Arama Sonuçları

SELEFİ PERDESİ

SELEFİ PERDESİ Peygamber Efendimiz zamanında sahabeler problemlerini ve sorularını direk Peygamberimize soruyor; ya cevabını hemen alıyor veya Cenab-ı Hak – Yes’eluneke- ifadeleriyle Peygamberimize sorulanlara direk Allah tarafından cevap veriliyordu. Özellikle 3. Asırdan itibaren farklı dinlerden insanların islamiyete girmesiyle meydana gelen bulanıklıklar sebebiyle; bir yandan islami ilimlerin ana kaynağı ve de içtihat kapısı açılırken islami alanda […]

No ResponsesAralık 18th, 2018

Selefi-ve-Vehhabilere-cevaplar

Selefi-ve-Vehhabilere-cevaplar

No ResponsesMart 1st, 2016

İPLER KOPTU

İPLER KOPTU Evet ipler koptu. İpi kopardılar. Şimdiye kadar ip üstünde cambazlık yapıp, samimi görünenler artık ipi koparıp gerçek yüzlerini gösterdiler. İçindekileri kusup gerçek niyetlerini ortaya koydular. Dine içten saldırıp, kendilerince etrafını boşalttıkları Kur’an-ı Kerime doğrudan saldırmaktadırlar. Hazmedilmemiş sahip oldukları bilgileri ile, tıpkı Kur’an-ı Kerim onları ‘Kitap yüklü Merkep’ e benzetmektedir. Önce sahabeye, arkasından herkes […]

No ResponsesAralık 11th, 2020

DİN TAHRİFÇİLERİ

DİN TAHRİFÇİLERİ Sitemden İslam huku bölümünden *Ulama ile evliya arasındaki ince farkı şu; alimler konuşur, söyler ve amel ederler. Veliler ve erbabı ise; önce yapar. Sonra söylerler. Birinde ilim var. Diğerinde eylem var. *İmam Mâlik’in “Fıkıh öğrenmeyip, tasavvuf ile uğraşan, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan sapık olur. Her ikisini edinen, hakikate varır” sözü meşhurdur. *İslami […]

No ResponsesEkim 14th, 2020

DİN TAHRİFÇİLERİ

DİN TAHRİFÇİLERİ Hariçteki Batıl Dinler neyse, dahildeki dini anlayış noktasındaki eksiklik ve yanlışlıklar, İslam içerisinde de batıl ve yanlış olan düşünceler, fikirler, yorumlar, izahlar aynı manayı ifade eder. Biri hariçten bozulmayı tetiklerken, diğeri de içteki bozulmayı arttırmaktadır. Dünyada on binin üzerinde batıl din var. Mesela; “Hindistan’da burunsuz doğan keçiye tapıyorlar! Hindistan‘ın kuzeydoğusundaki Muzaffarpur‘da yaşayanlar, burunsuz doğan […]

No ResponsesEkim 7th, 2020

İSLAMCILIK VE İSLAMCI YAZARLAR ÜZERİNE

İSLAMCILIK VE İSLAMCI YAZARLAR ÜZERİNE İslamcı. İslamcılık tabirleri; islamın siyasallaştırılan yüzü. Slogan ifade. Modernist bir düşünce tarsi. İnkilapçı, darbeci, harici ruhu. Siyasal İslam. İslam’ın içinden ziyade dış görünümü. Ruhdan ziyade maddesi. Nefsin sloganı, nefsi slogan. Uyandırma tarzı. Ayrıştırma aracı. İran ve mısır yapımı. İslam’ın yüzde birine yüzde doksan dokuz himmeti sarfetme. Radikal İslam. Ilımlı İslam […]

No ResponsesNisan 29th, 2019

DİNİ AKIMLAR

DİNİ AKIMLAR Osmanlı çatısının yıkılması ile birlikte 200 yıllık İslami hareket içerisinde birçok akımlar gelişmiş. Tarih boyunca Osmanlılar tarafından yönetilmesinden sonra çözülmeye başlayan İslam dünyası son 2 Asır içerisinde bazı fertlerin gayretiyle, farklı hareketleriyle, İhya dediğimiz, dirilişte dediğimiz yenilenme, ıslah dediğimiz düzeltme ve iyileştirme faaliyetleri içerisine girmiştir. Ancak bu ferdi çıkışlar bazı hataları, bakış açılarını, […]

No ResponsesAğustos 5th, 2018

EHL-İ SÜNNETTEN AYRILAN GÖRÜŞLER

EHL-İ SÜNNETTEN AYRILAN GÖRÜŞLER Ehli sünneti diğer batıl mezheblerden ayıran temel fark,iman ve ameldeki istikamet ve orta yolu takip etmesidir. İfrat ve tefritten uzak bir görüş ve yaşantı ortaya koymasıdır. Ehli sünnetin görüşleri hayatın denge unsurudur. Fikir ve düşüncedeki denge ve düzen, hayatında düzenini sağlamaktadır. Sahili selamete götüren nurlu bir yoldur. Ana yoldur. Efendimizin kapsamlı […]

No ResponsesMart 29th, 2018

REFORM MU DEFORM MU ?

