EN’AM.103-107

No ResponsesOcak 19th, 2017

ABD ÇÖKÜŞTE

ABD ÇÖKÜŞTE

1970 lerde solu kurup karşısına sağı getirerek çarpıştırarak  kaos oluşturan Abd, 1980 de Kenan Evrene darbe yaptırarak; -Bizim oğlanlar başardı.- dedi.

Aynı uygulamayı İşidi kurarak karşısına Kürtler adıyla Pkk yı çıkartıp, ölürken diriltme yoluna gitti ve onu destekledi.

Nato demek Abd demektir. Natoya girmemizi oluşturmak amacıyla oluşturulan Rus tehdidi ile Türkiye Natonun kucağına itilerek kontrol altına alınmış oldu.

Her on yılda bir darbe ile; öldüğünde sulandı, büyüdüğünde ise budandı.

-Yapılan anketlerde dörtte üç vatandaş, abd.nin terörü desteklediği kabul edilmektedir.

Abd şimdiye kadar gizli sürdürdüğü ve israile destek olarak terörün arkasında gizli olduğu halde, bunu bugün açıktan açığa sürdürmektedir.

“TSK, Suriye ve Irak’ta PKK’ya darbe vururken, Türkiye ile müttefik olan Amerika’nın terör örgütlerini eğittiğine dair yeni görüntüler ortaya çıktı.”[1]

-CIA ajanı Robert David Steele, Türkiye’deki bir çok terör saldırı ve suikastın arkasında ABD ve NATO olabilir mi? sorusu üzerine, Bunun mümkün olduğunun altını çizerek, “Bir CIA ajanı olarak, CIA’in bu tür işler yaptığını söyleyebilirim. CIA para ve teknoloji sağlar ve sonrasında kirli işleri yapacak Suudi Arabistanlı, İsrailli, Belçikalı, Alman ve diğer ülkelerden insanlar var.” dedi.

“ABD Hükümeti ve ABD Büyükelçiliği düzenli şekilde yalan söyler. Bir ABD vatandaşı olarak bu durumdan büyük bir utanç duyuyorum. Ben bir savaşın ortasındayım burada ABD istihbaratının başındaki kişi ABD Başkanına Rusya’ın ABD seçimlerini Hacklediği yönünde yalan söyledi. Amerika çok yalan söyler. Şunu anlamalısınız ki Kürtler bazıları tarafından terörist olarak değil özgürlük savaşçıları olarak görülmektedir.”[2]

-Abd neden Türk Rus işbirliğini engellemek için her türlü terörü estiriyor?

Cevabı bu olsa gerek; “ABD Başkanı Barack Obama’nın terörle mücadele konusunda danışmanı Bruce Riedel, Türkiye ve Rusya arasında artan işbirliğinden ötürü DAEŞ’in üzerindeki baskının arttığını söyledi.”[3]

Orta doğudaki terörü engelleyenlerin karşısına Abd çıkıyor.

Ve o teröristleri de eğitiyor.[4]

Genel kanaatte bu yöndedir.[5]

Abd-nin ve de onun uzantısı olan Fetö-nün Türkiye-ye ve islam ülkelerine terör gruplarıyla açtığı savaş; islam savaşı ve islama karşı yapılan savaştır.

Dolayısıyla Müslümanı yok etme savaşıdır.

Abd halkının Obama ve onun desteklediği Cleantiana verdiği tepki, büyük bir nefretin ve ileride oluşacak büyük bir patlamanın ifadesi ve habercisidir.

-100 yıl önce ittihat ve terakki ile yıkılan Osmanlı bu gün ise ya gafletten veya ihanetten dolayı çok kolay satın alınan kimselerle de Türkiye cumhuriyeti yıkılmaya çalışılıyor.

Bu gün Türkiye-nin veya hükümetin meselesi Abd veya Fetö meselesi değildir, belki onların arkasındaki İslamiyet ve Hristiyanlık inancı meselesidir.

Tarihten dersler çıkarmalıyız.

Tarihten ders almayanlar, tarihe ders olurlar.

