Arama Sonuçları

BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İNSAN VE CENNET

BİRBİRİNİ TAMAMLAYAN İNSAN VE CENNET ANDROİD SİSTEMLİ İnsan ve Cennet uyumu; her ikisinin de Android sistemli olmasındandır. Yani birbirlerine mütenasib olarak sonsuza dek güncellenme özelliğine sahip oluşundandır. Her insan ve bulunduğu cennet, insanın duygularının inbisatı nisbetince güncellenecek, büyüyüp gelişecek, layık olduğu makamda büyüme gösterecektir. Tıpkı gerek bilgisayarlarda ve gerekse de cep telefonlarında işletim sisteminin gücüne […]

No ResponsesAralık 13th, 2018

AYİNE VARLIK İNSAN

AYİNE VARLIK İNSAN Ayinedir bu âlem, her şey Hak ile kaim / Mir’at-ı Muhammed’den Allah görünür daim.” -İnsan nihayet hayra ve şerre kabildir. Hakka bakan cihetle hayra kabil, halka bakan cihetle de şerre kabildir. İnsanın şer ve düşüşte de sınırı yoktur, esfel-i safiline kadar gider. Hayırda da sınırı olmayıp, ala-i illiyyine kadar yükselir.   ”Hak […]

No ResponsesKasım 23rd, 2018

KOKMUŞ İNSAN

KOKMUŞ İNSAN Kokmuş ve de kokuşmuş insan!!! Seni gidi kokmuş ve kokuşmuş…. Kötü kokulu çamurdan yapılmış… “Ey Peygamber! Rabbinin meleklere şöyle dediğini hatırla: “Ben, kuru balçıktan, şekil verilmiş kokuşmuş çamurdan bir insan yaratacağım.” [1] Secde ve hürmeti  emreden Allaha şeytan secde etmedi. Allah sebebini sordu;” Allah buyurdu ki: “Ey İblis! Ne oluyor sana da, secde […]

No ResponsesKasım 2nd, 2018

DNA VE İNSAN YAPISI

DNA VE İNSAN YAPISI ‘Elbette nev-i beşer, âhir vakitte ulûm ve fünûna dökülecektir. Bütün kuvvetini ilimden alacaktır. Hüküm ve kuvvet ise, ilmin eline geçecektir.’ ” diyor Bediüzzaman. [1] Bütün alanlarda bir gelişme görülmekte ve özellikle insanın mikro dünyasında önemli çapta gelişmeler olmaktadır. Alemde yaratılan her şey adeta bilgisayardaki 1 ve 0 rakamlarının farklı dizilişi gibidir. Bir […]

No ResponsesHaziran 3rd, 2017

İNSAN ALDANDI

İNSAN ALDANDI Kur’ân-ı Kerim, HADÎD Suresi 14. ayet meali: “Yunâdûnehum e lem nekun meakum, kâlû belâ ve lâkinnekum fe tentum enfusekum ve terebbastum vertebtum ve garret kumul emâniyyu hattâ câe emrullâhi ve garrekum billâhil garûr.” “Münafıklar onlara: Biz sizinle beraber değil miydik? diye seslenirler. (Müminler de) derler ki: Evet ama, siz kendi başınızı belaya soktunuz; […]

No ResponsesMart 25th, 2017

HALEP YANIYOR İNSANLIK ÖLÜYOR

HALEP YANIYOR İNSANLIK ÖLÜYOR İslam dünyası Yunus gibi balığın karnında, Eyyüb gibi yara bere içinde, Yusuf gibi kurtların istilasında, Nuh gibi dağ büyüklüğünde dalgaların arasında kıvranmakta, sellerin içerisinde yüzmekte, Habil gibi Kabillerin saldırı ve kan dökmesinde, çocuk Musa gibi Nil-e terkedilmiş halde debelenmektedir. Bu asrın Firavun ve Nemrudları ise atalarını fersah fersah geçtiler. Madene verilen […]

No ResponsesAralık 16th, 2016

HALEP YANIYOR İNSANLIK ÖLÜYOR

No ResponsesAralık 15th, 2016

BİR LİSAN BİR İNSAN

No ResponsesHaziran 30th, 2016

İLK İNSAN VE ÂDEM

İLK İNSAN VE ÂDEM Âdem –den başka Âdem düşünenler acaba şunu da düşünmüşler midir? Bakara suresinin başında geçen, Allah-ın bir halife yaratacağını meleklere bildirmesi, hangi Âdem içindir? Cennette yasak olan ağaca yaklaşan kimdir? Cennette bulunanlar Âdem ve Havva-nın dışında bulunmakta mıdır? Bulunmakta ise neden onlardan ve de yaptıklarından haber verilmemektedir? Kendisine secde ve hürmet edilen […]

No ResponsesNisan 21st, 2016

NASIL BİR İNSAN….???

NASIL BİR İNSAN….??? -Masonluğa kötü diyemeyen bir insan… -En küçük bir mesele için beyanat verirken,Kendisine isnad edilen masonluk iddiasına karşı cevab vermeyen ve veremeyen bir insan, Darbecilere alkış tutan ve onlara sitayiş-kârane mektuplar yazan bir insan, Bir asırdır manevi değerlere ve maneviyata saldıran bir zihniyete maddi manevi destek olup,tesettürlü kızları kapı kapı dolaştırıp Chp-ye oy […]

No ResponsesEkim 29th, 2015