Arama Sonuçları

MEŞRU TEVESSÜL

MEŞRU TEVESSÜL Tevessül,vesile kökünden alınmadır.Sin ve sad ile olan tevessül mana bakımından birbirine yakındır.Zira sin ile sad devamlı münavebeli olarak gelirler.Onlardan biri diğerine benzer. Tıpkı Fatiha suresindeki –İhdinas-sırâtel müstakim.-gibi.Kıraat-ı seb’a üzerine her iki şekilde okumakta caizdir. Vesile;(sin ile)hedefe ulaştırma aracıdır. Vesile;(sad ile) hedefe ulaşmaktır.Her ikisi de hedefe ulaşmaya sebep ve araçtır. 1.Nev’:Bir ibadet olup,onunla Allah’ın […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DİNDE TEVESSÜL-VELAYET-ŞEYHLİK-TARİKAT

DİNDE TEVESSÜL-VELAYET-ŞEYHLİK-TARİKAT “- Nitekim Bedir’de Allah sizi zafere ulaştırdı, oysa siz zayıftınız. O halde Allah’tan korkunuz, O’na şükretmiş olasınız. Hani sen müminlere `Allah’ın gökten indirilmiş üç bin melekle yardım etmesi size yetmez mi?’ diyordun. Evet, eğer siz sabreder ve Allah’tan korkarsanız, bu arada onlar şimdi, şu taraftan üzerinize saldırırlarsa Allah size beşbin nişanlı melekle yardım […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

DİN TAHRİFÇİLERİ

DİN TAHRİFÇİLERİ Sitemden İslam huku bölümünden *Ulama ile evliya arasındaki ince farkı şu; alimler konuşur, söyler ve amel ederler. Veliler ve erbabı ise; önce yapar. Sonra söylerler. Birinde ilim var. Diğerinde eylem var. *İmam Mâlik’in “Fıkıh öğrenmeyip, tasavvuf ile uğraşan, zındık olur. Fıkıh öğrenip tasavvuftan haberi olmayan sapık olur. Her ikisini edinen, hakikate varır” sözü meşhurdur. *İslami […]

No ResponsesEkim 14th, 2020

DİN TAHRİFÇİLERİ

DİN TAHRİFÇİLERİ Hariçteki Batıl Dinler neyse, dahildeki dini anlayış noktasındaki eksiklik ve yanlışlıklar, İslam içerisinde de batıl ve yanlış olan düşünceler, fikirler, yorumlar, izahlar aynı manayı ifade eder. Biri hariçten bozulmayı tetiklerken, diğeri de içteki bozulmayı arttırmaktadır. Dünyada on binin üzerinde batıl din var. Mesela; “Hindistan’da burunsuz doğan keçiye tapıyorlar! Hindistan‘ın kuzeydoğusundaki Muzaffarpur‘da yaşayanlar, burunsuz doğan […]

No ResponsesEkim 7th, 2020

İÇ TEHDİT

İÇ TEHDİT 2009 tır meselesinden sonra bir netice alınamayınca, dış tehdit artmaya başladı. Eğer iç tehditle bir sonuç alınsaydı, dış tehdit bu kadar dehşetli olmazdı. İç tehdit dış tehditten daha korkunçtur. Bu memlekette; İran, Suriye ve rusyayla çatışmaya girilmesi halinde, iran, suriye ve rusyayı destekleyecek pek çok bu milletten olmayan; kanı, südü ve suyu bozuk […]

No ResponsesŞubat 19th, 2016

NELER TARTIŞILIP REFERANDUMA SUNULMALI ?

NELER TARTIŞILIP REFERANDUMA SUNULMALI ? 1-Rejim tartışılmalı. İçi boş bir ifade,rejim.Annenin çocuğunu öcü ile korkutması gibi,rejim birilerinin elinde öcü olarak harcanılmak ve bitirilmek istenilenler için kullanılan bir öcüdür. Milleti arkasına almayan zillete mahkumdur.Millet içinde itibarı ve desteği olmayanların sığındığı kör ve kısır bir sığınak. Dünyada en iyi yönetim biçim cumhuriyettir.Yani milletin katılımının olduğu bir yönetim […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İSRAİLİN KUYRUĞU ERGENEKON

İSRAİLİN KUYRUĞU ERGENEKON İsrailin kuyruğu sıkıştı,Ergenekon.Bütün sancıları sıkışan kuyruğundan..kuyruk acısı..diz üstü çökerten ana sebeb… İsraillle beraber kurulan gazetede de sarsıntılar başladı.Bu bir tesadüf değildir. Üçlü saç ayağının en önemli ayağı olan ergenekon bu milleti bir asırdır çepe çevre sarmalayarak bağlamış,hareketsiz bırakmıştır. Hukuktaki uzantıları bunu kurtarabilmek için,her türlü hukuk ayak oyunlarına tevessül etmektedir. Bir asırdır kısır […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

