Arama Sonuçları

KIYAMET VE ALAMETLERİ

KIYAMET VE ALAMETLERİ Kıyamet alametleri ve de Âhirzamanla ilgili gerek Kur’an-ı Kerim-de ve gerekse de Hadis-i Şeriflerde bunlarla ilgili bir çok hakikatlar zaman içerisinde ve de zamanımızda zahir olmuştur. Bu kaynaklar sahih esaslara dayanmaktadır. Büyük bir hakikatın ucu olarak görülmektedir.[1] Bunlar ile ilgili yoruma baş vurmadan , özellikle Kütüb-ü Sitteden size aktaracağım: *4981 – Hz. […]

No ResponsesAralık 15th, 2015

KIYAMET ALAMETLERİ

KIYAMET ALAMETLERİ 1400 sene önce gelen âyette;-Kıyamet yaklaştı- buyurulursa,acaba bu gün kıyametin yakınlığı konusunda ne söylemek gerekir. On büyük ve yüzlerce küçük alametlerden bazıları önemli çapta görülmektedir.Mesela: Mehdi ve Deccal konusunda;daha nasıl bir insan bekliyorsunuz? Gelecek olan şerirler daha bu yapılanlardan daha büyük ne yapabilirler? Sıralayalım; Lenin gibi,Mao gibi,Hitler gibi,Cengiz ve Hülagu gibi,Bush gibi,Türkiye-deki bir […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MALZEMELER ÖZÜRLÜ ÇIKIYOR

MALZEMELER ÖZÜRLÜ ÇIKIYOR Evet, Malzemeler özürlü çıkıyor. Hem insan aleminde hem de hayvanlardan dünyaya gelen varlıklar özürlü geliyor. İnsan ruhen, fikren ve kalben yaralı durumda. İnsanın kişiliğinde, hayvanın kimliğinde görünür derecede bir bozulma var. Gıdaların genlerinin de değiştirilmesi bunda önemli rol oynar. Kur’an-ı Kerim bunu haber vermektedir, yahudilerin bunda önemli rol oynayacaklarını ifade eder; “O, […]

No ResponsesAğustos 11th, 2018

MUSİBETLER HAYRIN KAPISIDIR

MUSİBETLER HAYRIN KAPISIDIR Musibetler şerleri hayra kalbetmek için isabetli ve de zamanlı fırsatlardır. Ferdi olsun, devletler çapında olsun. Biz bunu hayatın her kademesinde görmekteyiz. Nitekim Çanakkaleden tutun da 15 Temmuz 2016 işgaline kadar bu şerlerden büyük hayırlar çıkmış ve çıkarılmaktadır. İşte siyasi olarak bu şerlerden çıkarılacak hayırlar; -Fbı ajanı Sibel Edmonds-unda dediği gibi;[1] 15 temmuz […]

No ResponsesAralık 9th, 2017

DÜNYA ÖLÜM DÖŞEĞİNDE

DÜNYA ÖLÜM DÖŞEĞİNDE Bediüzzaman Hazretleri kıyametin ne zaman kopacağı ile ilgili olarak Hicri 1545 yılını verir yani Miladi 2129 tarihidir. 2090 yılına kadar da bu durumun galibane hüküm süreceğini ifade eder. Bu tarihten kıyamet kopmasına kadar ise gizli ve mağlubiyet içerisinde devam edeceğini söyler.[1] Hadiste: ”Bu ümmetin ömrü bin (1000) seneyi geçecek fakat bin beş […]

No ResponsesMart 14th, 2017

ZARARLI İÇECEKLER

ZARARLI İÇECEKLER A L K O L Akli dengeyi bozan alkol,insanın ruhen çökmesine sebeb olmakta,gençliği ve nesilleri tehdit edip bitirmekte olan büyük bir illettir. Hadiste de belirtildiği gibi:”İçki tüm kötülüklerin anasıdır.” buyurulmakla,tüm menfiliklerin kaynağını oluşturmakta,fert ve toplumların madden ve manen çökmesine sebeb teşkil etmektedir. Akıl ve ruh hastalıkları da buradan kaynaklanmaktadır.”Batıl şeyleri iyice tasvir,safi zihinleri […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

M E H D İ L İ K

M E H D İ L İ K Mehdi;hidayete eren veya hidayete vesile olan,sahibuz-zaman,ahirzamanda gelib bütün müslümanları hakaik-i imaniye ve Kur’aniyeye cami’ eserleriyle uyandıracak,dinlerini takviye ve imanlarını tecdid edecek olan,Peygamberimizin (SAM) Âl-inden bir zattır.[1] Bu konuda yapılan rivayetlerde:”Şu ümmetin mehdisi Hasan ve Hüseyin’dir.”[2] “Zamanın inkita’a uğradığı (sistemlerin değiştiği) bir dönemde,mehdi denen bir adam gelecek ve […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DABBETÜL ARZ

