Archive for the 'İslâm Hukuku ve Beşeri Hukuk' Category

SÜLEYMAN ATEŞ’İN TUTARSIZLIKLARI

SÜLEYMAN ATEŞ’İN TUTARSIZLIKLARI Bu zamanda şeytanı taşlamaktan Rahmanı tesbih etmeye,bevledilen cami duvarını temizlemekten camide ibadete vakit kalmamaktadır. Ancak bununla beraber,şerrin def’i hayrın celbinden evlâdır. Hayatta en büyük değer istikamettir.İstikamet ilimden önce gelir. Bilgi konusunda büyük bir birikime sahip olan şeytan istikametini koruyamadığı gibi,küfrünü ve kibrini daha da arttırmıştır. Bundan dolayı,Peygamber Efendimiz;”Şeyyebetni suretü hud” yani Hud […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YARGI İNTİHAR ETTİ

YARGI İNTİHAR ETTİ *Sevr-le sınırları tesbit edilen Türkiye,Lozanla geleceği şekilleniyor,elleri kolları bağlanıyordu.Şimdiki hukuk ise bunun kollarından biri..ahtapot gibi. *Mailime gelen bir notta;’Yargı intihar etti.‏ “Bu karardan sonra her Türk vatandaşı reddi mahkeme hakkına sahiptir.Bu Yargıç, hakim,savcı,avukat ve hukukçular hukuku temsil haklarını kaybetmişlerdir.Her hangi bir Türk vatandaşı Türk Mahkemelerinde yargılanmayı red etme hakkına sahiptir.” Yargı siyasallaşmıştır. […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MEŞRU TEVESSÜL

MEŞRU TEVESSÜL Tevessül,vesile kökünden alınmadır.Sin ve sad ile olan tevessül mana bakımından birbirine yakındır.Zira sin ile sad devamlı münavebeli olarak gelirler.Onlardan biri diğerine benzer. Tıpkı Fatiha suresindeki –İhdinas-sırâtel müstakim.-gibi.Kıraat-ı seb’a üzerine her iki şekilde okumakta caizdir. Vesile;(sin ile)hedefe ulaştırma aracıdır. Vesile;(sad ile) hedefe ulaşmaktır.Her ikisi de hedefe ulaşmaya sebep ve araçtır. 1.Nev’:Bir ibadet olup,onunla Allah’ın […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÖZEL HAYAT

ÖZEL HAYAT Mecelle de “Ezmânın tegayyürü ile ahkâmın tebeddülü inkâr olunamaz” Hükümler zaman ve zemine göre farklılık arzetmez. Bir yerde haram olan,namus dışı olan,bir başka yerde namusluluk arz etmez. Âyette:“Ey iman edenler! Zannın birçoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirinizin kusurlarını ve mahremiyetlerini araştırmayın. Birbirinizin gıybetini yapmayın. Herhangi biriniz ölü kardeşinin etini yemekten hoşlanır […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DİNE EKİLEN AYRIK OTLARI

DİNE EKİLEN AYRIK OTLARI *Hayatımızdan ayrık otlarını çıkarmalı,atmalı ve sökmeliyiz.Başka türlü kurtuluşumuz mümkün değildir.Zira şerrin def’i,hayrın celbinden evlâdır. Menfiliklerin tahribatı ve açtıkları yaralar,hayırların tamirinden daha büyük yaralar açmaktadır. Bu yazı ve araştırma aynı zamanda Din kültürü öğretmenlerinin, ilâhiyatçıların, hocaların durumu hakkında bir öz eleştiridir. Önceleri olsun diyorduk,olsun da çamurdan olsun!oldular.Şimdi kaliteli olsun ama ne kadar […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015