Archive for the 'İbadetler ve Dini Hayat' Category

REĞAİB GECESİ

REĞAİB GECESİ Rağbet ve teşvik anlamına gelen bu gece,insanların nazarlarını fâniden bâkiye,cüz’iden külliye çevirme amacıyla yapılan ve verilecek olan teşvikler dile getirilir. Normal durumda sevab bire on verilirken (En’am.160),Bu gecede bir yüz,Şabanda üç yüz,Ramazanda bin,Cumalarda binler,Kadirde otuz bin,tıpkı bire yedi yüz veren tohumlar gibi… Bu isim melekler tarafından verilmiştir. Rahmet ve berekete vesile olan bir […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KADİR GECESİ

KADİR GECESİ Kadir ve kıymeti değerli olan bir gecedir. Âyetlerde:”Biz onu (Kur’an-ı) Kadir gecesinde indirdik.Kadir gecesinin ne olduğunu sana haber veren oldu mu?Kadir gecesi,bin aydan daha hayırlıdır.Zira o gecede,her iş hakkında bir takım emirler alarak Rablerinin izniyle melekler ve ruh (Cebrail) yere iner.O gece, selâmettir, esenliktir. Fecrin doğuşuna kadar devam eder.”(Kadr.1-5) “Fecr,on geceye…yemin olsun ki…”(Fecr.1-2) […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

CİHAD

CİHAD “Vazifeperver nefer, talime ve cihada dikkat eder.”Çünki,”Onun asıl vazifesi, talim ve cihaddır.”[1] Hayatı muhafaza etmekte bir cihaddır.[2] Bu zamanda ise,“Cihad ve hem gazâya, bağy ismi takılmış.”[3] “Eski zamandan beri istiklal-i İslâm’ın bekası, hem Kelimetullah’ın i’lâsı için, farz-ı kifaye-i cihadı; o lâzime-i diyanet Deruhde ile, kendini yekvücud-u vahdanî, İslâm’ın âlemine fedaya vazifedar, hilafete bayrakdar görmüş […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DİYANET CAMİASI

DİYANET CAMİASI Dini temsil görevini üzerine alan ve milletin manevi ihtiyaçlarını yerine getirmek amacıyla kurulan diyanet ve teşkilatın doyurucu ve aktif olması gerektir. Diyanet imam ve müezzin kadrosunu sadece tayin göreviyle kurulmuş bir yer olmaktan çıkarılmalı,bunların yeterliliğiyle beraber sürekli yenilenmeleri sağlanmalıdır. Her şeyden önce camiye hapsolmamalı,hastahaneler,hapishaneler ve okullarda da istihdam edilmelidir. Özellikle ekonominin sıkıntıda olduğu […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MUHYİDDİN-İ ARABİ VE MESLEĞİ

MUHYİDDİN-İ ARABİ VE MESLEĞİ Muhyiddin-i Arabi,Mir’at-ül İrfan adlı eserinde gerçekten onu tanımayan veya sözlerini ve kendisini anlamaya çalışmayan bir insan için müsbet düşünmek ve iyi kanaatta bulunmak söz konusu değildir.Bu sözleri bir vatandaş veya âmi bir insan söylese ve düşünse küfrüne hükmedilir ve itikat bozukluğuna müncer olur.Şahsi aleminde,cezbe aleminde,marifet makamında,üstün seviyede,akıl terazilerinin fevkindeki sözlerdir sözleri. […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

EZANIN KERAMETİ

EZANIN KERAMETİ Adanalı bayan bir doktor.Okumuş ve sonunda doktor olmuştu.Denildiği gibi bazen aşk ferman dinlemiyordu.Çünki fermanda bir Müslüman erkek gayrı Müslim bir bayanla evlenebileceği halde,bir müsliman bayan gayrı Müslim bir erkekle evlenememektedir.Sebeb olarak doğacak olan çocuğun hukuken babaya tabi olmasıdır. Yunan asıllı bir iletişim mezunu vatandaşla evlenmeye karar verir ve evlenirler.Anlaşmaları sonucu Adanaya gelmeye karar […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

DOĞUDA İNANÇLI KİŞİLER GÖREVLENDİRİLMELİ

DOĞUDA İNANÇLI KİŞİLER GÖREVLENDİRİLMELİ Doğuda hakim olan din ve diyanettir.Doğu insanı kendisi dindar olmasa da kendisini idare edeni dinine bağlı bir kişi olarak görmek ister. Bediüzzaman bir tesbitinde şöyle der: “Bu millet-i İslamın cemaatleri, her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta fasık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta, umum Şarkta, umum memurlara […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

BERAT KANDİLİ

BERAT KANDİLİ Âyette:” Ha, Mim. Apaçık Kitab’a andolsun ki, Biz onu mübarek bir gecede indirdik. Çünkü Biz, insanları uyarmaktayız. Her hikmetli iş o mübarek gecede ayırd edilir.” Âyette geçen ‘Mübarek gece’ ile kasdedilen Berat gecesidir. Kadir gecesinden sonra ikinci kadir olarak değerlendirilen Berat gecesi önemi itibarıyla; Kur’an-ı Kerim o gecede toplu olarak dünya semasına inmiş,kadir […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

TASAVVUF

TASAVVUF Tasavvuf;saflık,berraklık,şeffaflık,safiyet,samimiyet,amel,yaşantı,terbiye anlamlarına gelir. Mutasavvıflar yünden elbise giydikleri için bu adı almış olsalar da,giysileri gibi yaşantılarının dahi farklılığını gösterir. Tasavvuf erbabı Peygamber Efendimizin yaşayışını örnek alırlarken, alimler, onun ilmine varis olmuşlar,pedagoglar O’nun ahlakını ve güvenilirliğini esas almışlardır. Her bir ilim ve yaşayış erbabının O’ndan alacağı bir çok örnek ve temel esaslar vardır. Tasavvuf arınmaktır.Kişinin nefsinin […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

SÜLEYMAN EFENDİ

SÜLEYMAN EFENDİ *Devlet gittikçe belli ki olgunlaşıyor.Dersimle başlayan özürler inşallah devam eder. Ancak kendilerinden özür dilenecek epey yıldız insanlar vardır.bunlar Bediüzzaman Said Nursi,Süleyman Efendi,Nakşisi,Kadirisi gibiler. Ancak millet devletten çok daha önce olgunlaştı. *İrinler deşilmeli,tarihle yüzleşilmelidir.Yoksa hastalık ve koku gittikçe artarak yayılır,gelecek nesilleri de hasta eder. *Kim istemiyor? Yarası olan. Suya sabuna dokunmayın,kirli kalsın,diyenler.Yarasa gibi karanlıktan […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015