Archive for the 'İman Esasları' Category

SABIR KAHRAMANI HZ.EYYÜB

SABIR KAHRAMANI HZ.EYYÜB “ (Ey Muhammed!) Kulumuz Eyyûb’u da an. Hani o, Rabbine, “Şeytan bana bir yorgunluk ve azap dokundurdu” diye seslenmişti. Biz de ona, “Ayağını yere vur! İşte yıkanacak ve içecek soğuk bir su” dedik.” Eyyüb peygamber Kur’an-da dört yerde geçer. Hadiste:” Eşeddül belâ âlel enbiya sümmel evliya fel emsel fel emsel”,-Belânın en şiddetlisi […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

T E N A S U H

T E N A S U H Kelime anlamı itibariyle;ruhun bir cesetten çıkıp,tekamül etmek üzere tekrar dünyaya gelerek başka bir cesede girmesi olarak tanımlanır. Evvela,İslam inancına göre;Tenasuh veya diğer adıyla Reenkarnasyon batıl bir inanış ve sapık bir düşüncedir. Ahiret ve ahiret alemi,cennet ve cehennem gibi kavramların yerine konulmaya çalışmak amacıyla ortaya atılmıştır. Vücut veya vücutlar […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İMAN VE İSLAM

İMAN VE İSLAM İman;Cibril hadisinde de[1] belirtildiği üzere;Cebrail-in Peygamber Efendimize;-İslam-İman-İhsan ve Kıyamet sorusunda imanı açıklarken,imanın altı esasını kabul edip,kalben doğruluğunu tasdik ederek,dil ile de ikrar etmekten ibaret olduğunu ifade etmektedir. İslâm ise;Allah’dan başka ilah olmayıp,Hz. Muhammed’in O’nun elçisi olduğunu kabul etmektir. İmanda esas olan Tevhiddir. Yani,Allah’ın var ve bir olmasını kabul ile,bu noktadan diğer dinlerden […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

CİNLER VE ŞEYTANLAR

CİNLER VE ŞEYTANLAR “ Cinni ise Hâlis ateşten yarattı.”[1] Cinler ruhani varlıklardır.[2] Kur’an-ı Kerim’de 13 surede haklarında bilgi verilmektedir.[3] Bunlar da insanlar gibi ibadet için yaratılmışlardır.[4] İçlerinde iman edip-etmeyenler [5] yani Mü’min cinler [6] ve Kafir cinler [7] vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Ondan dolayı kendisine ‘Rasulüs Sakaleyn’ […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

CİN VE ŞEYTAN

CİN VE ŞEYTAN Cinler;Kur’an-da varlıkları kesin olarak bildirilmiş,[1]Bir surede Cin suresi olarak isimlendirilmiştir.Allah cinleri dumansız,kor ateşten yarattı.[2] Nafi bin Ezrak-ın İbni Abbasa Kur’anın tefsirinden sorduğu yerler:Şuvaz;Dumansız alev. Nuhas;Alevsiz duman.[3] Hızlı hareket edip [4],iman ve ibadetle yükümlü varlıklardır.[5]Gaybı bilmez,[6] Yeme,içme,erkeklik,dişilik,doğma,ölme gibi özelliklere sahibtirler.Kötülük yapabilip,kötülüklerinden Allah’a sığınılmalıdır.[7] Süleyman peygamberin onları her türlü işte istihdam ettiği gibi,onlar her […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015