türkiye’ye yasadışı yollardan girdiği tespit edilen ve haklarında batılı ülkelerden herhangi bir bilgi gelmeyen 1154 kişi de istihbarat birimlerince yakalanarak sınır dışı edildi. Bunlar arasında 19 İngiliz, 349 da AB’ye üye ülke vatandaşı bulunuyor. Uzmanlar, Türkiye’nin kendi imkanlarıyla sınırdan geçişini önlediği 12 bin 522 kişiyle IŞİD’in Irak ve Suriye’de bir ‘tümen’ kurabileceğini söylüyor. ABD’li istihbarat yetkililerine göre ise halen Irak ve Suriye topraklarında 18 binden fazla yabancı savaşçı barınıyor.

Türkiye, sınırı geçip IŞİD’e katılmak isteyen 93 ülke vatandaşı 12 bin 522 kişiyi sınırdan geri çevirdi. Yasak konulan kişi sayısı ordu düzeninde bir tümene eşit. Geçtiğimiz günlerde İngiliz vatandaşı 3 genç kızın otobüsle Suriye sınırına gidişi ise önlenememişti.[4]

*CIA Direktörü , ‘ Şam’daki hükümetin ve siyasi kurumların çökmesini istemiyoruz’ ifadesini kullandı.[5]

 

Mehmedim başlar yüksekte / Ölsek de sevinin Eve dönsekte

Sanma bu tekerlek kalır tümsekte

Yarın elbet bizim elbet bizimdir.

Gün doğmuş gün batmış, Ebed bizimdir. N. Fazıl.

MEHMET ÖZÇELİK

19-10-2016

[1] http://www.haber7.com/guncel/haber/2173093-fetocu-emniyet-muduru-buna-da-goz-yummus

[2] http://www.haber7.com/guncel/haber/2173199-pydnin-kolladigi-misyonerler-boyle-calisiyor

 http://www.yenisafak.com/dunya/besinci-kol-istavrozu-2548070

[3] http://www.ahaber.com.tr/dunya/2016/10/16/musulu-kurtarma-operasyonunda-sii-milislerin-de-oldugu-iddiasi

[4] http://www.yenisafak.com.tr/gundem/isid-tumeni-sinirdan-dondu-2091225

[5] http://www.habervaktim.com/haber/409823/esedin-devrilmesini-istemiyoruz.html

 

No ResponsesEkim 19th, 2016

SİTENE RADYO EKLE

Sitene Radyo Ekle-Telefonuna Radyo İndir

http://95.173.188.155:9998/listen.pls

http://95.173.188.155:9998/;

 

<!– BEGINS: AUTO-GENERATED MUSES RADIO PLAYER CODE –>

<script type=”text/javascript” src=”https://hosted.muses.org/mrp.js”></script>

<script type=”text/javascript”>

MRP.insert({

‘url’:’http://95.173.188.155:9998/listen.pls’,

‘lang’:’tr’,

‘codec’:’mp3′,

‘volume’:100,

‘autoplay’:false,

‘buffering’:5,

‘title’:’MEHMET ÖZÇELİK’,

‘welcome’:’HOŞ GELDİNİZ’,

‘bgcolor’:’#FFFFFF’,

‘skin’:’mcclean’,

‘width’:180,

‘height’:60

});

</script>

<!– ENDS: AUTO-GENERATED MUSES RADIO PLAYER CODE –>

 

Radyo simge linki:

<script type=”text/javascript” src=”http://radyotelekom.com/mrp.js”></script>
<script type=”text/javascript”>
MRP.insert({
‘url’:’http://95.173.188.155:9998/;‘,
‘lang’:’tr’,
‘codec’:’mp3′,
‘volume’:95,
‘autoplay’:true,
‘jsevents’:true,
‘buffering’:5,
‘title’:’MEHMET OZCELİK’,
‘welcome’:’Canlı Yayın’,
‘skin’:’darkconsole’,
‘width’:190,
‘height’:62
});
</script>

 

 

*ANDROİD TELEFONUNDA, GOOGLE PLAY – E -MEHMET ÖZÇELİK- YAZ.İLK ÇIKAN RADYO TELEKOMU TELEFONUNA İNDİR.24 SAAT DİNİ PROĞRAM DİNLE.
lİNKİ:

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mehmetozcelik

No ResponsesEkim 18th, 2016