MEHMET ÖZÇELİK

15-1-2017

 

[1] http://www.haber7.com/guncel/haber/2242362-abdli-askerlerin-teroristleri-egittigi-goruntuler

[2] http://www.tgrthaber.com.tr/dunya/cia-ajanindan-carpici-turkiye-aciklamasi-158594

[3] http://www.haber7.com/dunya/haber/2242360-turk-rus-isbirligi-deasi-sikistirdi

[4] http://www.habervaktim.com/foto-galeri/abd-buna-ne-diyecek-skandalin-fotograflari-cikti-14592.htm

[5] http://www.haber7.com/guncel/haber/2242253-halka-gore-terorun-arkasinda-abd-var

 

No ResponsesOcak 17th, 2017

GENÇLİK VE KARDEŞLİK

GENÇLİK VE KARDEŞLİK

Hepimiz kardeşiz..

Bizleri birbirimize bağlayan sebebler ise gayet çoktur.

Bizi birbirimizden ayıran sebebler ise, his ve hevesin dışında hiç durumundadır.

-Ebu Hureyre Hazretleri, Resul-i Ekrem (S.A.S.) den rivayet ediyor:

Peygamber Efendimiz buyurmuşlardır ki:

“Mü’min mü’minin aynasıdır; mü’min mü’minin kardaşıdır: Onun geçimini

emniyet altına alır, onu arkasından korur.”

Bir Osmanlı şairi de şöyle der:

Zen merde, civan pîre, kemân tîrine muhtaç,
Ebnâ-yı beşer hâsılı birbirine muhtaç.

“Kadın erkeğe, genç yaşlıya, yay oka; hâsılı bütün insanlar birbirine muhtaç.”

-Gençlik akıldan ziyade hissi dinler.

Özellikle gençlik bu kardeşliği perçinlemelidir.

-Gençliğin tehlikesi ise sefahettir.

-Zina etmek isteyen gençle Peygamberimiz arasında geçen bir olay.

Peygamberimiz (a.s.m) Ashabıyla beraber bulunuyordu. Bir genç çıkageldi ve çok saygısızca:

  “Ya Resulallah! Ben falanca kadın ile arkadaş olmak istiyorum, onunla zina yapmak istiyorum.” dedi. Ashab-ı Kiram, bu durumdan çok öfkelendiler. İçlerinden gazaba gelerek genci dövmek ve huzuru Rasulullah (asv)’dan çıkarmak isteyenler oldu. Bazıları bağırıştılar. Çünkü genç çok hayasız konuşmuştu.

 Sevgili Peygamberimiz (a.s.m) “Bırakın o genci.” buyurdu. Rasulullah (asv), genci yanına çağırdı, dizinin dibine oturttu. Gencin dizlerini kendi mübarek dizine değdirecek bir şekilde oturttu ve:

  “Ey genç, birinin annenle bu kötü işi yapmasını ister misin? Bu çirkin hareket hoşuna gider mi?” diye sordu. Genç hiddetle:

 “Hayır Ya Rasulallah.” diye cevab verdi. Rasulallah (asv):

 “Öyle ise o çirkin işi yapacağın kimsenin evlatları da bundan hoşlanmazlar.” Sonra:

 “Peki, bu çirkin işi senin kız kardeşinle yapmak isteseler, sever misin?” diye sorduklarında genç :

 “Hayır, asla!” diyerek hiddetleniyordu.

 “Şu halde insanlardan hiç kimse bu işi sevmez.” buyurdu. Sonra Hz. Peygamber (a.s.m) mübarek elini bu gencin göğsüne koyarak şöyle dua etti:

 “Allah’ım! Sen bu gencin kalbini temiz kıl. Namusu ve şerefini muhafaza eyle ve günahlarını da bağışla.” buyurdu.

 Genç, Rasulullah (asv)’ın huzurundan ayrıldı. Bir daha günah işlemediği gibi böyle bir kötü düşünce aklından bile geçmeden yaşadı!”[1]

**********************   

-Duyguları söndüren günahlardır.

İnsan bu dünyaya duygularını açmak ve de geliştirmek için gönderilmiştir.

Yani bir tarla mesabesinde olan bu dünyada insan, hem ekmek ve de hem de ekilmek için gönderilmiştir.