REFORM MU DEFORM MU ? Evet yapılmaya çalışılan Reform mu Deform mu? İslamda reform yapmaya çalışanların ilk ve birinci amacı Deformdur. İslâmı bozmak ve onun ötesinde kendilerine otuz yıl verildiğinde ne yapacakları konusunda; -“1946 yılı içinde, TBMM kürsüsünde konuşan Başbakan Şükrü Saraçoğlu: “Din zehirdir.  Türkiye’den dini tamamen atabilmek için bize 30 sene daha lazım. -M. […]

No ResponsesMart 27th, 2017

HERKES ŞAHIN PEŞİNDE

HERKES ŞAHIN PEŞİNDE İç ve dışta herkes şahı mat etmek peşinde. Bu amaçla her yol denenmektedir. Son yol darbede dahil… Bu millete darbe vuranlar, bu milletin kanını taşımamaktadırlar. -Ermeni kökenli olduklarını anladıklarını belirten Dersimli 10 kişi, toplu vaftiz töreni ile Hıristiyanlığa geçti.[1] Aslında ağırda olsa, geç bile kalmışsınız! Gizli kalıp münafıklık yapmaktansa, açık olup inancını […]

No ResponsesAğustos 29th, 2016

KİRLETİLEN KUDSİ MÂNALAR

KİRLETİLEN KUDSİ MÂNALAR 1970- lerde esen İran rüzgarı siyasi hayatımızı kirletti. Bu gün ise fikri, itikadi ve de muamelata el atılarak, kirletilmeye çalışılmaktadır. Yüzlerce deliller karşısında pervasızca muhalefette bulunulmaktadır. Samimi niyetlerle kurulan İmam-Hatipler 1970- lerde olduğu gibi , bu günde aynı oyun oralarda oynanmaktadır. Bir yandan bütün dünyadaki kütüphaneleri aramak gibi inkârı gayet zor olmakla […]

No ResponsesAralık 24th, 2015

İTTİHAD-I İSLÂM

İTTİHAD-I İSLÂM -Sesli Dinle- Gerek memleketimizde ve gerekse de İslâm dünyasındaki korkunç vahşet ve dehşetin,entrikaların sürmesiyle Müslümanlar,Mehdiyyetin üçüncü devresini yaşamaktadır. Bunun başlangıcındayız. Ortası mı? İttihad-ı İslamdır. Birinci devre iman devresidir. İkinci devre hayat devresidir. Şu an ki devre ise,üçüncü devredir. Önce islam dünyası,akabinde insanlık dünyası.. Sonra mı? Allah daha iyi bilir… Bir süre sürecek olan […]

No ResponsesKasım 9th, 2015

YÜZLEŞMEK

YÜZLEŞMEK-Sesli Dinle– İlk dönemlerden beri devam eden kavga,münakaşa,cidal,öldürme,cemel ve sıffin,siyaset… -Nifakın tesiri -Ayrıştırma… -Yetersizlik…. -Şartlar…. -Zamanın hükmü…. -Çekirdek kadronun tesisi için tasaffi… -İslam vücudunun fıtri olmayanları dışarı atması,vücudun vs irinleri kabul etmemesi. -Büyümesi. -Gelişmesi. -Müslümanları ataletten,uyuşukluktan çıkarması. -Baharı netice veren fırtınalar. -Hayatın gübresi. -Fikirleri canlandırması.Düşünceleri harekete geçirmesi. -Hak mezheblerin itikad ve ameldeki zuhuruna zemin hazırlaması. […]

No ResponsesMart 17th, 2015

Adıyaman Nur Röportajları

ABDULKADİR EVREN “Tabîattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmiyecek bir surette öldürüyor; küfrün temel taşlarını zîr ü zeber ediyor.” *Kendinizi tanıtır mısınız? Abdulkadir Evren..1958 Samsat doğumluyum.15 yıl gardiyanlık yaptım.Şimdi emekliyim.Allah-a şükür fırsat buldukça Risale-i Nurları okuyorum. *Risale-i Nuru nasıl,nerede ve kimin vesilesiyle tanıdınız? 1974 tarihinde Mustafa Demir hocamızın Samsat ilçemize gelmesi ve bizlerle ilgilenmesi, Kur’an’ın bu asırda […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HERŞEYİN FAŞ OLDUĞU ZAMAN ÂHİRZAMAN

HERŞEYİN FAŞ OLDUĞU ZAMAN ÂHİRZAMAN Asrımızdaki çıkışlar 3. asra benzemektedir.Gayrı müslimlerin islamiyete girişleri,eski tüm bilgi ve birikimleriyle beraber olmaktadır.Zamanımızda da hakeza.Tüm eski ve zayıf görüşlerle beraber,doğru ve yanlışların tüm birikimleri ortaya dökülmektedir. İslamiyet en karışık dönem olan işte bu 3. asırda parlamış ve patlak vermiştir.Kimi hadislerin,kimi fıkıh,tefsir,kelam ,kimi de dinin tasavvuf gibi yaşayış,itikad,ibadetlerin muhafaza ve […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015