AĞIR GELDİ BU KİŞİLİK

AĞIR GELDİ BU KİŞİLİK
Gerçekten de toplumun kişiliği, kişiliğini bulması bazılarına ağır geliyor.
İşte dindar geçinen kişinin de bunu, bu izzeti, bu kişiliği taşıyamaması, hadi gel de rus uçağını vur da görelim-demesi;-“ Zaman zaman aykırı çıkışlarıyla dikkat çeken Alparslan Kuytul’un yakın zamanda yaptığı bir konuşmada sarf ettiği sözler sosyal medyada alay konusu oldu. Sınırda düşürülen Rus uçağı ile birlikte o sözler tekrar gündeme geldi.”
Bir asırdır sürünen, maddi-manevi sıkıntı çeken bu millet, on yıldır ayağa kalkmaya, kendisine gelmeye başlıyor ancak dışarıdaki tehditlerden çok, bizdekiler bu izzeti taşıyamıyor, yıllardır çektiği zilletin ezikliğini, izzeti ve izzetlileri tenkid ederek devam ettirdiğinin farkında değil.
İyi bir silkinmeye, silkelenmeye ihtiyacı var.
Bir asırlık çöküntünün etkisinden bir türlü kurtulamıyor, etkisinden çıkamıyor.
Kur’an-ı Kerim-de Yahudiler için söylenen;” Onların üzerine bir zillet ve yoksulluk damgası vuruldu. “ ifadesi,bizde bulunan bir kısım ve kesim için aynı durumu göstermektedir.
********************
Mehmet Akif gibilerle beraber olan Neyzen Tevfik tam bir içki mübtelası idi. İçkiyi bırakması için onunla beraber olunmakta idi.
Bunun etkisiyle olsa gerek ki, bir ara içkiyi bırakıp tevbe eder ve namaza başlamaya niyet eder.
Ancak uyuşmuşluk genlerine işlemiş, huysuzluğundan bir türlü vaz geçemez. Tevbesini bozarak tekrar eski haline döner ve günah çıkarmak amacıyla şunu dile getirir;
“Senin aşkınla gönlüm süt limanlık yâ Resûlullah,
Kalın geldi fakîre Müslümanlık yâ Resûlullah!..”
Böyle bir Müslümanlık istenmektedir.Hem içen hem de bayramdan bayrama camiye giden bir Müslüman..
Başbakanın istediği dindar nesile tepki gösterip istemeyenler,kendilerine islamın kalın geldiği, iki arada bir derede kalmış Agop yapılı insanlardır.
-Dinin ağır geldiği kimselere,kişilikte ağır gelmektedir.
Toplum kişilikle imtihan edilmekte, karşımıza savaşa kadar gidecek derecede olaylar çıkmaktadır.
Kişiliğimiz test edilmektedir.
Olanlarla olmayanlar, birbirinden ayrıştırılmaktadır.
*************************
Türkmenlere giden yardımları engellemek amacıyla tırları durduranlarda, kendilerine en az tabirle kişilik ağır gelen kimselerdir.
Ayağa kalkıp Türkmenlere, Suriyelilere yardımı hazmedemeyenler, kişilik çöküntüsünü hala yaşamaktadırlar.
Bu bir kişilik bozukluğudur.
Eğer kişiliğimizi bulmazsak Allah daha ağır imtihanları karşımıza çıkarır.
MEHMET ÖZÇELİK
27-11-2015

No ResponsesKasım 28th, 2015

Maide-78-

No ResponsesKasım 26th, 2015

AYIDAN POST…

AYIDAN POST …….. Sesli Dinle

Doğru bildiniz devamını.Yani;

Ayıdan post, Rus-dan dost olmaz, diye…

İnsanlık tarihini gözümün önüne getirdiğimde, Dakyanusu, Fir’avunu, Nemrudu, Buht-un Nasır-ı düşündüğümde,1917 rus ihtilalinden sonra yüz milyondan fazla insanın sibiryada,rusyada,93 harbiyle başlayan zulümler ve özellikle Kominizm belası kadar bir belayı ve vebayı dünya görmedi ve de yaşamadı.