Hazer et, dikkatle bas, batmaktan kork. Bir lokma, bir kelime, bir dane, bir lem’a, bir işarette, bir öpmekte batma. Dünyayı yutan büyük letâiflerini onda batırma. Çünkü çok küçük şeyler var, çok büyükleri bir cihette yutar. Nasıl küçük bir cam parçasında gök, yıldızlarıyla beraber içine girip gark oluyor. Hardal gibi küçük kuvve-i hafızanda, senin sahife-i a’mâlin ekseri ve sahaif-i ömrün ağlebi içine girdiği gibi, çok cüz’î küçük şeyler var, öyle büyük eşyayı bir cihette yutar, istiab eder.”[2]

-Bazen büyük ve güzel bir proğram bir dosyanın eksikliğinden dolayı çalışmaz.

İslamın namaz ve tesettür üzerinde durması, açılmayan veya açılmayacak olan duyguların açılımını sağlamak amaçlıdır.

-İğneyi kendimize batırmalıdır.

Çocukların suçları anne babadan kaynaklanmaktadır.

Gençlik istikametini korumalıdır.

İstikamet ferdi bazda olduğu gibi, devlet çapında da söz konusudur.

-Peygamberimizin ümmetinin uzamasına sebeb, Osmanlının istikametini korumasıdır.

Bu ümmete ihsan edilen beş yüz yıllık bir süredir.

MEHMET ÖZÇELİK

24-12-2016

[1] Müsned, 5/257.

[2] Bk. Lem’alar, On Yedinci Lem’a, On Dördüncü Nota

 

No ResponsesOcak 13th, 2017

HÜSN-Ü ZAN ADEM-İ İTİMAD

HÜSN-Ü ZAN ADEM-İ İTİMAD

Hastalıklarımızın içinde en büyük olan altı tanesi ancak bunlar içerisinden en ağır olanı ve de bir asırdır farkına varmadığımız hastalığımız ise, Bize yapılan onca düşmanlığa karşı muhabbet ve sevgi gösterisinde bulunmamızdır.

Hüsn-ü zan esası gereği hep iyi niyette bulunduk ancak ikinci kural olan adem-i itimad yani itimad etmeme, tam güvenmeme özelliğini kaybettik.

Bedelini de bir asırdır ağır ödedik.

Fetö ve benzerleri bunlardandır. Bu konuda Bediüzzaman;

“Ben bu zaman ve zeminde, beşerin hayat-ı içtimaiye medresesinde ders aldım ve bildim ki: Ecnebîler, Avrupalılar terakkide istikbale uçmalarıyla beraber; bizi maddî cihette kurun-u vustâda durduran ve tevkif eden, altı tane hastalıktır. O hastalıklar da bunlardır: 

Birincisi: Ye’sin, ümitsizliğin içimizde hayat bulup dirilmesi.
İkincisi: Sıdkın hayat-ı içtimaiye-i siyasiyede ölmesi.
Üçüncüsü: Adâvete muhabbet.
Dördüncüsü: Ehl-i imanı birbirine bağlayan nuranî rabıtaları bilmemek.
Beşincisi: Çeşit çeşit sarî hastalıklar gibi intişar eden istibdat.
Altıncısı: Menfaat-i şahsiyesine himmeti hasretmek. “[1]

******************   

Türkiye-nin bir asırdan sonra artık düze çıktığının en büyük alameti; şimdiye kadar içten bünyeyi kemiren gizli nifak ve şer hücrelerinin artık bunu gizlememeleri açıktan açığa hücuma geçmeleridir.

Çuvala sığmayan mızrak ve yalanlar deşifre olmuştur.

İçte Chp, Paralel yapı ve sol kesim gibi, dışta Abd, İngiltere, Almanya ve Avrupa gibi ülkeler…

Bizdekilerin ağzı, batının ağzıdır. Batının ağzı ise, haçlı ağzıdır.

-Uzun süredir işlenen faili meçhuller bugün göstermiştir ki; Fetö-nün gizli gladyo ve tetikçileri de iş başındadır.

