Archive for the 'İslâm Hukuku ve Beşeri Hukuk' Category

YANMAYAN ODUN

YANMAYAN ODUN Haramın binası olmaz,derler.Bu söz hayattan bir yansıma ve bir gerçektir.Herkes kendi hayatında az çok bunun örneğini görebilir.Görülememesi görmek istenilmemesinden veya iğneyi kendisine değil de başkasına batırmak istenilmesinden kaynaklanır.Fark yorumdadır. Nitekim haram yolla gerçekleşen bir iş bir nebze insanda bir rahatlama ve genişlik,bolluk oluştursa da,dolaylı yoldan gelen bir hastalık,bir kayıp neticesinde kaybedilen hesaplandığında,gecikme zammı,enflasyon […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DİNDE TEVESSÜL-VELAYET-ŞEYHLİK-TARİKAT

DİNDE TEVESSÜL-VELAYET-ŞEYHLİK-TARİKAT “- Nitekim Bedir’de Allah sizi zafere ulaştırdı, oysa siz zayıftınız. O halde Allah’tan korkunuz, O’na şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere `Allah’ın gökten indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi?’ diyordun. Evet, eğer siz sabreder ve Allah’tan korkarsanız, bu arada onlar şimdi, şu taraftan üzerinize saldırırlarsa Allah size beşbin nişanlı melekle yardım […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

Z İ N A

Z İ N A Zina;sağlıklı olarak devam etmekte olan neslin kopma noktasıdır.Sülale dediğimiz aile neslinin zinzirleme olarak devam edegelmekte iken bir noktadaki kırılma noktasıdır.Neseb insan neslinin bir nisbet ve bağlantı ve bağlılık ile ilk ata ve soy olan Hz.Âdeme kadar bağlılığıdır.Nesebsizlik ise bu bağlantının koparak,aranın açılması ve aradan çıkılmasıdır.Tıpkı normal seyrinde gelişen bir hücrenin hariçden […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HAYATTAN FİRAR

HAYATTAN FİRAR İntihar hayattan firar etmektir. Askerliğini bitirmeden,komutanın izni olmaksızın,terhis almaksızın bir kaçış gibidir.Bir varış değil,sürekli kaçış ve bir aranıştır.Ömür boyu kaçak muamelesi görmektir.Bu kaçış nereye?Bu kaçış kimedir?Meçhule… Meçhullere kanat çırpan bir kuş,meçhullere kürek sallayan bir gemi,meçhullere göçen bir kervan gibidir intihar. Bir erken emekliliktir intihar.Görev süresini bitirmeden malulen hatta onunda ötesinde hiçbir zaman emekli […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

YILANA DÖNÜŞEN HARAM

YILANA DÖNÜŞEN HARAM 15 yaşlarında idi.Köyde sürüyü önüne katmış,bahçelerine doğru gitmişti.Öğlen yemeğini bu arada yemek amacıyla bahçeden bir kaç domates toplayarak,torbasına koydu. Suya doğru hayvanlarıyla beraber giderken,komşusunun bahçesinin kenarında adeta kendisine bakıp tebessüm eden çok güzel görünümlü ve büyük olan domates de ilişmişti.Her yönüyle kendisini çağırıyor veya nefsi kendisini ona doğru sevkediyordu. Bir anlık kendi […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

SES-SİZ OLUN!!HUKUKUN ÖLÜM SANCILARI ARTIYOR!!!

SES-SİZ OLUN!!HUKUKUN ÖLÜM SANCILARI ARTIYOR!!! Türkiye-de hukuk sancılı,dolayısıyla millet de sancılı. Hukukun sancıları geçmişten günümüze azalmamış,maalesef artış göstermiştir. Hukukumuz kırk yamalı bohça gibi.Toplama bilgisayar gibi,garantisi yok.. delinebilirliliği çok..bu da onun virüs kapmasına,hastalanıp,toplumun hastalığını arttırmaya sebeb oluşturuyor,kolaylaştırıyor. Türkiye de en az ifadeyle bir asırdır sancılı..son zamanlarda bu sancı daha da artış göstermektedir.Bu sancının önemli ayağını hukuk […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HUKUKUN GÖRÜNÜMÜ

HUKUKUN GÖRÜNÜMÜ Her kurum az çok sancılı olduğu gibi,hukuk sistemi de kendi içerisinde bir sancı yaşamaktadır. Hukukun yavaş işlemesi,tam adaletin uygulanmaması,baskıların,su-i istimallerin,bir türlü değişemeyen kanunlar,hukuktaki yetersizlik ve eksiklikler,suçları işleyenlerin yeterli cezaya çarptırılmamaları,adeta öldürenlerin az bir ceza ile çıkması ve birde buna afların eklenmesiyle adaletin tam tesis edilmemesi,edilememesi,ettirilmemesi,adeta toplumun tüm kesimlerini etkilemekte,herkes için bir maduriyet söz […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ABDULAZİZ BAYINDIR’IN TUTARSIZLIĞI

