Archive for the 'Kur’an-ı Kerim' Category

VESVESE

VESVESE Vesvese,fısıltı demektir. Kur’an-ı Kerim’de farklı şekilde zikredilir.Mesela Şeytan aynı zamanda kuruntu verir: Keşşâf’ın ve Ragıb’ın da söyledikleri vechile vesvese esasen fis, hiş demek, yavaş fısıltı yapmak, fiskos etmek gibi gizli sese, gizli fısıltıya denilir. Zinet eşyası hışıltısına “vesvâsü’l-huliy” denilmesi bundandır. Kamus’un kaydettiği vechile avcının ve köpeklerin yavaşça seslerine vesvese ve vesvâs denilmesi de bundandır. […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUR’AN-I KERİM-DE KÂFİR VE MÜ’MİNLERİN SÖZLERİ

KUR’AN-I KERİM-DE KÂFİR VE MÜ’MİNLERİN SÖZLERİ Kur’an-ı Kerim-de muhtelif sözler bulunmaktadır.Karıncaların sözünden ,Hüdhüd kuşunun sözüne ,Peygamberlerin,zalimlerin,münafıkların,ilim sahibi olmayanların,kibirlilerin,vs. konuşmaları dile getirilir. Bu tarihi vaka dün onlar tarafından denildiği gibi,her zamanda söylenen,söylenilecek sözlerdir. Kafir olanlar hep olmayacak şeyleri istemişler,hep azabın kendilerine gelmesine sebeb olacak söz ve davranışlarda bulunmuşlardır. “Dediler ki: “Yerden bize bir pınar fışkırtmadıkça; yahut […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUR’AN-DA KÜTİBE SÖZCÜĞÜ

KUR’AN-DA KÜTİBE SÖZCÜĞÜ Kur’an-ı Kerim-de Kütibe sözcüğü 13 defa geçmektedir.7 defa ile en çok Bakara suresinde zikredilmektedir. Bakara 183 ve 246.âyetlerde 2 kere geçmektedir. Kütibe;meçhul fiil olup; yazılmış,emredilmiş,hükmedilmiş,borçlandırılmış, yüklenmiş, farz kılınmış gibi sorumluluk ifade eden anlamlara gelmektedir. Hükme ve karara bağlanmış meseleler için ifade edilir.Karar defterine yazılarak tescillenmeyi ifade eder.İnsanın sicil defteri,karar defteri. Gerek insanların […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HAYIR BARIŞTADIR

HAYIR BARIŞTADIR 11-Eylül-de ikiz kuleler vurulunca Abd ve batı ülkelerinin ilk tepkisi;Bin Ladin olmuştu. Benim ilk tepkim ise;bu bir senaryoydu.Öyle de oldu.Pek duyulmayan Ladin bu olayla reklam edilmiş oldu.Sanal düşman hazır,haçlı seferleri başlamıştı.Bütün göstergeler ve şüpheler buna işaret ediyordu. Zira Mossad-ın uyarısıyla o gün ikiz kulelerde iş yerleri bulunan üç bin Yahudi işe gitmemişti.Senaryoya rağmen […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

EY KAVMİM ( YÂ KAVMî)

EY KAVMİM ( YÂ KAVMî) Kur’an-ı Kerim-de peygamberler kendi kavimlerini peygamberliğin vazifelerinden olan Tebliğ vazifesiyle sürekli uyarmış ve onları doğru yola irşad etmişlerdir. Yapılan her türlü tehdit,zorluk ve ölüme karşı göğüs germişler,netice olarak sürekli hakkı hakim kılmışlardır. İşte Kur’an-ı Kerim-de peygamberlerin kavimlerine olan hitapları 52 yerde şöyle geçmektedir: -“Musa kavmine demişti ki: Ey kavmim! Şüphesiz […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015