-Öcalanın demode olmasıyla onu bize teslim eden Abd, kendisine uygun bir başı pkk- nın başına getirdi.

Fetöyü alan Abd böylece tüm islam ve Türk dünyasını kontrol etmek için de oralara yerleştirdiği kripto elemanlarıyla en az bir elli yıl daha ihanetini bu yapı ile sürdürecektir.

-Unutturulmaya çalışılıyor 15 Temmuz.

Fetö beklemede.

Etrafın sakinleşmesini kollayıp, akabinde işi laf gevelemeleriyle unutturma yoluna gitmektedir.

Daha sonra ise işi basitleştirerek sulandıracaktır.

-Türkiye-nin cumhuriyet tarihi darbelerle, kaoslarla, baskı ve tehditlerle doludur.

Türkiye bir asırdır manevi bir işgal yaşadı.

Şimdi ise maddi işgal saldırısı altındadır.

Hiç Osmanlıyla kıyasa girer mi?

Bir Osmanlının yetiştirdiklerine bakın, bir de cumhuriyet Türkiye-sinin yetiştirdiklerine!!??

*********************    

Abd büyük elçisi Coni giderayak Başbakanın ifadesiyle zevzeklik yapan elçi, onunla da kalmamış kişiliksizliğini ve seviyesizliğini Twittere atmış olduğu solcular tarafından öldürülen Nihat Erim- in fotoğrafını koymasıyla; hem 15 Temmuzdaki kirli oyunlarını ve hem de bundan sonra yapacakları kirli oyunlarını kusmuştur.

-Neden kazanması zor olan Trump seçildi?

Yoksa Obama o kadar başarısızlığı, İşidi bizzat kurmuş olması ve en önemlisi de Fetö-yü destekleyip sahip çıkmasıyla, Türkiye-nin verdiği dosyaları sümen altı etmesiyle ve pkk-ya silah yardımında bulunmasına rağmen, İrana saldırmadığı için mi?

-Daha önceki darbeler gibi, 15 Temmuz 2016 darbe girişiminde de Kemalist ve sol kesimde yer almıştır.

“Darbeci teröristler, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeden çıkarılırken Jandarma Binbaşı Osman Tunahan Berk’in kendilerini görüntüleyen basın mensuplarına “Biz Mustafa Kemal’in askerleriyiz” demesi dikkati çekti.”[2]

-Darbeye giren darbeciler kesinlikle bu milletin kanını taşımamaktadırlar.

*ABD’NİN DEVİRİLECEK HÜKÜMETLERİN LİSTESİ

Wesley Clark ABD’nin devirilecek hükümetler için de bir liste yaptığını belirtip şunları anlattı;

-“Bu arada biz Afganistan’ı hala bombalıyorduk. Birkaç hafta sonra tekrar karşılaştığımızda Savunma Bakanı’na tekrar sordum. Oradan bir kağıt aldı ve bana dedi ki; ‘Bu kağıtta 7 yıl içinde devireceğimiz hükümetler var. Bunlar sırasıyla Irak, Suriye, Lübnan, Libya, Somali ve son olarak da İran’dır.’

SUUDİLERDEN PARA KOPARMAK İÇİN DEAŞ’I…

-‘DEAŞ ve El Kaide gibi örgütleri Afganistan’da ve dünyanın diğer yerlerinde Sovyetler Birliği’ne karşı kullanmaya alıştık. Suudi Arabistan’dan para koparmak için de bu örgütlerle anlaştık. Bu örgütler sadece bu işe yarar.’[3]

-Washington Post gazetesinden tarihi YPG itirafı!

Amerikan Washington Post gazetesinin Beyrut Büro Şefi Liz Sly, ABD’nin terör örgütü YPG/PYD’ye sağladığı askeri yardımın, bölgeyle ilgili yanlış sonuçlar doğurduğunu belirten analiz kaleme aldı.[4]

-Bunu Tramp da başkan seçilmeden önce söylemiş ve bunu Obama-nın kurduğundan bahsetmişti.

Küfür devam eder ancak zulüm devam etmez…

MEHMET ÖZÇELİK

8-1-2017

 

 

 

 

[1] Bediüzzaman.Hutbe-i Şamiye.26-27.

