Archive for the 'Edib ve Yazarlarımız' Category

VECİZ İKTİBASLAR

VECİZ İKTİBASLAR -Hadiste:”Essahiyyu habibullah velevkâne fâsikan. Elbahilu aduvvullah velev kâne sâlihan.” ”Cömert Allah’ın dostudur velev fâsıkta olsa,Cimri Allah’ın düşmanıdır velev sâlihte olsa…” -Din bir imtihandır.Dinin mahiyeti,imtihanın neticesinde altın ve kömür ruhlu insanları Temyiz ve Tefrik etmektedir. -İnsan yeryüzünün halifesi olma liyakatını Talim-i Esma ile elde etmiştir. -Meleklerin Allaha karşı;Yeryüzünde fesad çıkaracak,kan dökecek varlıkları mı yaratacaksın?”sözünden […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

TEFEKKÜR DÜNYAMIZ

TEFEKKÜR DÜNYAMIZ -Arz 6 günde yaratılmıştır.[1] -Her şey sudan yaratılmıştır.[2] -Bir tek sudan çok değişik şeyler var edilmiştir..[3] -Kuru ve yaş her şey Kur’andadır.[4] -New Scientist 27-nisa-2002 tarihindeki kapak konusunda:”neden hepimiz bir hologramın içinde yaşıyoruz?”başlığını kullandı.”[5] yani rüyadaki bisiklet sürenin uyanıkken sürenle aynı heyecanı paylaşması,hipnotize edilenin uyanık gibi yapması,üstadın ey uykudayken kendisini uyanık zannedenler.”sözü,uyur gezerlerin […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

NECİB FAZIL KISAKÜREK

NECİB FAZIL KISAKÜREK Asıl adıyla Ahmet Necib olan Necib Fazıl Kısakürek;25-Mayıs-1905 yılında İstanbul’da büyükbabası Mehmet Hilmi Efendi’nin köşkünde doğar.Bu zat aynı zamanda 2.Abdulhamid’in zamanında İstanbul Cinayet mahkemesi ve İstinaf reisliğinden emekli,Mecelleyi yazan heyetin içerisinde bulunmaktadır. Mehmet Hilmi Efendi’nin tek oğlu olan Abdulbaki Fazıl Bey’in tek oğluda Necib Fazıl’dır. Küçük yaştan itibaren hayatı hep fırtınalı geçer.Âdeta […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YERİNDE KULLANILMAYAN MÜFETTİŞLİK

YERİNDE KULLANILMAYAN MÜFETTİŞLİK Müfettişlik;teftiş edip,araştırma,inceleme,bilgilenip,bilgilendirme,tecrübe ve bilgi birikiminin olduğu makamdır. Bugün milli eğitim camiasında müfettişlik,bir sorgulama,öğretmenin kursunu bulmaya çalışma makamı olarak işlemektedir.Normal çalışan bir öğretmenin sitresini arttırma,yapmacık hareketlere girmesine sebeb olma,ciddiyetin ötesinde resmiyetin devreye girmesidir. Bugün bir anket yapılacak olsa,öğretmenlerin % 95’inin müfettişlerden şikayetçi olacağı,müfettişlik makamının yerinde kullanılmayacağını söyleyeceği kesindir. Öğretmenin talebeye vermiş olduğu birikimin,müfettiş […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

O K U M A K

O K U M A K İnsanı üstün kılan okumasıdır. Meleklerden farklı kılan eşyanın isimlerinin insana öğretilmesi ve onları okuyabilmesidir. İlk inen âyet oku ile başlar.[1] “Hiç bilenlerle bilmeyenler bir olur mu?”[2]Elbette olmaz.En basit ifadeyle birisi bilmekte,diğeri bilmemektedir. Okumak teşvik edilmeli,cazib hale getirilmelidir. Okumak sevdirilmeli,kişi severek okumalıdır. Okumaktan amaç,birinci derecede bilgiyi değil,düşünceyi arttırmaktır. Eğitimimiz bu […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SİNEMA – TİYATRO

SİNEMA – TİYATRO Bir asırdır Türkiyede oluşturulan manevi alanla beraber,edebiyat dünyasında da bir belirsizlik ve kimliksizlik kendini açıkça göstermektedir.Bir türlü edebiyatımız ve onun öğeleri belirliliğini ve netliğini kazanmadı,kazanamadı. Dilimiz bir çok kopuklukları yaşarken,uydurukça kelimelerle de dejenere edilmeye çalışıldı. Sal’a konulan kelimelerimiz,sele bırakılmış olarak gitmekte,bir türlü durup durulamamaktadır. Dedenin kullandığı sual,babada soru ve problem olurken,oğulda sorunlarla […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

İLİM TEK İDİ

İLİM TEK İDİ … Hz.Ali’nin deyimiyle:”İlim tek idi,onu cahiller çoğalttı. Yaratılışın ilk başlangıcında,insanın dünyaya ve aleme ilk ayak basışında ilim bir ve tek idi.O da marifet veya Marifetullah idi. Her şeyde ve her yerde okunan ve konuşulan ilim marifet ve marifetullahı netice veren iman ilmi idi.Zamanla meydana gelen farklılıklar,uzaklaşmalar bu ilimden de insanları uzaklaştırıp,yabani ve […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