HADİSDEKİ TERİMLER VE ANLAMLARI

HADİSDEKİ TERİMLER VE ANLAMLARI İnsan hayatı için ruh ve akıl ne ise;insanlık ve onun da ötesinde kainat için Kur’an ve Hadis öyledir. Eğer kâinattan peygamber Efendimizin (SAM) nuru çıksa gitse,kâinat ve her şey vefat edecek. Eğer Kur’an çıksa,gitse kâinat deli-divane olacak. Belki akılsız kalan kafasını bir gezegene çarpacak,bir kıyameti koparacaktır. Efendimiz için ne söylesek yeridir […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

AYKIRI GÖRÜŞLER

AYKIRI GÖRÜŞLER Türkiyede olduğu gibi,İslam memleketlerinde de artık tepeden inme bir düşünce,islam devleti kurma gibi bir mesele,devleti ve iktidarı ele geçirme gibi bir kaygı ve dava ve de hedef alınan seviyeden dolayı yer almamakta,taleb edilmeyip isabetli bir düşünce olmadığı anlaşılmaktadır.Bu da Bediüzzamanın bu asırdaki tüm islam alemindeki hizmet farkını göstermektedir.Özellikle biz de dahil olmak üzere,islam […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

PEYGAMBERLERE İMAN

PEYGAMBERLERE İMAN Hadiste:”Biz peygamberler topluluğu evlatlar gibiyiz,dinimiz birdir (baba gibi)”buyurulur. Her yönüyle temelde birleşen bu zatlar,mümtaz özelliklere sahiptirler.[1] Onlara iman;imanın esasındandır.[2] Nebi;Haber getiren,[3] haber veren [4] anlamınadır. Nebi;yeni bir kitab ve şeriatla gelmeyip,kendinden evvelki rasulün getirdiği kitab ve şeriatı devam ettirendir.[5] Böylece;Allah taâlanın kullarına dinlerini bildirmek için görevlendirdiği muhterem ve günahtan korunmuş kimselerdir. Cenâb-ı Hak […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

Sözde Süryânî Soykırımının Ayak Sesleri

Sözde Süryânî Soykırımının Ayak Sesleri Prof. Dr. Mehmet Çelik, Celal Bayar Üni. Fen-Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi 2023, Ağustos 2006, Sayı 64 Türkiye, Ermeni soykırımı iddialarıyla, ilk defa ciddi bir şekilde 1970′li yılların başında karşı karşıya geldi. 1970′li yıllara kadar Türkiye, Ermeni diasporasının yazıp çizdiklerini ve bu konudaki faaliyetlerini âdeta görmezden geldi. Kendi kamuoyu […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

İLLÂ O – İLLÂ HU

İLLÂ O – İLLÂ HU Lâ-yı hiç sevmedim,hep illâ ile olmak istedim.İllâ da kaldım..illâ da kıldım. Ondan olsa gerek ki,hep lâ yani hayır demek ağır gelir bana. Alışamadım..alışmakta istemiyorum. İllâ ben..illâ da ben… Lâ yoktu illâ vardı.İllâ lâ ile var oldu,varlığı bilindi. Ben-deki ben ondaki ben ile var oldu,varlığa çıktı. İllâ o..illâ huu. La-da buldum […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

DOĞUDA İNANÇLI KİŞİLER GÖREVLENDİRİLMELİ

DOĞUDA İNANÇLI KİŞİLER GÖREVLENDİRİLMELİ Doğuda hakim olan din ve diyanettir.Doğu insanı kendisi dindar olmasa da kendisini idare edeni dinine bağlı bir kişi olarak görmek ister. Bediüzzaman bir tesbitinde şöyle der: “Bu millet-i İslamın cemaatleri, her ne kadar bir cemaat namazsız kalsa, hatta fasık da olsa, yine başlarındakini mütedeyyin görmek ister. Hatta, umum Şarkta, umum memurlara […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

ABDULAZİZ BAYINDIR’IN TUTARSIZLIĞI

ABDULAZİZ BAYINDIR’IN TUTARSIZLIĞI Her şey 2008-in yazında başladı.Malatyalı Mehmet isminde bir meslektaş gönderdiği a-mailde;Bayındırın 4 dvd-sinden oluşan 250 kişiye adreslerini göndermeleri halinde tefsirini göndereceğini söylemesi üzerine bende adresimi gönderdim ve bir müddet sonra bir zarfta 3 dvd,zarf biraz açık olduğundan dördüncüsü herhalde düşmüştü,bana ulaştı. Bir çok sesli,arapça ve türkçe tefsirlere hayran duyup incelediğimden dolayı kavuştuğuma […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

TARİH BOYU ARANAN İLÂH

TARİH BOYU ARANAN İLÂH Allah insanlık tarihi boyunca hep aranır olmuştur. O’nu kaybetmekten korkulmuş,korkmakta da haklı olduğu anlaşılmıştır.Zira kaybedenlerin akibetlerinin korkunç olarak sonlandığını görmüşlerdir. Allah-da bu hikmet ve ihtiyaca binaen sürekli kendisiyle irtibatın sağlanması için din bağlantısı,peygamber elçisi ile o irtibat sağlanmıştır. Zaman içerisinde O’nu gerçek mânada bulamayanlar bu ihtiyacını gidermek için farklı yollara baş […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015