[2] http://www.ensonhaber.com/darbeci-binbasi-mustafa-kemalin-askerleriyiz-2016-07-18.html

[3] http://www.habervaktim.com/haber/496394/abdli-generalden-sok-itiraf.html

[4] http://www.ulke.com.tr/dunya/haber/727138-washington-post-gazetesinden-tarihi-ypg-itirafi

 

No ResponsesOcak 9th, 2017

BÜNYEDEKİ VİRÜSLER

BÜNYEDEKİ VİRÜSLER

Terör örgütleri finanse ediliyor.

Artık terör ihaleleri yapılmaktadır.

Irak ve suriye bataklığı terörün beslendiği, terör sineklerinin çoğaldığı yerlerdir.

Terör abd ve batı tarafından beslenmektedir..

Kullanılmaktadır.

Kaos oluşturularak hedef  iranın yıkılması üzerine, daha doğrusu alevin yüksekliği ve uzun süreli olması için iran hedeflenmektedir.

Türkiye-nin de burada elinin ve kolunun bağlanması ve de sahadan çekilmesini sağlamak amacıyla mevzii terör ve nefret rüzgarları estirilmeye çalışılmaktadır.

************************

Türkiye de son dönemlerde türeyen ilahiyat camiasındaki kişiler aslında görüşlerini bir varlık üzerine değil, bir yokluk ve red üzerine bina etmektedirler.

Hadislerin reddi veya onlar üzerinde bir şaibenin oluşturulması bazı menfi insanlara kapı açmaktadır.

Müsbet insanlarda tahrik edilerek, -din elden gidiyor- cephesi oluşturulmaya çalışılmaktadır.

İşte sadece Türkiye değil, islam dünyasında da cepheler oluşturuluyor, çözüm aramadan ziyade uzun süren tartışma ve kavga ortamları oluşturuluyor.

Din anlaşılmaya değil, anlaşılmama ortamına itiliyor.

Sağlıklı dini öğrenemeyenler, sağlıklı düşünemiyorlar.

Bir asırdır dini anlamaya engel olan zihniyetler, bugün dini yanlış anlamaya ve anlatmaya yönlendiriyorlar.

-İran İslam Cumhuriyeti mi?

Nasıl bir islam cumhuriyetidir ki; aynı mezhepten olmayan Müslümanların öldürülmesine cevaz veriyor, teşvik ediyor?

İran islamı sadece yanlış anlamıyor, aynı zamanda yanlış da anlatıyor.

Ve bunu islam dünyasına ihraç etmeye çalışıyor.

İsrail hedefini iran yoluyla gerçekleştiriyor.

-Bizdeki sol kısır zihniyet yıllarca islam düşmanlığını –Kahrolsun şeriat- diyerek dine cephe almayı ideolojisi olarak sürdürdü.

Bu gün ise bilmediği o islama karşı terörün ve terörizmin yanında olarak sürdürmeye başlamıştır.

Bizdeki solcular nerede acaba?

Dinin neresindedir?

Toplumun neresindedir?

Kimlerin peşine takılmış, kimlerin borazanlığını yapmaktadır?

Dün kominizmle rusyaya yönelen solcular, bu gün Abd- ye yüzünü çevirmiştir.

İmanla küfür mücadelesi elbette devam edecektir ancak en hazin olanı ise, bizdeki kütüklerin batının baltasına sap olmasıdır.

Bir asırdır bünyeye sahiplenen virüsler, bu gün bünyeyi işgal etmeye çalışmaktadır.

Bu uğurda şeytanlarla ortaklık yapılmaktadır.

Türkiye-de bir asırdır içerisinde oluşup biriken virüsler bugün harekete geçmiştir.

Dünyada bizdeki kadar memleketinin aleyhine çalışıp ihanet eden haini bir arada görmek mümkün değildir.

-Her insanın içerisinde melek de var şeytanda…

Meydana gelen olaylar bu doğuştan gelen duyguları gün yüzüne çıkarmaktadır.

MEHMET ÖZÇELİK

1-1-2017

 

No ResponsesOcak 6th, 2017