Archive for the 'Tesbitler' Category

MÜJDE! MATERYALİZM YIKILIYOR

MÜJDE! MATERYALİZM YIKILIYOR 20.asır izm-lerin asrıdır. Avrupanın İslâm dünyasını değiştirmek amacıyla liderlerini kendine göre biçimlemesi,halklarını biçimlendirmesi,şimdilerde teker teker yıkılıyor ve yırtılıyor. İnsanlık tarihinin en büyük tehlikesi olan kominizm,fıtrata uygun olmadığından, fıtrat tarafından reddedildi,yıkıldı. Zira kominizm bütün dinlere düşman idi. *Bu asır insanı adeta putlaştırdı.İnsan egosunu ön plana çıkardı.Yazılan onlarca insanı geliştirmeye,insan kaynakları eserleriyle insanın adeta […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MUHALİF VE AYKIRI BİR YAZI

MUHALİF VE AYKIRI BİR YAZI Herkesin şikayet olarak baktığı noktaya,birde ben muhalif noktadan bakıp ve baktırmak istiyorum. *Tv.Dört köşe bir kutu.Herkes neredeyse içerisine girecek gibi çerçevelenmiş,hayatını çerçeveletmiş.. Çerçeveye hapsetmiş. Gözünü bir noktaya dikmiş,çevresinden habersiz,dünyaya açılamıyor. -Oysa dünya ona açılıyor.Tv dünyayı kendisine açıyor. İçine kapanık veya gerçek anlamda içine dönük. Saatlerce geçen zaman..Ne yeme ne uyku […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

NE ZAMAN???

NE ZAMAN??? -İnsan ne zaman yanmaz? İbrahim gibi teslimiyet içinde olup,korkuyu içerisinden attığı zaman. -İnsan ne zaman boğulmaz? O’na yönelip,O’na sığındığı zaman. Okyanuslarda yüzüp gezeni,damlalar ancak topuklarını bile ıslatmaz. -Kimler yenilmez? Davud gibi gerçek gücü bulup,O’na dayananlar. Demiri hamur gibi yoğuranlar. Demirin ezdikleri değil,demiri ezenler olduktan sonra… O’nu bulan neyi kaybeder ve O’nu kaybeden neyi […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

NEFSİN TATMİNİ

NEFSİN TATMİNİ İnsan bir dakikalık tatmin uğruna,adam öldürmekte,25 yıl dünya hapsinde yatmayı kabul etmekte,yılları bir dakikaya feda etmektedir. Âhirette göreceği de cabası… Şeytanda öyle idi.Bir anlık kibir ve nefsini tatmin uğruna alemlerin yaratıcısına kafa tuttu. Sınırsız bırakılan duygularını kontrollü kullanması gerekirken,kontrol dışı kullandı,kontrolden çıktı. İnsanlar bir dokun,bin âh işit,kabilinden tam bir dolmuşluk içerisinde bulunmaktadırlar. Kavga […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

NETLEŞEN SAFLAR

NETLEŞEN SAFLAR *Şimdiye kadar Müslümanların elindekileri alarak onlara sahib olmaya çalışan batı dünyası,bu sefer yöntem değiştirip vererek ve eski mallarını satarak ve sürekli yenileyerek hakim olmaya,mahkum etmeye,oralarda Pazar oluşturmaya çalışıyor. Bu daha kârlı,severek bağlanma olsa gerek ki bunu tercih etmektedir. *Bir asırdır bu milleti fakirlik ve yoksullukla avladılar. Bu gün İslâm dünyası ise gasbedilen o […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

NEYİN MAHKUMUYUZ ?

NEYİN MAHKUMUYUZ ? Kaderin mi? Eğer öyleyse bu şerefli bir makamdır. Zira biz er olmak isteriz,Rabbimiz mareşal olmamızı ister. Bediüzzaman şöyle der: “İkinci Sualiniz: Neden vesika almak için müracaat etmiyorsun? Elcevap: Şu meselede ben kaderin mahkûmuyum, ehl-i dünyanın mahkûmu değilim. Kadere müracaat ediyorum. Ne vakit izin verirse, rızkımı buradan ne vakit keserse, o vakit giderim. […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

LİYÂKAT KAZANMAK VE KAYBETMEMEK

LİYÂKAT KAZANMAK VE KAYBETMEMEK Allah bizi bir çok devrelerden ve aşamalardan geçirerek insan ve Müslim sıfatıyla bulunduğumuz noktaya getirmiş. Bu bir kazanımdır. Bu ne kadar kâinar çapında önemli ise,en az onun kadar önemli olan ona liyâkattır. Yani o verilenlere lâyık olduğumuzu göstererek,korunmasına çalışmaktır. Bu da iki yolla olur;Biri Allah-a yakınlaştıracak hal ve tavırlar içerisinde bulunmak,ikincisi;O’ndan […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