DABBETÜL ARZ Ebu Katade radıyallahu anh anlatıyor: “Resülullah aleyhissalatu vesselâm buyurdular ki: “(Kıyametin büyük) alâmetleri ikiyüz (senesin)den sonra gelecektir.” Kıyametin kopuşu ise,tesbih ipinin kopması gibi birbirini takib edecektir. İbnu Ömer radıyallahu anhüma anlatıyor: “(Bir gün) Resülullah aleyhissalâtu vesselam yanımıza gelip şöyle buyurdular: “Ey muhacirler! Beş şey vardır, onlarla imtihan olacağınız zaman (artık cemiyette hiçbir hayır […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HERŞEYİN FAŞ OLDUĞU ZAMAN ÂHİRZAMAN

HERŞEYİN FAŞ OLDUĞU ZAMAN ÂHİRZAMAN Asrımızdaki çıkışlar 3. asra benzemektedir.Gayrı müslimlerin islamiyete girişleri,eski tüm bilgi ve birikimleriyle beraber olmaktadır.Zamanımızda da hakeza.Tüm eski ve zayıf görüşlerle beraber,doğru ve yanlışların tüm birikimleri ortaya dökülmektedir. İslamiyet en karışık dönem olan işte bu 3. asırda parlamış ve patlak vermiştir.Kimi hadislerin,kimi fıkıh,tefsir,kelam ,kimi de dinin tasavvuf gibi yaşayış,itikad,ibadetlerin muhafaza ve […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ARMEGEDON

ARMEGEDON ” Yağmur yağarken şemsiye açınız Armagedon, ingilizce bir kelime. Ünlü Redhouse onun türkçe anlamını şöyle veriyor: “Kıyamet gününde iyilik ve kötülük orduları arasında çıkacak savaşa sahne olacak meydan, mahşer”. Başkan Bush, “Misilleme!” diye haykıran Amerikalılarına bunu vaad ediyor. Tarifteki “iyiler” de, elbette onun komuta edeceği ordulardır. Ama “kötüler”, vardırlar da ortada değildirler. “Oralardadırlar!” diye […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

HADİSLERDE YEMEN-ŞAM

HADİSLERDE YEMEN-ŞAM Dünyanın hassas ayarı çok çabuk bozuluyor,bozduruluyor. Bizde üç kişi senaryoyu yapanların devreye koymasıyla dehşetli bir darbeye bahane olarak gösterildi. Haberde” 28 Şubat sürecinde, Aczimendi Tarikatı’nın (Müslüm Gündüz) ağına düşüp iğfal edilmiş mağdur kızı olarak tanınan Fadime Şahin’in aslında pavyonda çalışan bir telekız, TV ekranlarını uzun süre meşgul eden ‘irtica’ haberlerinin başlıca konuğu, Fadime […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

KADERE İMAN

KADERE      İMAN             Kader,lugat olarak;Bir şeyi ölçmek ve takdir etmektir.             İstilahi mânası ise;Allahın ezeli ilmiyle,olmuş ve olacak her şeyi önceden bilmesi ve yazmasıdır.             Kader bir Sırdır.             Nitekim Ebu Saidel Hudri-den rivayet edilen bir hadiste Efendimiz:”Hiçbir padişah padişah olmaz ki,ancak onun iki sırdaşı bulunur. Bunun birisi padişaha hayır yolu gösterir. Ve hayra teşvik […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

A H İ R E T A H V A L İ

    A   H   İ   R   E   T     A   H   V   A   L   İ                Ö   N   S   Ö   Z               Bütün zihayatlar hayatlarının lisan-ı halleriyle Hâlıklarına takdim ettikleri mânevi hediyelerini ve lisan-ı hamdle ve şükürlerini,O Zât-ı Vâcib-ul Vücuda biz de takdim ederiz. Hem hadsiz Salât ve Selâm ol Peygamberimiz Muhammed Mustafa Aleyhis-Salâtu Vesselâm üzerine […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

İSLÂM ALEMİ VE NESHOLMUŞ DİNLERİN DURUMU

İSLÂM   ALEMİ   VE   NESHOLMUŞ   DİNLERİN   DURUMU             Bir yanda son dini temsil eden İslâm dini ve İslam alemi,diğer yanda da nesholmuş dinlerin ve dinden uzak yaşayanların durumu…             Bu gün İslâm alemi batının kıskacında ve sefâhetinde yandırılmaktadır.             O batı ki,her şeyini menfaat üzerine bina etmektedir.             İslâm alemi saflığını,bir Lawrense aldanmakla göstermiştir.             Bu […]

No ResponsesOcak 1st, 2015

AZRAİL

AZRAİL (a.s) NEDEN ÖLÜM MELEĞİ OLDU Hepimiz biliyoruz ki, ilk insan olan Adem Aleyhisselam topraktan yaratılmıştır. Adem babamız yaratılmadan önce, Hz. Allah (c.c.) Cebrail Aleyhisselam’ı göndererek dünyadan toprak getirmesini istedi. Hz. Cebrail, Adem Aleyhisselam’ınyaratılacağı toprağı alacağı zaman toprak ona yalvardı: – Ne olur benden alma. Çünkü benden yaratılacak olan insandan çoğalacak olanlardan bir kısmı, Allah’a […]

No ResponsesOcak 10th, 2022