Öyle ki; insanların veya sadece Müslümanların değil, bütün dinlerin ve maneviyatın yer yüzünden kaldırılması için her türlü zulmü reva gördü.

1970-lerde Türkiye kominizm ile büyük bir sarsıntı geçirdi.

Kırpıntı halinde de olsa varlığını sürdürmektedir.

*Batının tecrübesini elde eden Rusya, boşluk bulduğunda orayı doldurmaya çalışır.

Ayıdan post, Rusdan dost olmaz, düşüncesi, yabana atılıp, göz ardı edilecek bir söz değildir.

Bir yandan büyük bir caminin açılmasına Cumhurbaşkanı Erdoğanı davet ederken, diğer taraftan bizde oluşan seçim boşluğundan dolayı çok rahat suriyede Esede destek olup, muhalifleri bombalamaktadır.

Menfaatı için her şeyi yapar. Savaş dahi…

*****************  

Rusyaya esir düşen Bediüzzaman, eserlerinde rusya ile ilgili genişçe bilgi verir.[1]

Dünyadaki terörün pimini rusya çekti.

“…sosyalistlik, bolşeviklik sûretinde, evvel Rusya’yı zîr ü zeber edip, geçen Harb-i Umûmiden istifadé ederek, her yerde kök saldılar. Şu bolşevizm perdesi altındaki kıyâm-ı avâm, havâssa karşı bir kin ve bir tezyif fıkrini verdiğinden, büyüklere ve havâssa âit medâr-ı şeref herşeyi kırmak için bir cesâret vermiş.”[2]

-Doğuyu yakmış,yıkmış,Ermenileri kullanmıştır.

-“Harb-i Umumîde Van şehrinin, Rus’un istilâ etmesi ve ihrak etmesiyle harâbezâr olması…”[3]

Dünyaya salgın bir hastalık gibi Allahı inkâr düşüncesi rusyadan büyük bir ateş gibi dünyaya yayıldı,önüne gelen tüm dinleri yakıp kavurdu.

-“Rus’un dehşetli bir inkar ile ve Allah’ı tanımamak ile hücumunu yazan gazetelerin yazılarını okuyan gençler ve ihtiyarlar, elbette iman-ı billahtaki mevcudiyet ve vahdaniyet-i İlahiyeye dair gayet kati ve kuvvetli derslere pek ziyade ihtiyaçları var” diye tesbihatta kalbe geldi.”[4]

-“kızıl Rusya dan çıkarak kızıl ateşler ve kızıl kıvılcımlar saçan ve birer birer dünya şehrinin mahallelerini saran ve ovaları yakıp kavuran, bazı yerlerde de nifak ve şikak ateşleri saçarak, kardeşine “Kardeşini öldür!” diye bağıran ve en nihayette alem-i Hıristiyaniyeti yakıp kavurup harman gibi savurduktan sonra alem-i İslam mahallesini saran ve evimizin saçaklarına kıvılcımları sıçrayan ve çok büyük ve çok dehşetli bir bela olan komünizm”[5]

Ancak bunun sürekli devam etmeyeceğini söyleyen Bediüzzaman,1989 yılında kominizmin yıkılmasıyla bu hakikatı haber vermişti.

-“İki dehşetli Harb-i Umumînin neticesinde beşerde hasıl olan bir intibah-ı kavî ve beşerin tam uyanması cihetiyle, kat’iyen dinsiz bir millet yaşamaz. Rus da dinsiz kalamaz. Geri dönüp Hıristiyan da olamaz. Olsa olsa, küfr-ü mutlakı kıran ve hak ve hakikate dayanan ve hüccet ve delile istinad eden ve aklı ve kalbi ikna eden Kur’ân ile bir musalâha veya tâbi olabilir. O vakit dört yüz milyon ehl-i Kur’ân’a kılıç çekemez.”[6]

******************  

MEHMET ÖZÇELİK/24-11-2015

[1]http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Home&SubSection=Search&Command=Results&TextAny=rus&TextExact=&TextAll=&TextNone=&BookName=&where=Kulliyat&ResultPage=1

