Arama Sonuçları

TOPYEKUN EĞİTİM REFORMU GEREKİYOR

EĞİTİM http://www.tesbitler.com/category/edib-ve-yazarlarimiz http://www.tesbitler.com/index.php?s=E%C4%9Fitim *************   -TALİM:” Demek, bu muvakkat memleket bir tarla hükmündedir. Bir talimgâhtır, bir pazardır.”(S.57) “Nev’-i beşere câmiiyet-i istidad cihetiyle talim olunan hadsiz ulûm ve kâinatın enva’ına muhit pek çok fünun ve Hâlıkın şuunat ve evsafına şamil kesretli maarifin talimidir…”(S.246,262) “Kur’anın vazife-i asliyesi: Daire-i rububiyetin kemalât ve şuunatını ve daire-i ubudiyetin vezaif ve ahvalini […]

No ResponsesEkim 20th, 2020

YORGUN EĞİTİM

YORGUN EĞİTİM Tek tip eğitim. Tornadan çıkmış, kabiliyetleri söndüren eğitim sistemi. ”Tevhid-i Tedrisat Kanunu’nu tek parti döneminin son Milli Eğitim Bakanı Tahsin Banguoğlu da (10.601948-22.5.1950) şöyle açıklıyor: “Tevhid-i Tedrisat kanunu’nun manası, ruhu şudur: Türkiye’de bundan böyle bir tek umumi tahsil müessesesi, bir tek mektep yaratmak, bir tek terbiye vermek ve bir tek zihniyet sahibi insanlar […]

No ResponsesTemmuz 12th, 2019

YETİŞİN! YANGIN VAR. MİLLİ EĞİTİM YANIYOR

YETİŞİN! YANGIN VAR. MİLLİ EĞİTİM YANIYOR Evet… Gerçekten yetişilmeli, Milli eğitimde yangın var. Yangını görmeli… Fil dişi kulelerden sahaya inmelidir. Bu eğitimdeki çatırdamalar ve dökülmeler ile ilgili çokça yazdım, dünden bugüne radyo ve tv-lerde çokça katkıda bulunamk amacıyla sohbetlerde bulundum. Hep gördüğüm o ki; kaportada güzel gelişmeler olurken, motorda gittikçe yıpranma ve çökmeye doğru gidiliyor. […]

No ResponsesŞubat 15th, 2019

FİL DİŞİ KULESİNDEKİ EĞİTİM

FİL DİŞİ KULESİNDEKİ EĞİTİM Okulun duvarlarını yıkmadan açmak lazım. Okulların ve de sınıfların duvarları yıkılmadan gerekirse köprüler kurularak açılmalıdır. Öğrenci globalleşen şu dünyada dört duvara mahkum edilmemelidir. Şimdiki medeniyet dünyayı bi ev hatta bir oda haline getirmiş, dünyayı bir odaya getirmiş iken, öğrencileri bir sınıf içinde, duvarları ve her şeyi kapatarak adeta nefes almalarını engellemek […]

No ResponsesKasım 16th, 2018

KISIR DÖNGÜ İÇİNDEKİ EĞİTİM

KISIR DÖNGÜ İÇİNDEKİ EĞİTİM “AYDINLIKÇILAR DERS KİTAPLARINDA: Milli eğitim bakanlığı yayınladığı türkçe ders kitaplarnda Demirtaş ceyhuna kadar pek çok Aydınlıkçının öykü, şiir ve fikir yazılarına yer Verdi.”[1] Bu girişim barış mı yoksa ateşi yeniden alevlememi? Bu ileriye gidiş mi yoksa 1970- lere geri dönüş mü? Bu girişim şimdiye kadar Milli Eğitimi sağ düzene sokamadı zira […]

No ResponsesKasım 8th, 2018

HATA ODAKLI EĞİTİM

HATA ODAKLI EĞİTİM Milli Eğitim hata, yanlış odaklı bir eğitim yürütmektedir. Yanlış yapanı cezalandırıp, buna öğretmenin cezalandırması da dahil olup, yeteri kadar ve ciddi olarak doğru yapıp, başarılı olan ödüllendirilmemektedir. Yani Milli Eğitim başarı odaklı bir eğitim değil. Şöyle ki; Öğrenci ve öğretmeni başarısına göre taltif edip öne çıkarsa, başarısını arttırması için daha da teşvik […]

No ResponsesNisan 14th, 2018

EĞİTİM ANKETİ

EĞİTİM ANKETİ Watsapp-ta bir yakınım bir anket paylaşmıştı. Üniversitede yapılan bu ankette, soru olarak, Hz. Peygamberin beş sünnetini yazın, şeklinde idi. Cevapta; Sakal, Sarık, Cübbe, Misvak, Ateş, vs. Altına düşülen notta ise; Bir tane üniversiteli çıkıp Peygamber Efendimizin ahlaki ve güzel özelliklerini yazmamışlar, diyordu. Bu durum bende düşündürücü bir etki yaptı. Mesele sayılan şeylerin önemsizliğinden […]

