Archive for the 'Habbe' Category

TÜRKİYEDEKİ DİN HAZIMSIZLIĞI

TÜRKİYEDEKİ DİN HAZIMSIZLIĞI – Sesli Dinle– -Kirlenen zaman! Zamanı kirletenler,zamanla kirlenen insanlardır. -“ Cumhuriyet gazetesinin Peygamberimizin karikatürize edildiği Charlie Hebdon’un kapağı ve içeriğini yayınlanması üzerine matbaada yapılan kontrole tepki gösteren Gülen grubunun medyadaki amiral gemisi Zaman bugün çok net bir tavır gösterdi. … Cumhuriyet gazetesinin Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed (sav) karikatürlerini yayınlamasına bir destek de […]

No ResponsesNisan 7th, 2015

O GÜNKÜ YÜZLER BU YÜZLER

O GÜNKÜ YÜZLER BU YÜZLER –  Sesli Dinle – “Yevme tebyaddu vucûhun vetesveddu vucûh(un) feemmâ-lleżîne-sveddet vucûhuhum ekefertum ba’de îmânikum feżûkû-l’ażâbe bimâ kuntum tekfurûn” “Kıyamet gününde bir takım yüzler ak ve bir takım yüzler de kara olacak. O vakit, yüzleri kara olanlara şöyle denecek: “-İmanınızdan sonra küfrettiniz ha! İşte o küfürünüzün cezası olarak tadın azâbı…”[1] *Vucûhun […]

No ResponsesNisan 5th, 2015

İLLÂ O

İLLÂ O – İLLÂ O –

No ResponsesNisan 1st, 2015

İLLALLÂH

İLLALLÂH – 8 – – Sesli Dinle – FİNAL             Kabil babasının oğlu olduğunu gösterdi.             Yalnız bir farkla;             Âdem tövbe ve pişmanlık içindeydi.             Kabil sadece pişmandı.             Kibri onu tövbeye yöneltmedi.             O yolu açık bıraktı.             Kan durmadı.             O yolda akmaya devam etti. ***************               Kalemler bitmiyor,kelâmlar bitmiyor.             Kelâmların […]

No ResponsesNisan 1st, 2015

İNSAN TAVINDA DÖVÜLÜR

İNSAN TAVINDA DÖVÜLÜR – 7 – – Sesli Dinle –             İnsan dünya tavında dövülmeliydi.             Bir yandan olurken,diğer yandan da üstündeki pasları atmalıydı.Kirlerini dökmeliydi.             Bu insana bir yandan su verilmeli,bir yandan ateşe konmalı,bir yandan da tavında,çekicin altında dövülmeli,dövülmeli,dövülmeliydi.             İnsan bu dünyaya tavında dövülmeye geldi.             -Adamın biri bir kış günü,bir kişinin yeni […]

No ResponsesMart 30th, 2015

ÂDEM DÜNYADA

ÂDEM DÜNYADA – 6 – Sesli Dinle Âdem dünyaya geldiğinde her şey ondan korkup kaçmaya başladı. O da onların peşlerinden kaçtı. Bazen ünsiyet etmek,bazen de onlarla hayatını devam ettirmek için… Onları tanımak ve onlarla tanışmak için çok çaba harcadı… Kolay olmadı bu… Belli ki onlar Âdemi,Âdemin ise onları tanımasından önce tanımıştı… Âdem dünyaya geldi,ne umdu […]

No ResponsesMart 28th, 2015

CENNET HASRETİ

CENNET HASRETİ – 5 – Sesli Dinle– -Âdemin baş eğiciliği,baş kaldırısından daha güçlüydü. Secdesi zulmün!den daha ağırdı mizanda… Günahı işlerken akıttığı çabanın teri,göz yaşlarının oluşturduğu sele kapılıp gider,onda boğulurdu. Yine de o kadar göz yaşı,o kadar çaba bir damla günahın lekesini kazıyamamış, aslı gibi olamamış,izi kalmıştı. *******************   Rabbın sorgusu ve gazabı günahından değildi. Günahın oluşturduğu […]

No ResponsesMart 26th, 2015

HAVVA ANA

HAVVA ANA -4- Sesli Dinle NOKTADAKİ NÜKTE             Allah her şeyi noktaya koyuyor.İnsan ve insan için nokta açılıyordu.             Okyanuslar damlada iken,damla olan insan,yüzmek için damlalardan okyanus oluşturuyordu.             Damladan okyanus çıkaran Allah,okyanusu damlaya sığdırıyordu.             Noktada kitabı derceden Allah,kitabı noktaya sığdırıyordu.Onda var ediyordu.             Bunun için de akıl ve iradeyi teşvik ediyor,tahrik ediyordu.             […]

No ResponsesMart 24th, 2015

SİYASETİN KİRLİ VE ÇİRKİN YÜZÜ- Sesli Dinle-

SİYASETİN KİRLİ VE ÇİRKİN YÜZÜ- Sesli Dinle–             Siyaset mi kirli olduğundan dolayı kirlendiriliyor yoksa insandaki kirleri ortaya çıkarıyor ve kiri mi üretiyor?             Takdir ve tevil sizin ancak yorumuna gelince;             Görünen o ki siyaset;insandaki kirleri,hırsları,menfaatleri,doyumsuzlukları ve iktidar savaşlarını ortaya çıkarıyor.             -Aslında siyaset seyisliktir.İyi bir at bakıcılığıdır.             Uygulamadaki adıyla;iyi bir yönetim sistemidir. […]

No ResponsesMart 19th, 2015

YÜZLEŞMEK

YÜZLEŞMEK-Sesli Dinle– İlk dönemlerden beri devam eden kavga,münakaşa,cidal,öldürme,cemel ve sıffin,siyaset… -Nifakın tesiri -Ayrıştırma… -Yetersizlik…. -Şartlar…. -Zamanın hükmü…. -Çekirdek kadronun tesisi için tasaffi… -İslam vücudunun fıtri olmayanları dışarı atması,vücudun vs irinleri kabul etmemesi. -Büyümesi. -Gelişmesi. -Müslümanları ataletten,uyuşukluktan çıkarması. -Baharı netice veren fırtınalar. -Hayatın gübresi. -Fikirleri canlandırması.Düşünceleri harekete geçirmesi. -Hak mezheblerin itikad ve ameldeki zuhuruna zemin hazırlaması. […]

No ResponsesMart 17th, 2015