Archive for the 'Kur’an-ı Kerim' Category

GAYB

GAYB Gayb;bilinmeyen,örtülü ve perdeli olan,bizden kaybolup,bize meçhul olan,ilmimizde ve müşahedemizde bulunmayan,ihata edemediğimiz şeylerdir. Gaybın anahtarı,bilgisi,kendisine bildirdiği kimseler hariç,Allah’ın nezdindedir.[1] Allah bildirmedikçe gaybı peygamberler de bilmez [2],cinlerde bilmez [3],İnsan da bilmez.[4] Gaybı yalnız Allah bilir.[5] Kur’an-da müminler vasıflandırılırlarken,gabya iman eden kimseler olarak bildirilirler.[6] Mugayyebat-ı Hamse yani beş gaybi,bilinmeyen şey olarak belirlenen âyette:”Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SEBE’ VE ARİM HALKI

SEBE’ VE ARİM HALKI Kur’an-ı Kerim-de sık sık geçmiş kavimlerin başlarına gelen olaylar anlatılarak,birinci derecede ibret almamız istenir.Bunları genel ve milletler açısından ele aldığımızda ibret-âmiz durumlarla karşılaşmaktayız.Bunların genel olarak başlarına gelen olaylar,ilâhi yasağı çiğnemelerinden kaynaklanmaktadır.Şöyle ki: “Sizden önce ilahi yasaların değişmezliğini kanıtlayan birçok olaylar gelip geçti. Yeryüzünü geziniz ve Allah’ın ayetlerini yalan sayanların akıbetini görünüz.”[1] […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

VEYL-YAZIKLAR OLSUN!KİME?

VEYL-YAZIKLAR OLSUN!KİME? Kur’an-ı Kerim-de Veyl yani Yazıklar olsun,kendilerine yazıklar olacak,sonucundan üzüntü duyacak kimseler ve bunların neler olduğu ifade edilmektedir. Kimlere hangi özelliklerinden dolayı yazık olmaktadır: 1)”İmdi yazıklar olsun o kimselere ki, kitabı elleriyle yazarlar da sonra bununla az bir behâ satın almak için “bu Allah tarafındandır” derler. Artık yazıklar olsun onlara o ellerinin yazmış olduğu […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUR’AN-I KERİM’DE SABAH-SEHER VE ŞAFAK

KUR’AN-I KERİM’DE SABAH-SEHER VE ŞAFAK -SABAH: 1-[003.041] [E1] Zekeriyya: “Rabbim bana bir alamet ver!” dedi. Allah: “Alametin insanlarla üç gün yalnızca işaretten başka türlü konuşamamandır. Bununla birlikte Rabbini çok an ve akşam-sabah tesbih et!” buyurdu. 2-[003.103] [E1] Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı tutunun, ayrılığa düşmeyin ve Allah’ın üzerinizdeki nimetini düşünün. Sizler birbirinizin düşmanları iken O, […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUR’AN-I KERİM’DE KEŞKE –LEV-LEV LA….-

KUR’AN-I KERİM’DE KEŞKE –LEV-LEV LA….- Keşke- Lev- ifadesi Kur’an-da 85 yerde,-Ve Lev- şekliyle 109 yerde geçer.Gerek dünyada gerekse de âhirette kaçmış ve ele geçmeyen bir şeyi elde etmek için temenni etmeyi ifade eder. Levlâ ifadesi 35 yerde geçmektedir.Bu da –şöyle veya böyle olsaydı ya!-anlamlarına gelmektedir. Keşke ve temenni eden kelimelerden –Leytenâ- 2 yerde,-Leytenî- 8 yerde,Leytehâ- […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUR’AN-I KERİM-DE EĞER – LEİN –

KUR’AN-I KERİM’DE EĞER –LEİN- Kur’an-ı Kerim’de 25 yerde –Lein- ve 3 yerde de –Leini- şeklinde geçmektedir. Şart cümlesi olarak zikredilip,cevabı verilmekte ve aranmaktadır.Bazen akla havale edilerek kişi tarafından onaylatılmaktadır. Elmalı mealinden yararlanılmıştır. 1) [005.012] [E0] Celâli hakkı için ki Allah Beni İsrailden misak almıştı ve içlerinden on iki nakıb göndermiştik ve Allah buyurmuştu: haberiniz olsun […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUR’AN-I KERİM’DE NASIL –KEYFE-

KUR’AN-I KERİM’DE NASIL –KEYFE- Keyfe,hayret ifade eden ve Nasıl anlamına gelen bir kelime olup,Kur’an-da 62 yerde geçmektedir. Bir yandan soru olarak kullanılırken,bir yandan da bakıp görmeyi,görüp ibret almayı teşvik eder.Sorduğu soru ile karşıdakinin tasdikini alır. Elmalı mealinden alınmıştır. 1-[002.028] [E0] Allaha nasıl küfr ediyorsunuz ki ölü idiniz sizleri diriltti. Sonra sizleri yine öldürecek sonra sizleri […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KUR’AN-DA MÜJDELENENLER

