Archive for the 'Tesbitler' Category

ABD SALLANTIDA

ABD SALLANTIDA Bir çok devletin ve özellikle islam dünyasını işgal ederek ahını alan Abd, bu gün hem içten ve hem de dıştan sallantıdadır. Psikolojikmen bunalımda olan Abd, silahlı saldırılarla birbirini öldürüp, toplumsal patlamayı yaşamaktadır. Kasırga ve sellerle kentler yok edilmektedir.[1] -Dünyayı bekleyen tehlikeler. Buzulların erimesiyle tüm dünya etkilenecektir. Ancak özellikle ABD ve Avrupa büyük tehlike […]

No ResponsesEylül 7th, 2019

DÜNYA DOSTLUK YERİ

DÜNYA DOSTLUK YERİ Dünya dost yeri ve özelliklede dost edinme yeri. cennette kalınsaydı bu dostluklar olmayacak ve de edinilemeyecekti çünkü dostluk edinilmesini gerektirecek bir ortam, bir sebeb ve en önemliside bir ihtiyaç ortamı bulunmamaktadır. Tıpkı cennette tenasül olmadığından dolayı çoğalma, akrabalık ve akrabalık bağları bulunmamaktadır. Hocaya bir kişi sorar, hocam keşke atamız Âdem cennette suç […]

No ResponsesMart 11th, 2018

YAHUDİ İNANCI

YAHUDİ İNANCI Ehl-i kitaptan bir gurup, okuduklarını kitaptan sanasınız diye kitabı okurken dillerini eğip bükerler. Halbuki okudukları Kitap’tan değildir. Söyledikleri Allah katından olmadığı halde: Bu Allah katındandır, derler. Onlar bile bile Allah’a iftira ediyorlar.”[1] -Yahudi kutsal kitabında ahiretin varlığı ve ahirete imanla ilgili konuda açık bir bilgi yoktur. Yahudilikte ahiret pek işlenmez, bir kısmı cehennemi […]

No ResponsesOcak 5th, 2018

DOĞU HÂÂ LÂ CAHİL

DOĞU HÂÂ LÂ CAHİL – Sesli Dinle – *Bediüzzaman Doğuyu geri bırakan 3 tesbiti şöyle yapar; “Bizim düşmanımız cehalet, zaruret, ihtilaftır. Bu üç düşmana karşı san’at, marifet, ittifak silâhıyla cihad edeceğiz” İşte diğer bir tesbiti; “Üçüncü Cinayet: İstanbul’da yirmi bine yakın hemşehrilerimi (hamal ve gafil ve safdil olduklarından) bazı particiler onları iğfal ile vilâyat-ı şarkiyeyi […]

No ResponsesHaziran 13th, 2015

YANLIŞ EMSAL OLMAZ

YANLIŞ EMSAL OLMAZ “Su-i misal emsal olmaz” (Mecelle) “Kötü emsal olmaz.” Birisinin hatasıyla başkası mesul olmaz. İslâmiyet “ Ve lâ teziru vâziretün vizre uhrâ” sırrıyla,bir kişinin hatasıyla bir başkasının,yakınının günahkâr olamayacağı gerçeği,bir kişinin hayatının dahi ne derece kutsal olduğunu ifade eder. Nitekim bir gemide dokuz masum bir caninin bulunması durumunda o gemi hiçbir suretle batırılamayacağı […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

VUR DE VURALIM!!!

VUR DE VURALIM!!! Mhp hortladı mı? Hortlatılmaya mı çalışılıyor? Yoksa bu durum onun zaten kanında mı var? Yoksa önemsiz deyip,bu onların az bir kısmı mıdır? 1970 yıllarında zaten vurmuş,milletin darbelerle vurulmasına sebep olmuşlardı… Oysa Mhp-nin 1980-den bu yana en önemli başarısı, oyuna gelmemiş olmasıdır. Chp-de nasıl ki yüzde beş oranında yüzde doksan beşi dengeleyen ve […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

VAZİFEMİZ

VAZİFEMİZ Bir zamanlar emir ile susanlar,şimdilerde ise yine bir emir ile silahlandılar,hep birden hücuma geçtiler. Tetikçilerin hedefi toplumda kaos oluşturmaktır. Bu beni o kadar rahatsız etmemektedir. Zira herkes kendi tinetinin gereğini yapacaktır. Ancak bizi üzen durum;temiz görünen ve bilinen insanların bu kirli insanlarla iş birliği yapıp,çamura batmalarıdır. Cemaatın –inşaallah gerçekte olmasa görüntüde de olsa- bir […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

TIKAÇ

TIKAÇ *’Yeter, Atatürk’ü korumayın artık’ (AB İlerleme Raporu’nda, Atatürk’ü Koruma Kanunu’nun düşünce ve ifade özgürlüğünü kısıtlamada sıkça kullanıldığı uyarısı yer aldı ) Yukarıdaki ifade,Avrupa İlerleme 2011 raporundan. Dünyada hiçbir devlet adamı ve özellikle hayatından sonra bizdeki gibi ve de firavun ve nemrutlar da dahil olmak üzere kanunla korunan bir kişi yoktur. Kanuna konulan Atatürkü koruma […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

YÜZDE ALTMIŞ-YETMİŞ OLMADIKÇA…

YÜZDE ALTMIŞ-YETMİŞ OLMADIKÇA… “Mısır’da halkın yüzde 63,8’inin desteğini alan ülke tarihinin ilk demokratik anayasası Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi tarafından onaylanarak yürürlüğe girdi. Anayasanın yürürlüğe girmesiyle Mursi, daha önce bir kararname ile üzerine aldığı yasama yetkisini Şura Meclisi’ne devretti. Şura Meclisi, kanun çıkarmakla görevli olan alt kanat Halk Meclisi seçimleri yapılıncaya kadar bu görevi üstlenecek. Mursi’nin kısa […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ZULMÜN LEŞ-KERLERİ-LİDERLERİ

ZULMÜN LEŞ-KERLERİ-LİDERLERİ Pkk-yı kimler besledi. İrticayı pkk-dan daha tehlikeli gören zihniyet ve mensupları. Beşli çetenin mahsulü. Bin yıllık islamın bayraktarlığını yapmış olan ordu,camiler kurarken,birden camisini bombalayan,i’layı kelimetullahta bulunurken,birden içinde bulunan namaz kılanları,eşleri örtülü olanları,dine bulaşmış! olanları içinden attı.Bununla da kalmadı,hiçbir hayat hakkı tanımaksızın,başka kurumlarda çalışmasına müsaade etmedi,atıldığında eşi hastanede yatarken,hastaneden çıkarıldı ve on beş gün […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015