ABDULAZİZ BAYINDIR’IN TUTARSIZLIĞI Her şey 2008-in yazında başladı.Malatyalı Mehmet isminde bir meslektaş gönderdiği a-mailde;Bayındırın 4 dvd-sinden oluşan 250 kişiye adreslerini göndermeleri halinde tefsirini göndereceğini söylemesi üzerine bende adresimi gönderdim ve bir müddet sonra bir zarfta 3 dvd,zarf biraz açık olduğundan dördüncüsü herhalde düşmüştü,bana ulaştı. Bir çok sesli,arapça ve türkçe tefsirlere hayran duyup incelediğimden dolayı kavuştuğuma […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MUSTAFA İSLAMOĞLU’NUN MEAL-TEFSİRİNİN TENKİDİ

MUSTAFA İSLAMOĞLU’NUN MEAL-TEFSİRİNİN TENKİDİ *Her asırda İslam’a yapılan saldırının tehlikesi dıştan değil içten, batıdan ziyade doğudan.Yani İran ve İran menşeli olmuştur. Kominizmin temelini oluşturan İbahiyye’ den siyasi entrikaların kaynağı Şiaya, inanç ve amelden tarihi değerlere kadar yapılan saldırıların kaynağı hep İran olmuştur. *Hacı Bektaş-ı Veli,İranın kuzeydoğusunda Horasan eyaletinin Nişabur kentinde doğmuştur. Türkiye-deki menfilik,ayrımcılık ve olumsuzluk,olumlu […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

SIRADAKİLER

SIRADAKİLER Yaratılışa uygun olmayan hiçbir idare ve yönetim,sürekli iktidarda kalamaz. Tarihte nice Dakyanuslar,Firavunlar,Nemrutlar,Buhtun-nasırlar gelip geçmiş, kendileri gibi rejimleri de çökmüştür. Peygamberler sevgiyi,firavun gibiler ise korkuyu esas almışlardır. Sevgi ve korku merkezli insanlar ise,başkalarına kendilerini sevgi ile bağlatıp geliştirirken,korku ile de sindirirler. Yetmiş küsur yıl tam bir baskı,takip,tehdit ve ölümle ve öldürdüğü milyonlarla ayakta durmaya çalışan […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

REDDİYECİLER

REDDİYECİLER *“Kim islamda iyi bir çığır açarsa açtığı çığırın ecri ve kendisinden sonra, onunla (o çığırla) amel edenlerin ecirleri, sevaplarından hiçbir şey eksilmeden ona aittir. Kim de islamda (müslümanlar içinde) kötü bir çığır açarsa, açtığı çığırın günahı ve kendisinden sonra onunla amel edenlerin günahları, günahlarından bir şey eksilmeden ona aittir.” *Muhiddini Arabi Samirinin buzağı yapması […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MU’CİZELER VE SIRADAKİLER…

MU’CİZELER VE SIRADAKİLER… Mu’cizeler peygamberlerin tasdikidir. Peygamberleri doğrulayan onların insanlara karşı belgeleri durumundaki mucizelerdir. -Bu memleketin ayrık otları durumunda olan kişiler,sırf mucizeyi kabul etmemek için inkâr ediyor ve arkasından inkârına tekellüflü,akıl ve mantık dışı deliller aramaya çalışıyorlar. *”(Resûlüm!) Eğer seni yalancılıkla itham ettilerse (yadırgama); gerçekten, senden önce apaçık mucizeler, sahifeler ve aydınlatıcı kitap getiren nice […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

GÜNAH AVRETİN AÇILMASIDIR

GÜNAH AVRETİN AÇILMASIDIR “Ey Âdem! Sen ve eşin cennette kalın. Dilediğiniz yerden yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.” Derken şeytan, kendilerinden gizlenmiş olan avret yerlerini onlara açmak için kendilerine vesvese verdi ve dedi ki: “Rabbiniz size bu ağacı ancak, melek olmayasınız, ya da (cennette) ebedî kalacaklardan olmayasınız diye yasakladı.” “Şüphesiz ben size öğüt […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

KİMİN HUKUKU ?

KİMİN HUKUKU ? Bu hukuk kimin hukuku? Bizim mi? Kaç kişi inanıyor buna? Uğur Mumucu bunu şöyle yanımlar:” Türk vatandaşı ; isviçre medeni kanunua göre evlenen,italyan ceza yasasına göre cezalandırılan,alman ceza mahkemeleri usulü yasasına göre yargılanan,fransız idare hukukuna göre idare edilen ve islam hukukuna göre gömülen kişidir.” 1924-1960-1982 anayasaları hep hukukçuların onayladığı,yaptığı ve yaptırdığı darbe […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

M E Z H E B L E R

                                                               M E Z H E B L E R               Peygamberimiz zamanında sahabilerin bir meselesi olduğunda Peygamber efendimize         varıp,problemlerini Peygamberimizin tavsiyeleri doğrultusunda,dolayısıyla vahiy ile çözülürdü. Birinci asırdakilerin problemlerini çözecek amil mevcut idi. İkinci devrede,farklı insanların ve fırkaların İslâmiyete girmeleriyle meselelerde çoğaldı. Merkezden muhite doğru bunları çözecek unsurların azlığı ve zaman içerisinde bunlarında vefatı çözümü […]

No ResponsesOcak 1st, 2015