Archive for the 'Hz.Muhammed ve Sahabe' Category

PEYGAMBERİMİZ VE MU’CİZELERİ

PEYGAMBERİMİZ VE MU’CİZELERİ Peygamberimizin;Kur’an-ı Kerim-den sonra,peygamberliğinin en büyük belgelerinden biri de;gösterdiği mu’cizelerdir. O mucizeler ki;harikulade birer olaylar olarak gerçekleşmiş olup,onun peygamber olduğuna şehadet etmektedirler. Bunlar bir değil,yüzlercedir. ve bu yüzlerce mucizelerin her biri,yalan söylemeleri mümkün olmayan,güvenilir birer şahsiyet olan sahabelerin şehadetiyle sabit olmakta ve bunlar bazen yüzlerce insanın huzurunda gerçekleşmektedir.İşte bunlardan bir kaçı; -Peygamberimizin Hz. […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

H A B İ B U L L A H

H A B İ B U L L A H O zat (A.S.M) Allahın habibi ve onun mahbubu idi. Her şeyi o zat- ı Zülcelâl yarattı. Her şey onundur. O halde O’nun olan her şeyde elbette ki; O’nun Habibiyle de alakadardır. Evet,her şey O’nunla ve O’da her şey ile alakadardır. O her şeyi ve vazifesini […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

RASULULLAHI GÖREMEDİ

RASULULLAHI GÖREMEDİ Bu olayı bir öğretmen arkadaştan,oda hocasından,oda başından geçen kişiden nakletmiştir. 65 yaşlarında alim ve faziletli bir kişiydi.Ancak bir kusuru vardı ki,onu terk edemiyordu;sigara belası… Bu zat bir gün bir rüya görür.Rüyasında saray gibi bir yerde peygamberimizin olduğunu duyarak oraya Rasulullahı görmek üzere kapıya varır. Kapıda kendisini Hz.Ali karşılayıp,ne için geldiğini sorar. Bu zat […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MÜJDELENEN SEVGİ PEYGAMBERİ

MÜJDELENEN SEVGİ PEYGAMBERİ Her peygamber bir sıfatla vasıflandırılmıştır. Hz.Adem Safiyyullah,İsa Ruhullah,İbrahim Halilullah,Muhammed (asm) Habibullah… Yani sevilen zat..hakiki mahbub… İnsanlığın insanlık vasfını kendisinde bulunduran Efendimizi seven Allah,o sevgiyi alemin yaratılışında bir çekirdek kılıyor ve alemi var ediyordu. Kâinatın mayası O’dur ve sevgidir. Asırlar o zatı bekledi. Hz.Âdem onu vesile kıldı tevbesine… İsmail O’nun hürmetine kurban edilmedi. […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HADİS VE HADİS DERSİ KİTABI ÜZERİNE BİR TAHLİL VE TENKİD

HADİS VE HADİS DERSİ KİTABI ÜZERİNE BİR TAHLİL VE TENKİD Bir asırdır gündemde tutulup,yarım asırdır hız kazanan,sürekli gündemde tutulmaya çalışılan bir hususta;hadisler üzerinde şüphe uyandırmak,sadece bize Kur’an yeter,düşüncesi… *Batı bir yandan darbelerle toplumları değiştirirken,diğer yandan da b planı olan o toplumun kültür ve değerler yozlaşmasıyla toplum mühendisliği yapmaktadır. Darbelerle on yılı çalınan toplumlar,kültür yozlaşmaları ile […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HADİSLERDE YEMEN-ŞAM

HADİSLERDE YEMEN-ŞAM Dünyanın hassas ayarı çok çabuk bozuluyor,bozduruluyor. Bizde üç kişi senaryoyu yapanların devreye koymasıyla dehşetli bir darbeye bahane olarak gösterildi. Haberde” 28 Şubat sürecinde, Aczimendi Tarikatı’nın (Müslüm Gündüz) ağına düşüp iğfal edilmiş mağdur kızı olarak tanınan Fadime Şahin’in aslında pavyonda çalışan bir telekız, TV ekranlarını uzun süre meşgul eden ‘irtica’ haberlerinin başlıca konuğu, Fadime […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

EHL-İ BEYT VE ALEVİLİK

EHL-İ BEYT VE ALEVİLİK HZ.ALİ ” Hazret-i Ali’ye (R.A.) iki cihetle bakılmak gerektir. Bir ciheti; şahsî kemalât ve mertebesi noktasından. İkinci cihet: Âl-i Beytin şahs-ı manevîsini temsil ettiği noktasındandır. Âl-i Beytin şahs-ı manevîsi ise, Resul-i Ekrem Aleyhissalâtü Vesselâm’ın bir nevi mahiyetini gösteriyor. İşte birinci nokta itibariyle Hazret-i Ali (R.A.) başta olarak bütün ehl-i hakikat, Hazret-i […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

EFENDİMİZİN DİŞİ KIRILDI

EFENDİMİZİN DİŞİ KIRILDI Değerli bir öğretmen arkadaşın muhtereme annesi her gece mutlaka teheccüd namazını kılmadan,kuranını okumadan yatmazdı. İki hafta kadar önce sekerat halinde yani uyku ile uyanıklılık arasında iki defa efendimizi görür. Birincisinde peygamber efendimiz kendisine tebessümle bakmaktadır. İkinci sefer gördüğünde ise mübarek bir dişinin kırık olduğunu görür. Arkadaş bunu bana anlatınca hemen uhud savaşı […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

DOĞRULUK

DOĞRULUK İnsaniyetin ve insanlığın simgesi olan Efendimiz,her konuda nümune-i imtisal olduğu gibi, dürüstlük ve sözünde durmada da simge şahsiyettir. Nevfel adlı bir müşrik arkadaşlarına hitaben; ‘Siz ona Kâhin dediniz,Sihirbaz dediniz,Şair dediniz ancak O’na hiç yalancı demediniz’ -Velid bin Muğire-de arkadaşlarını toplamış,Muhammed’e ne diyelim teklifinde bulunarak en son;sihirbaz demeye karar vermişlerdi. Ancak oda tutmamıştı. Zira Efendimiz […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ABDULLAH BİN MÜBAREK

ABDULLAH BİN MÜBAREK *Köle oğlu Abdullah bin mübarek, Bereketli ve Tebe-i tabiinin büyüklerinden. O şöyle der; İnsanların adab-ı muaşeretteki noksanlıklarını görünce;”Bizim bugün,ilmin çoğundan,edebin azına daha çok ihtiyacımız var.”diyordu. Çünkü edebden mahrum olan –bi edeb mahrum bâşed ez lutfu rab—Edebten mahrum olan,Allah’ın lutfundan da mahrum olur.- misali aynı zamanda sünnetten, farzlardan,marifetten de mahrum olup,cezalandırılacaklarını söylemektedir. *”30 […]

No ResponsesOcak 1st, 2015