Archive for the 'İslâmda Kadın ve Âile' Category

ÇOCUK TERBİYESİ

ÇOCUK TERBİYESİ Hadis-de ‘İslam fıtratı üzere yaratıldığı’ ifade edilen insanın şekillenmesinde,yoğrulup biçimlendirilmesinde en büyük amil başta annesi,sonra babasıdır. Bediüzzaman Hazretleri kırk bin zatlardan aldığı terbiyeden ziyade annesinin üzerindeki köklü terbiyesinin daha müessir olduğunu ifade ederken; Çocuk doğmadan önce anne ve babanın yedikleri helal ve haram yiyeceklerin tesirinden,doğmakla birlikte yıkanması,isimlendirilmesi,hal ve kal dili ile yapılan telkinler […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

GENÇLİK VE TESETTÜR

GENÇLİK VE TESETTÜR Genç akıldan ziyade hisse mağlubdur,hissinin mahkumudur. Dinamik olan genç,deli-kanlıdır. Kendisine maddi- manevi refah kazandırılmayan gençliğin,manevi boşluğunun arttırılması,manevi teneffüs borularının azaltılmaya çalışılması,yara üzerine ekilen tuz-biber olmaktadır. Gençliğe imkanlar sağlanmalı,onun önünü açacak projeler üretilmelidir. Yüzlerce GAP yüklü gençliğin enerjisi bâd-ı hevâ boşa harcanmakta,boşta ve boşlukta geçirilmektedir. Her bir genç bir GAP olabilir.Her bir genç […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

A N N E V E A N N E L İ K

A N N E V E A N N E L İ K Annelik başlı başına bir marifet işidir. Çiçek için toprak ne ise,evlat için de anne odur. Çocuk her şeyi evden,evden de annesinden alır. Yaptığı tesire bakınız ki; Bediüzzaman Hazretleri şöyle der:”Bir yaşımda iken annemin verdiği o dersler,yaptığı telkinler,ruhumda ve karakterimde derin izler bıraktı. […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

GENÇLİĞİN FERYADI

GENÇLİĞİN FERYADI “Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek.” “Eyvah aldandık. Şu hayatı dünyeviyeyi sabit zannettik. O zan sebebiyle bütün bütün zayi ettik. Evet,şu güzerânı hayat bir uykudur. Bir rüya gibi geçti. Şu temelsiz ömür dahi bir gün uçup,gider.” Temelsiz bir hayattır gençlik. “Gençlik hiç şüphe yok ki gidecek. Yaz güze ve kışa yer vermesi ve […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÇOCUĞUN FERYADI

ÇOCUĞUN FERYADI “Çocuklarımızın karınlarını ve zihinlerini doyurduğumuz kadar ruhlarını da beslemeliyiz” Anneciğim bir bilsen sana ne kadar minnettarım. Zira benim dünyaya gelmeme Rabbim seni vesile kıldı. Bana hayatın ve insanlığın verilmesinde sen sebeb oldun,senin vesilenle yaratıldım. Ne kadar fedakar bir anne imişsin ki,kış demeden,gece demeden dokuz ay beni mutlu ve umutlu bir vaziyette taşıdır.Çehreler beşuş,yüzler […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ÇOCUKLARIN DÜNYASI

ÇOCUKLARIN DÜNYASI Çocuklar toplumun aynasıdır. Onlar bizim kimliğimiz ve göstergemizdir. Bizim onları nasıl görmüş olmamızla beraber, onlarında bizi nasıl gördükleri ve görmek istedikleri de o kadar önemlidir. Onların dünyalarında nasıl görünüyor ve görünmekteyiz? Nasıl görüyor ve gösteriyorsak,öylede onların dünyalarında bulunuyoruz. Toplumun özü ve özetidirler çocuklar. Çocuklar; dünyalarını temiz tutamamakla beraber, kirlettiğimiz dünyalarına önem vermediğimiz mağdurlardır. […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

GENÇLER VE GENÇLİK

GENÇLER VE GENÇLİK Akıldan ziyade hissi dinleyen genç ve gençlik;freni patlamış bir araba gibidir. Gençliğe,gençliğin elinden tutacak bir el,bir el freni gerekmektedir. Hisleri galeyana geldiğinde onları durduracak bir emniyet kemeri gerekmektedir. Bu durumda evvela;genci suça yitecek,kötülüklere çekecek sebeblerin ortadan kaldırılması gerekir. Sonra gencin kalbini ve aklını doyurucu iman ve ilim esasları verilmelidir. Kısaca:”Aklı aydınlatan fen […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MÜMTAZ GENÇLER

MÜMTAZ GENÇLER “Ey bu vatan gençleri! Frenkleri taklide çalışmayınız.” Yıllarca hasretle bekleyip,yollarını gözlediğimiz bir gençliktir mümtaz gençler. Zira bunların dünyası genç ve dinamik bir dünyadır. Taze bir hayatın,taze insanlarıdır bu mümtaz gençler. Bu dünyaları içerisine girilip gezilecek bir dünyadır mümtaz gençlerin dünyası. Bir sürü sürü halindeki gençler içerisinde mümtazdır bu mümtaz gençlerin hayatı. Mümtaz gençler […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

Â İ L E

Â İ L E Muhabbet üzerine kurulan kainat muhabbet ile başlayıp,yine onunla devam eder ve etmektedir. Ailenin manevi bir zenbereğidir muhabbet… Küçük bir manevi cenneti hatırlatan aile,aksi durumda cehennemi bir halete döner. Ailenin saadeti ve sağlıklı olarak devamı;iman ve sevgi iledir. Onlar üzerinedir,Onların içerisindedir,onlarladır,onlarsız olamaz ve düşünülemez. İmanın tesiri azim ve büyüktür.[1] Aileyi ayakta tutan […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

BULANIK HAYATIN BULANIK ÇOCUKLARI

BULANIK HAYATIN BULANIK ÇOCUKLARI Saf ve berrak bir hayattan gelen bu insanlar,bulanık bir su,bulanık bir havayla karşılaştılar. Tuttular,kendilerini hayatın bu bulanıklılığına attılar,daha doğrusu terk ettiler. Çok şeylerini,değer ve kimliklerini terk ettikleri gibi… İnsanlar onları terk etti,onlarda insanları ve ailelerini… Eller uzatılmadı ki,o ellere uzansınlar,gerçek sahiplerine ulaşsınlar. Terkedilmiş bölgelerin,metruk insanları oldular. Hilelerle onlara yaklaşıldı,hayatları tüketilmek üzere. […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015