KİRLETİLEN KELİME AŞK

KİRLETİLEN KELİME AŞK Aşk sevginin yoğunlaşmış halidir. Kainatın yaratılışında aşk olduğu gibi,varlıkların hareketinde de aşk vardır. Her şey aşktan gelir,aşka gider. Minel aşk,ilel aşk. Buradaki aşk,hayvani,mecazi aşk değil,hakiki ve gerçek aşktır. Hakiki aşkı bulamayan ve bilemeyenler,onun tadına ve zevkine varamayanlar, çocukça ve süflide kalan mecazi aşkla avunurlar ve avuturlar. *Aşk bir ateştir.Bazen düştüğü gönülleri,bazen evleri […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MADIMAKTAYDIM

MADIMAKTAYDIM 1986 yılı itibarıyla öğretmenliğe ilk adımı attığım en heyecanlı ve benim için açılan yeni bir kapı olacaktı. Yerini haritada zor buldum. Adı Çiçekdağı idi. Bu Dağ-da Çiçek bulmakta zorlandım. Çiçek ekmeye gayret ettim. Bu gün bu çiçeklerin açmakta olduğunu ve netice verdiğini de görmekte ve duymaktayım. Ancak hep dikenlere maruz kaldığım bu yer, bununla […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

MEĞER BİZ NEYMİŞİZ!!!

MEĞER BİZ NEYMİŞİZ!!! Arslan kendisi gibi arslan olacak yavrusunu dünyaya getirdi.Ancak çok sürmeden etrafını saran çakal sürüsü gibi avcıların okuna hedef olarak yavrusunu geride bırakarak öldürüldü. Yavru o kargaşada orada otlamakta olan koyun sürüsünün içerisine girerek kendisini sakladı ve korudu. Artık oda yeni doğmuş kuzularla ve koyunlarla beraber geziyor,anne koyunun memesinden emiyor,koyun gibi meliyordu. Her […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

DÜNYA HAYATI VE KARDEŞLİK

DÜNYA HAYATI VE KARDEŞLİK *Kavga eden çocuklarına bakan baba bir yandan gülüyor,bir yandan şaşırıyor,bir yandan da kızıyor; Çocuk kardeşini şikayet ediyor;Baba kardeşim benim oyuncağımı aldı,vermiyor. Öbür kardeş,birazda ben oynayayım,hep o oynuyor. Aslında bu duruma büyüyünce kendileri de gülecek ve gülüyor. Bizden öncekilerde hep oynamış,gitmişlerdi. Şimdi oradan da onlar bize gülüyorlar. Dünde onlara gülüyorlardı. *Gelin kavga […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

KAHTI RİCAL

KAHTI RİCAL Devletleri kuran kaliteli insanların varlığı olduğu gibi,yıkan da adam!ların yokluğu veya devre dışı bırakılmasıdır. Şu kirliliğe ve yüzsüzlüğe bakınız ki;fuhuş kirine bulaşanın ve beceriksizin,diğer bir ifadeyle ayağın baş olduğu,eskilerin ifadesiyle kahtı rical yani adam kıtlığı olduğu dönemde yaşamaktayız. Şu günlerde gündemde olan Deniz Baykal-ın fuhuş kasetini sızdıranlar üzerinde durulurken,fuhşu yapan gayet rahat gezinmekte,insanların […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

IRKÇILIK

IRKÇILIK Irkçılıkta yaratılmışların kendilerini bir başkasından üstün görmesi,yaratanı sorgulaması ve onu tahkir manası yatmaktadır. Adeta Allah beni farklı,üstün ve ayrıcalıklı yaratırken,sendeki malzemeleri ikinci el ve eksik olarak kullanmıştır.İyi yapmamış ve yapamamıştır,mantığı yatmaktadır. Muhatabından ziyade yaratanı sorgulamakta,sanattan çok sanatkâr hedef alınmaktadır. Zira sanattaki farklılıklar,sanatkârın farklılığından,ona vurulan fırçanın farklılığından,isimlerin farklı surette tecellilerinden kaynaklanmaktadır. ‘Hulika min mâin dâfik’ […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

İSTİKAMET VE İRTİFA

İSTİKAMET VE İRTİFA Risale-i Nur-da iki büyük kavram ve hakikat.İstikamet ve İrtifa. Risale-i Nur-ları iki kelimede özetlemem istenilmiş olsa bunları;İstikamet ve İrtifa olarak sıralarım. İstikamet;Nübüvvetin esası,Efendimizi ihtiyarlatan Hud suresindeki âyet,-Emrolunduğun üzere dost doğru ol- İstikamet en büyük hakikat,gidişat ve hedefe varış. İstikametle gitmek bir değer ise,onu sürdürüp sonlandırmak kâinat çapında bir değerdir. İstikameti elde etmek […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

KİM ÖZÜRLÜ ?

KİM ÖZÜRLÜ ? Birleşmiş Milletlerin rakamlarına göre dünyadaki 500 milyon kadar engelli insan bulunmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü tarafından, dünya nüfusunun yaklaşık dörtte birinin hayatlarında bir çeşit engelle doğrudan ya da dolaylı olarak karşı karşıya olduğunu belirtilmektedir. Dünyadaki engellilerin yüzde 80‟i düşük gelirli ülkelerde yaşamaktadır ve temel hizmetlere ulaşamamaktadır. Dünyada yapılan araştırmalara göre, , engellilere çeşitli […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015