[2] http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Mektubat&Page=354

[3] http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Lemalar&Page=403

http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Lemalar&Page=249

[4] http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=Sualar&Page=517

[5] http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=EmirdagLahikasi&Page=116

[6] http://www.risaleinurenstitusu.org/index.asp?Section=Kulliyat&Book=EmirdagLahikasi&Page=311

No ResponsesKasım 24th, 2015

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HATIRASINA

ÖĞRETMENLER GÜNÜ HATIRASINA
Bir asırlık formatlanmayan,resetlenmeyen,yorgun bir eğitimle geleceğe yürümeye çalışmaktayız.
Öğrencinin öğretmene olan ihtiyacını hissetmediği,günü ve işi kurtarma amaçlı bir eğitim sisteminden;Öğretmenin kendisini yenilediği bir eğitime,öğrencinin kendisini donanımlı kıldığı bir eğitim sistemine ihtiyacımız var.
Hatanın bir asırlık kayba neden olduğu bir sorumluluk sisteminin başında ve içinde bulunmaktayız.Geleceğin kazanımı olan bir eğitim şuuruna ihtiyacımız var.
Geçen bir asrı eğitimin deneme ve yanılmalarıyla kaybettik.
Gelecek bir asır ise kaybın tecrübeleriyle kazanıma dönüştürülebilir.Testleri çözebilen bir eğitimden,yorum yapıp,üreten bir öğrenci birikimine ihtiyacımız var.
Dilekçe yazamayan bir eğitim yönteminden,proğram yapan bir beyne ihtiyacımız var.Benim gibi olan bir öğrenciden ziyade,kendisi gibi olan ve olabilen insanı üreten eğitim misyonuna ihtiyacımız var.
Tüketen eğitimden üreten eğitime geçmek;tüketici toplumdan üretici topluma, kara sabanlı tarımdan sanayi ve teknoloji devrimine geçmek gibidir.Eğitim öğretimin önüne geçmeli,eğitimde samimiyet resmiyetten önce olmalıdır.Bu gün hiçbir fabrikası olmayan Bill Gates kaç yıldır hep dünyanın en birinci zenginidir.Eğitimi elinde tutan fert,cemiyet ve devletler,en zenginleridirler.
Kamyonlarca domates ve patlıcan satanlar,bir proğramı satın alamıyorlar.
Gerçek yatırım eğitime yapılan yatırımdır.Nesillerin ve zihinlerin değişimi,eğitimin değişimi iledir.Zihinler değişmedikçe,toplumda değişmez ve de değiştirilemez. İyi eğitim,iyi okuldan önce gelir.
İç dünyanın değişimi ve doldurulması,vitrinin ve görüntünün görünümünden daha önemlidir. Kaportadan önce,motorun sağlamlığı esastır.Öğretmen sürekli desteklenmeli,güncellenmelidir.Her şeyden önce en büyük yatırım öğretmene yapılmalıdır. Öğretmeni yetişmemiş,desteklenmemiş,güçlendirilmemiş bir eğitim sistemi,ruhsuz bir cesed gibidir. Öğretmen eğitimin ruhudur.
O ruh soldurulmamalı,dondurulmamalıdır. Öğretmen potansiyeli arttırılmalı,öğrenci kabiliyeti gözetilmelidir.Günümüzde hastaya göre tedavinin yapıldığı ve ilacın hazırlandığı bir ortamda; öğretmen doktor gibi yetiştirilmeli,güçlendirilmeli,öğrenciye göre de eğitim verilmelidir. Kabiliyetler oldurulmalı,doldurulmalı ancak öldürülmemelidir. O halde gelin öğretmen ve öğrenciyi yeniden resetleyelim,yeniden donatalım, yeniden maddi ve manevi güçlendirelim,güçlenelim.
Öğretmenler Gününüz Kutlu ve Mutlu Olsun.Saygılarımla…
MEHMET ÖZÇELİK

No ResponsesKasım 23rd, 2015

ALDANMIŞ RUHLAR

ALDANMIŞ RUHLAR – Sesli Dinle

Adanmış ruhlara bedel,aldanmış ve kandırılmış ruhlar vardır.

