Archive for the 'Asrımızın Olayları ve Ergenekon' Category

SIRA İRAN’DA

SIRA İRAN’DA Yüzde sekizlik bir azınlığa sahip olan Hafız Esad-ın despot idaresinden sonra yerine geçen oğlu Beşşar Esad ilk etapta Türkiye-ye yaklaşmış veya Türkiye-nin ona yaklaşmasıyla akıllıca bir karar vermiş oldu. Orta doğudaki kargaşada emin bir yerde duruyor gibiydi.Ancak babasından kalan yönetimi gevşetmede ve özellikle kırk sekiz yıldır süren olağan üstü uygulamayı bile kaldırmada basiretli […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ORDUNUN ÜSTÜNE ÇÖKERİZ

ORDUNUN ÜSTÜNE ÇÖKERİZ Bir gündüz vakti önceden haber vererek ordunun üzerine çökeriz. Bornoz paralarımızı devlete ödettikleri bütçeden geri alırız. Bir baskınla herkes görev başındayken gizlenilen heron görüntülerini ortaya çıkarırız. Gölcükte darbe yapar,darbe evraklarını darbemize kaynak oluştururuz. Ecdada ait ne kadar ses getirecek cami varsa hepsine içinde kimseler yokken,bir Pazar günü birkaç el bomba atar,daha güzel […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ORDUNUN İÇİNDEKİ PKK

ORDUNUN İÇİNDEKİ PKK Balyoz gibi ordunun içerisinde çıkan sayısız skandalların gittikçe millet tarafından yutulması ve unutulması sağlanmakta,artık mide almadığından istikrah ve istifrağ etmektedir. Sayısız ses kayıtları ve otuz yıla yakın pkk illetinin çözülememesi halk arasında seslendirilen ordunun içinden kaynaklandığı gittikçe gün yüzüne çıkmakta,netlik kazanmakta ve pkk en büyük desteğini yine ordunun içinde bulmaktadır. İhanetler,irticayla mücadele […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İSRAİLİN KUYRUĞU ERGENEKON

İSRAİLİN KUYRUĞU ERGENEKON İsrailin kuyruğu sıkıştı,Ergenekon.Bütün sancıları sıkışan kuyruğundan..kuyruk acısı..diz üstü çökerten ana sebeb… İsraillle beraber kurulan gazetede de sarsıntılar başladı.Bu bir tesadüf değildir. Üçlü saç ayağının en önemli ayağı olan ergenekon bu milleti bir asırdır çepe çevre sarmalayarak bağlamış,hareketsiz bırakmıştır. Hukuktaki uzantıları bunu kurtarabilmek için,her türlü hukuk ayak oyunlarına tevessül etmektedir. Bir asırdır kısır […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ERGENEKON VE UZANTILARI

ERGENEKON VE UZANTILARI Türkiye bir asırdır hep kavgalı,hala ayağı yere basmamış.O halde yerde,basılan zeminde bir kayganlık,bir kaypaklık var. Türkiye problemlerini tartışmaktan,bir şeyler yapmaya vakit bulamamaktadır. O halde meselenin köküne inilmelidir.Atatürkçülük adıyla milletin elini,kolunu ve ağzını bağlayan meçhul bir rejim etrafında kısır bir döngü içerisinde bir asırdır çevrilmekteyiz.Bu rejimin gerçek yüzü,farklı bir projeden ziyade, öncekine aid […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015