Archive for the 'Hz.Muhammed ve Sahabe' Category

KUTLU DOĞUM – İNDİR

http://www.dosyaupload.com/1K3E

No ResponsesNisan 16th, 2016

SAHABE’NİN FAZİLETİ

SAHABE’NİN FAZİLETİ Sahabe;arkadaş,dost,sahip anlamlarına gelmektedir. Istılah olarak;Peygamber Efebdimiz zamanında yaşamış ve de Peygamber Efendimizi görerek ona inanmış olan kişilere denir. Veysel Karani aynı dönemde yaşadığı halde görmediğinden,Celaledin-i Suyuti yakaza aleminde bir çok defa gördüğü halde aynı dönemde yaşamamış olmasından dolayı sahbe olamamaktadırlar. Sahabeyi farklı kılan olay,Peygamber Efendimizin farklılığından ve farkındandır. Nasılki Allah rasulünün hocası Allah […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YA OLMASAYDI?

YA OLMASAYDI? *YA OLMASAYDI? Peygamber Efendimiz zamanında ve sonrasında savaşı uygun görmeyenler düşünmeliler; -Ya o savaşlar olmasaydı? Cehalet asrı asırlar boyu devam edecekti.Kızlarını diri diri gömme bir normal adet ve gelenek olarak süregelecekti. Ya önceki peygamberler olmasaydı? Asırlar boyu bir tekamül ve gelişme olmayacak,insanlık başı boş,rehbersiz ve hedefsiz olarak bir hayat süreceklerdi. İnsanlar sahip oldukları […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

Mİ’RAÇ

Mİ’RAÇ 622 yılından 1,5 yıl kadar önceki yıl Efendimizin hüzün yılıdır.Maddi ve manevi en büyük destekçisi olan Hz.Hatice ve Ebu Talib-i kaybetmiştir.Müşrikler fırsattan istifade baskı ve zulmü daha da arttırmışlardır. Adeta Rabbimiz Efendimizi taltif ve teskin etmek,şevk ve gayretini arttırmak amacıyla huzuruna almıştır. Mi’raç olayı âyet,hadis ve icma-ı ümmetle sabit bir hakikattır. Âyetlerde:” Kulunu (Muhammed’i) […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

RAHMET PEYGAMBERİ

RAHMET PEYGAMBERİ Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz;yağan yağmurlardan daha fazla rahmetlere vesile olmuştur. O’nun gelip yaptığı bir yana,eğer gelmeseydi kaybedeceğimiz şeyin büyüklüğü ise başlı başına bir yana. O’nun gelmemesiyle en büyük kayıp yaşanacaktı. Peygamberimiz 25 yaşında Hılf-ul Fudul-da bulunuyor.Daha o zamanda faziletin temellerini atmaya başlıyor. *Kanunu değiştiren,Mucize..Allah onun için kuralını değiştiriyor.Olmayacak şeyler,O’nun iltimasıyla olur […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

RASUL KAVRAMI

RASUL KAVRAMI Aziz ve Muhterem Müslümanlar! Âyette:”Bütün dinlerden üstün kılmak üzere,Peygamberini hidayet ve hak din ile gönderen odur.Şahid olarak Allah yeter.”[1] Peygamberin gönderilmesi ile imtihan gereği olarak bazı insanların cehenneme girmesi bir azab değildir.Bir rahmet olup,peygamberin gönderilmemesi bir azabtır. Âyette:”Eğer biz,bundan önce onları helak etseydik,muhakkak ki şöyle diyeceklerdi:Ya Rabbi! Bize bir elçi gönderseydin de,şu aşağılığa […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SÎRET VE SÛRET

SÎRET VE SÛRET Ebu Said el-Hudri-den rivayette Peygamberimiz:” Sizden bir kimse çirkin bir iş görürse onu eliyle değiştirsin,eğer buna gücü yetmezse diliyle tağyir etsin,buna da gücü yetmezse kalben nefret etsin,bu ise imanın en zayıf derecesidir.”[1] Âyet-i Kerime de:” Gerçekten siz bilirsiniz ki,Davud zamanında kavminiz Cumartesi günü balık avından men edilmişken,içinizden bu emri çiğneyip geçenlere –zelil […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SEVR VE HUT

SEVR VE HUT Bir hadisTe Peygamber Efendimizden:”Dünya ne üzerinde duruyor?”denildiğinde cevaben; “Sevr ve Hut”yani öküz ve balık üzerinde,diye buyurmuşlardır. Veciz ve beliğ konuşan Peygamberimiz bununla önemli bir noktaya parmak basarak,dünyanın temelini iki noktaya oturtmuş olmaktadır. Birisi;”Dünya öküz üzerindedir.”derken;dünyada,karada yaşayanların tümünün gelir ve maişeti,toprağın öküz tarafından sürülerek,onun sırtından elde edilen mahsullerle devam ettirilmektedir. Şimdi traktörle bu […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

S A H A B E

S A H A B E Mevlâna Câmi der:” Ya rasulallah! Ne olaydı,Ashab-ı Kehfin köpeği gibi,senin ashabının arasında cennete girseydim. Onun cennete,benim cehenneme gitmem nasıl reva olur? O, Ashab-ı Kehfin köpeği;ben ise senin ashabını köpeği.”[1] “Sohbeti nebeviye bir iksirdir.”diyen Bediüzzaman;böylece sahabenin bu iksirden içtiğini de ifade eder. Elbette insanlık için rasulullahın imtiyazı,farklılığı ne ise,sahabilerin de […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ŞEREF MADALYALARI

ŞEREF MADALYALARI 1) Sahabi olmak : Ne büyük şeref. Bir an olsun sohbet-i Nebevinin iksirinden içmek.. Huzurunda oturup,huzur bulmak. Yolunda toprak olmak,semalara yükselmek. İçeceği su veya testi olup,mübarek dudaklarından ebedin kokusunu işmam etmek. Mübarek yed ve kademlerini bûs ile,rayiha-i tayyibe ile muattar olmak. Önünde zırh,arkasında duvar,yanında sıyanet meleği olmak. Cemalinden Cemalullahın tecellisini seyretmek. Tebessümüyle yanaklarından […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015