Archive for the 'Hakikat Pınarı' Category

HAKİKATA GEÇİŞ

HAKİKATA GEÇİŞ Kirlilik olacak,olmalı,olması lazım ta ki zıdları tahakkuk etsin.Kirlilik olmazsa ne temizlik ne de temizliğin gereği olan iman olmayacaktı.imansızlık iman esaslarını ehemmiyetli kılmış,önemi anlaşılmıştır.Herşey zıddıyla bilinir. Müsbetler vücudi,menfiler ise ademidir.Adem vücudu yeşertmektedir.Adem vücuda vücud ve vücud rengi vermektedir.Adem olmasaydı,vücuddaki mevcutlar görünmeyecek,ortaya çıkmayacaktı.Menfiliklere rızası olmayan Allah,adaleti,hikmeti ve maslahat gereği devamına,vücudun hatırına müsaade etmektedir.Kirlilikler ehli imanı […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HAYAT DERSLERİ

HAYAT DERSLERİ İnsan fabrikasyon gibi bir varlıktır.Fabrika hatası fabrikaya aittir.Allah yaratılışta fıtrat modeliyle yaratmaktadır.Hristiyanlıktaki gibi günahkar doğmamaktadır.Geçmişlerinin günah yükünü de yüklenmemektedir.Anne-babasının yaptıklarını günah olarak yüklenmez ancak o kendi günah yükünü yüklenmektedir. Sadece seçmede yetkili değildir.Allah soruları farklı seçmekte ve tercih etmektedir.Allah kimseye taşıyamıyacağı yükü yüklememektedir.Bakara suresinin son ayetinde de mealen,Allah kimseye taşıyamıyacağı yükü yüklemez ancak […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

GÜNÜMÜZDE ALEVİLİK

GÜNÜMÜZDE ALEVİLİK (Rabbinin sözü doğruluk ve adaletle tamamlandı. Onun sözlerini [Kur’anı] değiştirebilecek [hiçbir şey, hiçbir kuvvet] yoktur.)”[1] “(Kur’anı biz indirdik, elbette yine onu biz koruyacağız.)”[2] “(Kulumuza [Resule] indirdiğimizden [Allah’tan geldiğinden] bir şüpheniz varsa, iddianızda doğru iseniz, Allah’tan gayri şahitlerinizi [bilginlerinizi] de yardıma çağırıp, haydi onun benzeri bir sure meydana getirin! Bunu yapamazsınız, asla yapamayacaksınız da.)”[3] […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

GÖZ YAŞI ÇARESİZLİĞE ÇAREDİR

GÖZ YAŞI ÇARESİZLİĞE ÇAREDİR Her ne kadar ağlamak kalbi dağlamak olsa da,gerçekte kalbe ve içe dalmaktır.Kendini bilmek,kendine gelmektir.İlahi dergaha bir tazarru ve niyazda bulunmaktır.Tıpkı ağlamasıyla büyük bir güce sahib olan çocuğun anne ve babasını,çok büyükleri etrafında koşturup döndürmesi,yardımına koşturması gibi… Kul da acz ve fakrıyla ağlayarak dergahı ilahiyeye hacatını arzetmesiyle tüm sebebleri arkasın atahşide vesiledir. […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

CHP’NİN TARİHİ SERÜVENİ

CHP’NİN TARİHİ SERÜVENİ :..CHP Türkiye Cumhuriyetininin kuruluşu ve kurucusu ile beraber süregelmiş,İnönü ile jandarma devleti olan tek şef dönemini yaşamış,daha sonra kominist,sosyalist ve solculuk ideolojisinin temsilciliğini devam ettirerek bir asra yakın süredir bunun savunuculuğunu yapmış bir parti ve temsilcilerinden oluşmaktadır. Oysa savunulan kominizmin bilançosu: “Komünizmin dünyaya getirdiği ölü sayısı yaklaşık olarak 100 milyondur; Rusya’da 20 […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

DAR DÜŞÜNCELER …DAR GÖRÜŞLER

DAR DÜŞÜNCELER …DAR GÖRÜŞLER 1970 yıllarının yıkıcı ruhu ve ruh haleti 1980 yılından itibaren birden bire yerini değiştirdi,adeta toprak altına girdi,kendisini setretmek için…. Bunların büyük kısmı sefahete yöneldi,bir kısmı laiklik ve irtica sendromuna girerek sağa sola saldırmaya,devlet ve devlet yapısının imkanlarını sevmedikleri,arzu etmedikleri bir rejimi savunmaya soyundular.Tıpkı yıkma hedefi olanın yavaş yavaş yıkmaya veya yapma […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

İBRETLERLE DOLU BİR HAYAT

İBRETLERLE DOLU BİR HAYAT Hayat ve hayatın her bir parçası ibretlerle doludur.Hayatımız da ibretler mevcut olduğu gibi,her bir karesinde ve noktasında da o ibret nazarıyla baktığımızda görebiliriz. Âhiret her şeyin Fâş olduğu bir yerdir.Yani her şeyde birer ibret levhalarının bulunacağı bizzat gözle görülecek,akılla anlaşılacak ve kalb tarafından onaylanacaktır. Dünyada bu ibretlere nadiren rastlamamızdaki sebeb ise;kareleri […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