Y A R A T I L I Ş

Y A R A T I L I Ş Allah-ın irade sıfatının bir neticesi olan insan;meleklerin bir yandan yaratılmasındaki manayı anlamak ve açıklamasını istemek demek olan İstifsar-la beraber,diğer yandan insanı”yer yüzünde karışıklık çıkaran”diye tavsif etmelerine karşılık;Allah sevdiği ve kendisini sevmesini istediği o insandan yana tercihini koymuştur. Bu tercih insanın da O’nu sevmesine ve ona teveccüh […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

Ö Ğ R E T M E N L İ K

Ö Ğ R E T M E N L İ K Başta peygamberler bu mesleğin öncülüğünü yapmışlardır. Ve sahifelerle başlayan peygamberlik,kemal manada kitapla yani Kur’an-ı Kerim-le son bulmuştur,doruk noktaya ve zirveye ulaşmıştır. Ulül-azim peygamberlere özellikle kitab gönderilmiştir. 124 bin peygamber bu tebliğ müessesini işletmişlerdir. Dünya hayatı öğretmen ve kitabla başlamış ve onunla son bulmuştur. Bir […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ZİLLETLİK İFADELER

ZİLLETLİK İFADELER Müslümanların ilimde gerilikle ittiham edilmesiyle,İslâmın geriliği ve geriliciliği yansıttığını söylemeye çalışanlar,İslâmiyetten ve yaratılışın gayesini bilmekten mahrum olduğunun bir ifadesidir. İlerledin de,ayağından mı tuttular?demezler mi? -Laikliği bir ucube şeklinde sürekli nazara verip,toplumun gündemine getirirken;yapılmak istenen İslâma baskı yapmak,İslâmiyete alternatif kılmaktır. Ruha tıkılmaya çalışılan bir kalıb… -Demokrasi göklere çıkarılırken,şeriat yerlere vurulmakta. Adeta hakaretin,demokrasinin kendisi olması,yaftasına […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

YÜKSEKLİK YÜKSEKDEN GEÇER

YÜKSEKLİK YÜKSEKDEN GEÇER Evet,yükselmenin yolu yükseklerden geçer. Hem maddi hem manevi yükselmeler,yüksek yerlere çıkmakla olur. Dünyada maddi rütbeleri almak için kademe kademe bazı aşamaları aşmakla mümkündür. Ancak bunlar,içinde bulunup şahid olduğumuz hususlardır. Burada liyakat konusu tartışılabilir. O halde tartışılmayana bakalım; -Maneviyat da yükselebilmek de,manevi makamları aşmak ile olur. Bunun yolu maddi makam ve rütbelerden geçmez. […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ZAMANLARIN ZAMÂNELERİ

ZAMANLARIN ZAMÂNELERİ Tüm devirlerdeki şahsiyetler,zamandakilere göre mi oluşmakta,yoksa onlara göre mi o zamandakiler şekillenmektedirler? Hz. Ebubekir dönemindekiler;ilk sah,halis sahabe ve o kadar kemiyette olan müşrikler içerisinde sahabeler ağırlıkta,yabancı ve yabanilerin ağırlığı ise,ses ve gürültüden fazla bir mana ifade etmemektedirler. Ve halkı da ona göre biçimlenmektedir. Hz. Ebubekir’in sohbeti ve manevi tasarrufuyla şekillenmekteler. Nitekim;Rasulullah’ın manevi boyasıyla […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

YAPRAK DÖKÜMÜ

YAPRAK DÖKÜMÜ Değerlerin dökümüdür yaprak dökümü. Değerini ve kalitesini ve de canlılığını yitirmenin sonucudur yaprak dökümü. Kalma değil,gitme ve bitmedir. Tazelik değil,kuruluktur. Değerlerin dökümü de böyledir. Bu insanın insanlığının dökümüdür. Değerlerin dökümü ile,değersizlerin değersizlikleri ile açığa çıkmaları;onların bir yaprak dökümü gibi dökülmelerinin ifadesidir. Bu gün günümüzde bir kısım insanların kirli çamaşırlarıyla beraber ortaya çıkmaları,dünkü değerlerin […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

SANAT VE SANATKÂR

SANAT VE SANATKÂR -Sanattaki mükemmellik,sanatkârdan gelir. Alemde yaratılan her şey bir sanat eseri olup,harika bir yaratılışı gösterir. Yaratılan hiçbir şeyde bir abeslik olmadığı gibi,sanat cihetinde,sanat estetikliliğinde de bir abesiyyet ve çirkinlik söz konusu değildir. Yaratılan her bir şey;bir sanat,bir desen,bir nakış gibi dokunmuştur. Bir yazarın kitabını yazarken gösterdiği ihtimam gibi,ondan daha harika bir şekilde harf,kelime […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE PROBLEMLERİ

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİ VE PROBLEMLERİ 11-12 yıllık bir eğitimden sonra gündem de olan veya geçte olsa gündeme gelen bir meseledir üniversite. Büyük yerlerin problemleri de büyük olur. Öğrencinin bulunduğu kademe büyüdükçe,önüne açılan engellerde artıp,büyümekte ve ağırlaşmaktadır. Üniversiteyi kazanmak bir mesele,onu devam ettirmek ise,ondan daha büyük bir meseledir. Ve asıl mesele onu bitirdikten sonra başlamaktadır. Buradan hareketle;her […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015