No ResponsesMart 19th, 2018

EĞİTİMDE MODEL

EĞİTİMDE MODEL Eğitim sistemimizin en önemli başarısızlıkların birincisi; -Çözümü kendi içimizde değilde, hep dışarıda aramamız ve de batıyı referans almamızdan kaynaklanmaktadır. Tıpkı organ naklinde bedenin farklı organı kabul etmemesinden dolayı uyumsuzluğu, tepki vermesi gibi. Şu zamanda insane göre ilaç verilme durumu söz konusu iken, bizden bir çok noktada farklılık arzeden, değer uyuşmazlığı içerisinde olan batının […]

No ResponsesŞubat 5th, 2018

EĞİTİME NEFES ALDIRMALI

EĞİTİME NEFES ALDIRMALI Evet. eğitime nefes aldırılmalı. Bazen bazı son sınıf öğrencileri teneffüste öğretmenler odasına gelerek veya öğretmeni dersin dışında gördüğünde mutlaka ona soru soruyor. Öğrenmek için çaba gösteriyor. Talebe mutlaka talib olmalıdır aksi takdirde zorluk ve sıkıntılar baş gösterecektir. İlmin ve ilim sahibinin izzeti korunmalı, zedelenmemelidir. Şu anda eğitimin ve öğretmenin izzeti yaralanmaktadır. -Yüz […]

No ResponsesAralık 19th, 2017

EĞİTİM ANKETİ-3-

EĞİTİM ANKETİ-3- Not: Bir İmam Hatip Lisesinde Sözel- Sayısal- Eşit ağırlıklı 12. Sınıfa aid 60 kadar öğrenci ile yapmış olduğum eğitim ile ilgili ankette, öğrencilerin isimlerini belirtmeden  yazdıklarına değer vererek kaydettim. Şuna inanmaktayım ki; Eğitim için öğretmen ve idare öğrenciye baş vurmalı, Milli Eğitim Müdürlük ve Bakanlığın da Öğretmene baş vurması gerekir. 1-Benim derstte yaptıklarımdan […]

No ResponsesAralık 17th, 2017

EĞİTİM ANKETİ-2-

EĞİTİM ANKETİ-2- Not: Bir İmam Hatip Lisesinde Sözel- Sayısal- Eşit ağırlıklı 12. Sınıfa aid 60 kadar öğrenci ile yapmış olduğum eğitim ile ilgili ankette, öğrencilerin isimlerini belirtmeden  yazdıklarına değer vererek kaydettim. Şuna inanmaktayım ki; Eğitim için öğretmen ve idare öğrenciye baş vurmalı, Milli Eğitim Müdürlük ve Bakanlığın da Öğretmene baş vurması gerekir.   1-Ailende olmasını […]

No ResponsesAralık 17th, 2017

EĞİTİM ANKETİ-1-

EĞİTİM ANKETİ-1- Not: Bir İmam Hatip Lisesinde Sözel- Sayısal- Eşit ağırlıklı 12. Sınıfa aid 60 kadar öğrenci ile yapmış olduğum eğitim ile ilgili ankette, öğrencilerin isimlerini belirtmeden  yazdıklarına değer vererek kaydettim. Şuna inanmaktayım ki; Eğitim için öğretmen ve idare öğrenciye baş vurmalı, Milli Eğitim Müdürlük ve Bakanlığın da Öğretmene baş vurması gerekir. 1-Süper kahramanınız kim? […]

No ResponsesAralık 16th, 2017

EĞİTİMDE İTTİFAK EDİLİYOR MU ?

EĞİTİMDE İTTİFAK EDİLİYOR MU ?   Öğretmenlerin kendi aralarında ittifakın ve sıhhatli görüşün olmadığı bir eğitimde, öğrencilerin sağlıklı bir inanca sahip olması düşünülemez. Problem öğretmenlerin zihninde netleşmeli. Mesela; asırlardır işin ehli olan alimler ve müçtehitlerce tartışılan ve önemli çapta çözüm yollarının konulup neticelenen İman ve Amel yani amelin imandan sayılması konusu, ilim ve ilmi vasfı […]

No ResponsesEkim 7th, 2017

EĞİTİM ÇIKMAZI

EĞİTİM ÇIKMAZI Bizde eğitime göre kabiliyetler oluşturulmaktadır. Kabiliyetlere göre eğitim verilmemektedir. Eğitimin kendisi eğitime muhtaç iken, ürettiği öğrenci de üretimsiz öğrenci durumuna düşmektedir. Nitekim şu anda bizde gitmek istediği okulu seçmede öğrenci zorlanırken, gittiği okulu 9 zayıfı da olsa bitirebilmektedir. Bir de buna okul idaresinin sürekli yüzdelik oranlarını yükseltmek amacıyla öğretmene adeta gizli bir baskı […]

No ResponsesTemmuz 10th, 2017

BU MİLLİ EĞİTİM BİZİM Mİ ?

BU MİLLİ EĞİTİM BİZİM Mİ ? İlk verilecek cevap; Eğer bize aid olsaydı, bizim bizi ve bize aid değerleri anlatırdı!!! Geçmişine küfretmez, sadece geçmişinden kopuk olarak Atatürk ve onun dönemine yönelik bir eğitim olmazdı!!! Kırk yamalı bohça olan eğitim, hala bizim eşyalarımızı taşımamaktadır. Başkalarının değirmenine su taşımaktadır. İşte en belirgin belgesi; –Prof. Dr. Oktay Sinanoğlu, […]

No ResponsesMart 11th, 2017