Archive for the 'Sosyal Hayat' Category

YERİNDE OLSAYDIM ?

YERİNDE OLSAYDIM ? Başbakanın yerinde olsaydım,izinli başbakan olma teklifini reddederdim! Çünki izinli olanın izni bitince,rolü de biter,işi de biter,bu sefer devreye başkaları devredilir. Yapılacak işler de irade ile değil,müsaade ile yapılmak zorunda kalır. Değil her şeyi yapması,veya sözünü tutması,istemedikleri,istenilmeyeni bile yapma mecburiyetinde kalır. Desteği çekerim haa! Çok oluyorsun! İleri gidiyorsun! Şöyle yapacağım,böyle yapacağım derken; sen […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

SİZ OLURMUYDUNUZ?

SİZ OLURMUYDUNUZ? Bazıları bulundukları makamdan belli bir simge ve görünümde göründü. Adeta onunla şifrelendi ve de o nam ile gitti. İhsan Doğramacı,adeta Üniversitelerde doğrama yaparak,tesettüre cephe açarak,onunla kaynaşmış! böyle bir görünüm sergiledi! silinmeyen böyle bir fotoğraf ve çizgiyi hafızalarda arşivlerde,tarihin içinde bırakıp gitti. Silinmesi,süpürülmesi mümkün olamayan bir kalıntı… Arkeolojik bir kazıntı… Deniz dibinde bir buluntu… […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

T A R A F T A R

T A R A F T A R İnsanlar yaratılıştan taraf ve taraftar olarak yaratılmışlardır. İnsanlar dünyaya gelirken Allahtan taraf ve onun emir ve yasaklarının tarafında bulunarak ve söz vererek bir sözleşme ile gelmişlerdir. Ancak dünyadaki tarafların çoğalması,farklı taraftarlarıda arttırmıştır. Kimse tarafsız değildir. Ne peygamber,ne filozof…Çünki her şey zıddıyla beraber yaratılmıştır. Buda tarafları ve taraftarları […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

– TARAFSIZ DEĞİLİM –

– TARAFSIZ DEĞİLİM – B.Said Nursi-nin ifadesiyle;” Bî-tarafâne hareket tarafı muhalifi iltizamdır.” Diğer tarafı kabuldür. Yani tarafsız olmak zıt tarafı,kendisinin taraf olmadığı tarafa taraf olmaktır. Ben ancak taraf olmadığım tarafın karşı tarafında tarafım. Yani inanmadığım,sevmediğim,düşünmediğim,yaşamadığım,uygun olmayan menfiliklere taraf değilim. Onların zıddının tarafıyım. Onun menfilik hürriyetine karşı buda benim müsbet hürriyet düşüncemdir. Günah işleyenin günah işleme […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

S İ G A R A

S İ G A R A Şimdiki durumu ile tütün:”İlk olarak Amerika da üretilip oradan 1560 yıllarında Jean Nicot tarafından Avrupaya getirildi”ği ifade edilir.[1] Başta kanser olmak üzere sigaranın açtığı bir çok zararlar içerisinde:”1958’de British perinatol Mortality Study’de incelenen 17 bin doğum vak’asında sigara içen annelerin bebeklerinin ölüm oranı,içmeyenlere göre gözle görülür şekilde yüksek bulunmuştur.”[2] […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015