Archive for the 'Allah ve Allah İnancı' Category

ŞİFA

ŞİFA Allahın bir ismi de Şâfi yani şifa veren anlamına gelen ismidir. Nasıl ki Rahman ismi rızık vermeyi gerektiriyorsa,hakeza Şâfi ismi de hastalıkların varlığını iktiza etmektedir.Tâ ki hasta o isme yapışarak hem Allah-dan şifasını taleb etsin ve hem de o ismin hürmetine o hastalık kendisine Allah-a yaklaştırsın. Eyyüb peygamberimi imtiyazlı kılan ve O’nun –Sabır kahramanı-olarak […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YA RAB!

YA RAB! *Yâ Rab! *Bunların ders ve tâlimlerinin hakkı ve hürmeti için, bize ve Risâle-i Nur talebelerine imân-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Âmin. *Yâ Rab! Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihât-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Maatteessüf derdime derman bulamadım. Mânen bana […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YA VARSA?

YA VARSA? Bir ateistin Günlüğünden… Yıllarca bir tanrıya inanmadan yaşadım!Tabi ya ona yaşamak denirse..aslında epey yaşlandım. *Öldükten sonra dirilmeye inanmadım.Ancak hep ‘Ya Varsa’ larla yaşadım.Ya varsa hafakanları içerisinde her gün âhireti yaşadım.Öldüm dirildim. Uyuyamadım,hep uyku hapları kullandım. Ölen çocuğumu,anne-babamı hep düşündüm.Onlar nereye gitmişlerdi?Çukura mı?Gübremi olmuşlardı?Tarla farelerine yem mi olmuşlardı? Yoksa bütün bunlar için mi yaratılmışlardı? […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KESRETTEN VAHDETE

KESRETTEN VAHDETE İslâmiyet vahdet dinidir.Her şeyde vahdeti esas alır.İmanda olduğu gibi,amel ve yaşantıda da vahdeti arar. Vahdetten gelen insan da yine vahdete rücu etmektedir. *Mevlana-ya sorulan;,nereden geldik sorusuna;Minallah,ilallah,der. Allah’dan yani Bir’den geldik ve yine Bir’e gitmekteyiz. Birliği olanda dirlik olur.Dirliği kaybeden Birliğin kaybıdır. İnsanın ölümü vahdetini kaybetmesi iledir. Kâinatın vahdeti Allah iledir.Bedenin vahdeti ruh iledir.Ruhda […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUDDÜS

KUDDÜS Kelime anlamı itibarıyla kudsi,mukaddes,bütün kusur ve noksanlıklardan uzak,pâk ve temiz olan anlamınadır. Hz.Ali-nin kullandığı altı isimden biridir. Sabah ve akşam namazından sonra 33 defa okunmasının bir çok fazileti bulunmaktadır. Allah-ın zatı bi-zatihi nasıl mükemmelse,sıfatları dahi öyle mükemmeldir. İşte Kuddüs ismi tüm kâinatı ve her şeyi kuşattığı,her şeyle ilgili ve münasebattar olduğu içindir ki,ismi azamdan […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İHLAS

İHLAS *İslamın esası tevhid,tevhidin esası ve ruhu ise ihlastır. İhlas ise,yapılan işin sadece ve sadece Alla rızası için yapılmasıdır. İhlasta kemiyet değil,keyfiyet esastır. Sahabelerde farklı olan amel değil,ihlastır. İhlasta Allah-ın rızası ve Allah-ın kabulü esastır. Tüm iş O’nun rızasını kazanmak ve rızası yolunda hareket etmektir. Ayetlerde İhlas: Dolaylı olarak ihlas 32 kere geçmekte,doğrudan ise 9 […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HAMD VE ŞÜKÜR

HAMD VE ŞÜKÜR Hamd ifadesi;şükür,senâ,tahiyyat ifadelerinden daha kapsamlıdır.Ezelden ebede kadar,olmuş,olmakta ve olacak olan her türlü nimetleri ve verilenleri kapsayarak yapılan bir övgüdür. Şükürle olan farkı konusunda;İmam-ı Rabbani hamd şükürden daha kıymetlidir, der. Hamd ederken,sevgilinin hüsnü cemali yani kendisi göz önündedir. Zat, sıfat, nimet ve elem gibi her şeyiyle göz önündedir. *Mevlana her nimet için elhamdulillah,nimetin […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ALLAHIM !

ALLAHIM ! *Allahım, bizi saadet, selâmet, Kur’ân ve İmân ehlinden eyle. âmin. Allahım, Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve ashâbına, indiği günden itibârentâkıyâmete kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması esnâsında Allah’ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur’ân kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm eyle. Bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ŞEHİD – ŞÂHİD – MEŞHUD – RAKİB

ŞEHİD – ŞÂHİD – MEŞHUD – RAKİB Allah-u a’lem;İnsanların yaratılışına meleklerin taraftar olmayıp,Allah’ın ise yaratmadan taraf olarak meleklere;”Sizin bilemiyeceğinizi herhalde ben bilirim”[1]dediği bilinen sır ise;İnsanların Allah’ın isimlerine olan mazhariyetleri ve ma’kes olmaları cihetiyledir. Özellikle külli manada birkaç veya bir çok isme mazhar olanlar,insanlar içerisinde imtiyaz etmiş kimselerdirler.Adeta belli bir ilim ve meslekte ihtisas ve maharet […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ALLAH’A VE RASULÜNE İTTİBA’

ALLAH’A VE RASULÜNE İTTİBA’ “Ey iman edenler!Allah’a itaat edin.Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin.Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz –Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah’a ve rasule götürün;bu hem hayırlı,hem de netice bakımından daha iyidir.”[1] Aziz ve Muhterem müslümanlar!..Kur’anı Kerim’de bir çok âyette “Allah’a ve Rasulüne itaatı- emretmektedir.Zira Allah’a giden sayısız yollar […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015