Bunlar kandırılmakla kalmaz, kandırılmanın etkisi ve tesiriyle başkalarını da kandırır.

Bu aldanmışlıklarıyla her yere nüfuz ederler.

-Solcu olduğunu söyleyen bir öğretmen emekli olup arkadaşı müdür muavinine veda ediyordu.

Yanına vardığım müdür muavinine de veda eden sınıf öğretmeni son cümlesinde;

-Şimdiye kadar bizi kandırmışlar, yanlışı öğretmişler, dedi.

O gittikten sonra muavin arkadaşa;

-İnsanın aldanması normaldir. Hata yapabilir. Kandırılabilir ancak ya kendisinin kandırdıkları ne olacak?

25 yılda beş kere devir yaptığı en az iki yüz kadar öğrenci, bunların aileleri ve kendilerinin kuracağı aileler, yönetici olarak atanacağı kurumlar vesair.

Binlerce insan aldanmış oluyor.

Aldanmış ve bozulan nesiller böyle oluşuyor.

Kandırılan, yanlışa bandırılan, aldanmış ruhlar.

Geriye kalan ve dönüşü olmayan Pörsümüş Ruhlar kalıyor.

***************  

Kişi olarak ve toplum olarak kişilikli olmamız bazılarına ağır geliyor.

Gerçekten taşıyamamaktadırlar.

Yılların ezikliği, silikliği, silikleşen ve kişilik kaybı yaşayanlara, kazanılan kişilik ağır gelmekte, feryat etmektedirler.

Millet olarak kaybettiğimiz kişiliğimizi yeni yeni kazanmaktayız.

Dünyaya karşı duruşumuz, yürüyüşümüz, mevkiimiz değişti.

********************  

Gerçek ruh, Ruh-u Muhammedidir Asm.

Hz.muhammed; Fevkal beşer, ilah olmayan beşer, beşeriyetin zirvesindeki insan, kâmil insan, mükemmel insan, insanlığın enmuzeci…

Allaha Adanmış Ruh…

O ruha adanan ruhlar.

Şeytan o ulvi mertebeye ulaşamadığından aldatmaya mecal bulamamıştır.

Onu kaybeden şeytan ,geride kalanları kazanma yolunca çokça çaba harcamaktadır.

Şeytan sürünen ruhları, dökülmüş ve döküntü ruhları toplamaktadır.

****************  

Dün Demireli gündeme getirerek, mason muydu değil miydi diyerek yarım asırdır kavga başlatan iç ve dış gizli komiteler, şimdi de paralel yapının masonlarla ilgisi var mıydı yok muydu tartışmalarıyla bir yarım asrımız daha heba edilecektir.

Demirel-in bilinmekle beraber,gizli tutulsa da masonluğu tescillendi.

Yeni Şafak gazetesi tarafından Gülen-in masonluğu iddiasına rağmen bu tartışma sürmekte, olmadığına dair kuvvetli deliller ve sesli ifadeler kullanılmadı.

Hatta iyi insanlar denilip, tenkid yoluna gidilmedi.

Şimdi toplum yarım asır bununla meşgul edilecek, bir çok ulvi ruhlar heder edilecektir.

Önden giden atlılar, geri bırakıldılar.

Ruhları aldatıldı…

Aldatılan ruhlar; bir samimiyet, basiret ve ihlasla geri kazanılabilir.

Çok geçmeden…

***************  

Hakikatlar perdelenmektedir.

Bu amaçla;

Sürekli kavramların içleri boşaltılmaktadır.

Bu da insanların birbirlerini anlamalarına engel ve perde olmaktadır.

Kavramların boş olduğu yerde, sürekli kavgalar olmaktadır.

Doğudan ve batıdan bütün insi ve cinni şeytan ruhları, gerçek ruhları, adanmış olanlar aldatmaktadırlar.

MEHMET ÖZÇELİK

20-11-2015

 

No ResponsesKasım 20th, 2015