BAZI MEŞHUR OLAYLAR

BAZI MEŞHUR OLAYLAR HİCRETTEN EVVEL OLAN OLAYLAR -6212 :Hz.Âdem’in Yaratılışı. -3974: Hz.Nuh Tufanı. -3548:Mısır’ın ilk İmarı,oluşumu. -2570:Hz.İbrahim’in Doğumu. -2470:Hz.İsmail’in Sünnet Edilmesi. -2317:Hz.Yakub Peygamberin Mısıra teşrifleri. -2291:Mısırda yedi sene süren Kıtlık ve Pahalılık. -2176:Fir’avunun Mısırda erkek çocuklarını öldürtmesi. -2166:Lâtin Krallığının Teşekkülü. -2165:Atina Krallığının Teşekkülü. -2075:Hz.musa’nın Mısırdan Çıkışları. -1638:Hz.Davud’un Suriye’de Padişahlığı. -1598:Hz.Süleyman’ın Padişahlığı. -1327:Roma şehrinin Yapımı. -1155:Buht-un […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

AYRILAN YOLLAR

AYRILAN YOLLAR Yolların ayrıldığı nokta,ilk nokta.Habil ile Kabil’in yolu,yolların ilkidir..ilk nokta..ayrı yol..ayrılan yol ve yollar… Tıpkı bir kaynaktan çıkan suyun,değişik kanal ve kanalizasyonlara ayrılışı gibi… Hayırla şerrin iki temsilcisi..farklılıkların ana kaynağı.Birinde hayır tüm güzellikleriyle ferağat ve fedakarlık derecesinde mevcut olurken,diğerinde şerler tüm tevabileriyle bir arada bulunmakta;kin,nefret,hased olarak kendini göstermektedir. “Oluklar çift;birinden nur akar,birinden kir…” Cennet […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ALEVİLİK

GEÇMİŞTEN GÜNÜMÜZE ALEVİLİK Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAM) nasıl ki Kur’an-ın ahlakı ile ahlaklanmış ise,Hz.Ali’de küçüklüğünden beri Peygamberimizin ahlakı ile ahlaklanmış bir şahsiyettir. Peygamber efendimizi namaz kılarken gördüğünde bunun ne olduğunu sormuş,namaz olduğunu öğrenerek küçük yaşından beri bir veya iki vakit peygamberimizden az olarak namazı sonuna kadar kılmış ve o yolda da vefat etmiştir. İlk inanan […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ

BİR VARMIŞ BİR YOKMUŞ Bir varmış,biri varmış,bir zamanlar varlık alemi olan dünyaya gelmiş.Gelişine başta ailesi çok sevinmiş.Ailesinin çabası evlatlarının varlığını sürdürmekmiş.Kendisi de hayatı boyunca hem kendi varlığını sürdürmek hem de ailesinin ve çocuklarının varlığını sürdürmek için çok çabalamış.Çokta yorulmuş.Varlığını devam ettirmek öyle pek de kolay olmuyormuş. Başarılı ve zeki birisi olmasına rağmen kalabalık bir aile […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

BABASINI ÖYLE GÖRMEK İSTİYORDU

BABASINI ÖYLE GÖRMEK İSTİYORDU Daha ortaokul öğrencisiydi.Saf ve samimi bir kız idi.Ancak bu samimiyetini sürdürecek bir destek bulamıyordu.Babasının kendisi için örnek olmasını çok istiyordu.Adeta bu duygularla dolmuş,bunu da dışarıya aksettiremeden kapatmıştı. Gördüğü rüya ise alemini değiştirmede bir adım olmuştu: Ramazandan bir gün önceydi.Gördüğü rüya hem kendisini sevindirmiş,hem de ümidlendirmişti. Rüyasında tek başına hacca gidiyordu.Bir cümlelik […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

BEREKETLİ ADIYAMAN

BEREKETLİ ADIYAMAN Adıyaman tarihi yapısı itibarıyla M.Ö. 40.000 yılına kadar uzandığı,M.Ö.900-700 yılları arasında Asurluların etkisinde kaldığı,Türklerin 751 yılında Talas savaşıyla İslamiyeti kabul etmesi üzerine,643 yılından itibaren İslâmın etkisi alanına girdiği rivayet edilmektedir. Adıyaman;Güneydoğu Anadolu bölgesinde,Karasal bir iklime sahip,yer altı zenginlikleri bakımından zengin olup,sadece Türkiye’de çıkan petrolün % 55 civarındaki bir bölümü Adıyaman’da çıkmaktadır. Gerek Nemrut […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ABD VE ABD’NİN HRİSTİYANLIK PROPAGANDASI VE ARMAGEDON

ABD VE ABD’NİN HRİSTİYANLIK PROPAGANDASI VE ARMAGEDON Şu anda dünyada tek süper devlet ABD.İslam dünyasını diğer süper devlet olan Rusyaya karşı kullanıp onu devirdikten sonra meydanı boş bulmuş ve İslam dünyasına onu rezerve edip adalet,demokrasi,yeni dünya düzeni,Büyük Ortadoğu Projesi adıyla,yine kendilerinin yani W.Bush’un ifadesiyle yeni bir haçlı seferi başlatmıştır. Osmanlının fethine özenmeye çalışan ABD,fetih ve […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

BEN BEN OLUR VE BEN OLARAK KALIRIM

BEN BEN OLUR VE BEN OLARAK KALIRIM Düşünüyorum da acaba yeniden dünyaya gelme teklifi ile karşı karşıya kalsaydım neyi ve kimi yani kim gibi,kimin durumunda olmayı isterdim? Bir sporcumu,bir sanatçı mı,gerek şu andaki insan model ve imkanlarına sahib insanlar gerekse de geçmişteki insanlar içerisinde bir tipleme aradığımda yine bana en cazib gelen kendim olur ve […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015