KUR’AN-DA MÜJDELENENLER Dünya imtihanını başarıyla bitirip,âhireti kazananla beraber ayrıca teşekkür ve tebrikle ödüllendirilenleri Allah övmekte,müjdelemektedir. Kur’an-ı Kerim-de mü’minler çeşitli özellikleriyle bazen cennetle,bazende sevindirici bir haberle müjdelenmişlerdir.Kâfirler ise ya bundan mahrum kalmışlar veya cehennem bir gibi bir ceza kendilerine müjde olarak haber verilmiştir. İşte Kur’an-da müjdelenenler ve müjdelendikleri şeyler: 1)İbrahim Peygamber Hakkı ile müjdelendi. [1] 2)İbrahim […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

VAHİY – AKIL İLİŞKİSİ

VAHİY – AKIL İLİŞKİSİ Akıl bir düşünme aletidir,düşünmeye yarayan bir araçtır.Akıl her şey ve her şeyi çözen bir şey değildir.Eğer öyle olmuş olsaydı farklı akılların ve farklı yorumların çıkması söz konusu olmazdı. Akıl bir cüzdür.Küllileri ve küll’leri çözmeye yarayan bir cüzdür.küllin yerine ikame edilemez.Bütün akıllar bile başlı başına bir küll değildir. Vahiy ise ilahi asıllı,akıllar […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HADİSLERLE SURELERİN FAZİLETİ VE ÂYET SAYISI

HADİSLERLE SURELERİN FAZİLETİ VE ÂYET SAYISI Bakara suresi Medine’de nazil olmuştur. 282 ayet, 6121 kelime 25500 harftir. -Not: Kur’an ayetlerin sayısının 6200 ve bir kaç küsur olduğu hakkında ittifak vardır. Bu gün Türkiye’de bulunan Kur’an’ların ayet sayısı 6236’dır. Bu surenin ayet sayısının 280 olduğu hakkında ittifak var ise de müfessirlere göre 280’ den sonra küsuratı […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

TARİHİ AKIŞI İÇERİSİNDE KUR’AN-I KERİM

TARİHİ AKIŞI İÇERİSİNDE KUR’AN-I KERİM *İslâmın dört temel kaynağından birisi ve birincisi olan Kur’an-ı Kerim;610 yılında,peygamberimiz 40 yaşında iken,Hira mağarasında,Alak suresinin ilk beş ayeti ile inmeye başlamıştır. 42 Ashabı Suffadan kişinin kaydetmesiyle,her yıl Cebrail ile beraber mukabeleten gelen ayetlerin okunup ve belirtilen yerlerine konulmasıyla;12 yıl boyunca 93 suresiyle Mekke de,11 yıl boyunca da 21 suresiyle […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

YOKSA…YOKSA…

YOKSA…YOKSA… Yoksa ifadesi Kur’an-ı Kerim-de meal olarak 132 yerde geçmektedir. Kur’an-da geçen –Em- yani yoksa ifadeleri ile ilgili olarak: “Sen öğüt vermeye devam et. Rabbinin sana verdiği peygamberlik nimeti hakkı için, sen ne bir kâhinsin, ne de bir mecnun. � Yoksa onlar “O bir şâirdir; biz onun başına gelecek felâketi bekliyoruz” mu diyorlar? � Sen […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

KUR’AN-DA VE TEFSİRLERDE YILAN

KUR’AN-DA VE TEFSİRLERDE YILAN “Böylece, onu attı; (bir de ne görsün) o hemen hızla koşan (kocaman) bir yılan (oluvermiş)” “Asanı bırak;” (Bıraktı ve) onun çevik bir yılan gibi hareket etttiğini görünce, geriye doğru kaçtı ve arkasına bakmadı “Ey Musa, korkma; şüphesiz Ben(im); Benim yanımda gönderilen (elçiler) korkmaz ” “Asanı bırak ” (Attıktan hemen sonra) onun […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

YASAK MEYVE

YASAK MEYVE -“Ey Âdem, sen ve eşin, cennete yerleşin, ikiniz de dilediğiniz şeyleri yiyin, yalnız şu ağaca yaklaşmayın, çünkü zâlimlerden olursunuz.” -“Doğrusu bundan önce Âdem’e (bu ağaçtan yeme diye) emrettik, fakat unuttu ve biz onda bir azim (bir kararlılık) bulmadık.” -İnsan nisyan ile maluldur.Unutkanlık onun yapısında,hamurunda,çamurunda ve genlerinde vardır. Zaten insan kelimesi,nisyandan müştak ve alınmadır. […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ŞÜPHE Mİ EDİYORSUNUZ?

ŞÜPHE Mİ EDİYORSUNUZ? “Sizi bir çamurdan yaratan, sonra ölüm zamanını takdir eden ancak O’dur. Bir de O’nun katında muayyen bir ecel (kıyamet günü) vardır. Siz hâla şüphe ediyorsunuz.” Allah’ın varlığından şüphe duyanların,ahiret konusunda şüphe duymaları normaldir. Çünkü,sahibini kabul etmiyor. “Allah’ı bırakıp da sana fayda veya zarar vermeyecek şeylere tapma. Eğer bunu yaparsan, o takdirde sen […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015