Arama Sonuçları

ÜÇ AYLAR VE REĞAİB GECESİ

ÜÇ   AYLAR   VE   REĞAİB   GECESİ              Mübarek üç aylar ve onların içerisinde barındırdıkları Mübarek Geceler; müslümanların aleminde manevi birer atmosfer oluşturmaktadırlar. Sıkıcı bir atmosfer içerisine giren insan sıkılır. Bunun gibi de ferahlı ve rahat,Rahmet atmosferi altında bulunan kimse de o nisbette huzur bulur. İşte bu aylar (Receb-Şaban-Ramazan) huzur ayları,bu gecelerde huzur geceleridir. Nasıl ki Cenâb-ı […]

No ResponsesMart 28th, 2017

PEYGAMBERLERİN BİRBİRİNDEN ÜSTÜNLÜK FARKI

PEYGAMBERLERİN BİRBİRİNDEN ÜSTÜNLÜK FARKI Bakara suresinin 285.ayetini izah sadedinde, Bakara 253. Ayetin izahıyla ilgili olarak tefsirlerde; -Peygamber, Rabbinden kendisine indirilene iman etti, mü’minler de (iman ettiler). Her biri; Allah’a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: “Onun peygamberlerinden hiçbirini (diğerinden) ayırt etmeyiz.” Şöyle de dediler: “İşittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz! Senden bağışlama […]

No ResponsesEkim 1st, 2016

YENİ HOCALAR ÇIKARILACAK… ARANIYOR…

YENİ HOCALAR ÇIKARILACAK… ARANIYOR… *Hadis ve bazı dinin hükümlerini inkar edenler, mensublarını bu hareketleriyle pervasızlaştırıyorlar. Cahil cesur olur, kabilinden cesaret veriyorlar. Ahmak cesareti. Kartal yavrusunu kartal gösteriyor. Benim ondan ne farkım varmış, deyip adeta civciv iken kendisini aynada şahin görüyor. Zira onun sahip olduğu kanat gibi organlara ben de sahibim, diyor. * Hadislerin anlaşılıp da […]

No ResponsesHaziran 13th, 2016

İLAHİYATIN PROBLEMLİ İLAHİYATÇILARI

İLAHİYATIN PROBLEMLİ İLAHİYATÇILARI Şimdilerde İslamiyet içten vurulmaya çalışılıyor. Kurt gövdenin içine girip kemirmektedir. Tehlike küçük değil, büyüktür. Gerçek niyetleri sezemeyenler, bu tehlikeli sele kapılabilirler. Bunun için ileride din ve İmam-Hatip meslek derslerini verecek olan öğretmenler işlenmeye çalışılmaktadır. Kokuşma baştan başlatılmıştır. Balık baştan kokmaya başlamıştır. İnşaallah, bu milletin köklü geçmişi, bu köksüzlüklere pirim ve destek vermeyecektir. […]

No ResponsesMayıs 17th, 2016

YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI : 17 – 25 ARALIK 2013

YENİ BİR DÖNÜM NOKTASI : 17 – 25 ARALIK 2013  Temel hocanın merhume annesi Efendimizi 17 aralık olaylarından önce iki kere rüyasında görüyor. İkinci gördüğünde Efendimizin dişinin kırılmış olduğunu müşahede ediyor. -Mahmut kardeş de bu olaylardan önce Erdoğanı Yozgat çamlıkta Sungur abi gibi ağabeylerin olduğu bir ortamda iken, kendisinin dışarıya çıktığını ve ileriden çamurluk bir […]

No ResponsesOcak 23rd, 2016

Adıyaman Nur Röportajları

ABDULKADİR EVREN “Tabîattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmiyecek bir surette öldürüyor; küfrün temel taşlarını zîr ü zeber ediyor.” *Kendinizi tanıtır mısınız? Abdulkadir Evren..1958 Samsat doğumluyum.15 yıl gardiyanlık yaptım.Şimdi emekliyim.Allah-a şükür fırsat buldukça Risale-i Nurları okuyorum. *Risale-i Nuru nasıl,nerede ve kimin vesilesiyle tanıdınız? 1974 tarihinde Mustafa Demir hocamızın Samsat ilçemize gelmesi ve bizlerle ilgilenmesi, Kur’an’ın bu asırda […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

UMRE HATIRALARI

UMRE HATIRALARI 29 Temmuz 2011 tarihinden 2-Eylül tarihine kadar Ramazan Umresini yapmak üzere geçte olsak Mukaddes topraklara doğru yola çıkmak nasip oldu. Veysel Karani Karan köyünden kalkarak Medine’ye geldi,Efendimizin evine uğradı ancak mescitte olmasına rağmen O’nu görmedi.Annesine verdiği hemen gelme sözü bir bahane oldu. İçindeki O’na olan ateşi söndürmek istemedi.Yanmayı,O’na olan hasreti sonuna kadar sürdürmeyi […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

YA RAB!

YA RAB! *Yâ Rab! *Bunların ders ve tâlimlerinin hakkı ve hürmeti için, bize ve Risâle-i Nur talebelerine imân-ı ekmel ve hüsn-ü hâtime ver. Ve bizleri onların şefaatlerine mazhar eyle. Âmin. *Yâ Rab! Tevekkülsüz, gafletle, iktidar ve ihtiyarıma dayanıp derdime derman aramak için cihât-ı sitte denilen altı cihette nazar gezdirdim. Maatteessüf derdime derman bulamadım. Mânen bana […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

MEŞRU TEVESSÜL

MEŞRU TEVESSÜL Tevessül,vesile kökünden alınmadır.Sin ve sad ile olan tevessül mana bakımından birbirine yakındır.Zira sin ile sad devamlı münavebeli olarak gelirler.Onlardan biri diğerine benzer. Tıpkı Fatiha suresindeki –İhdinas-sırâtel müstakim.-gibi.Kıraat-ı seb’a üzerine her iki şekilde okumakta caizdir. Vesile;(sin ile)hedefe ulaştırma aracıdır. Vesile;(sad ile) hedefe ulaşmaktır.Her ikisi de hedefe ulaşmaya sebep ve araçtır. 1.Nev’:Bir ibadet olup,onunla Allah’ın […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

RAHMET PEYGAMBERİ

RAHMET PEYGAMBERİ Alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamber Efendimiz;yağan yağmurlardan daha fazla rahmetlere vesile olmuştur. O’nun gelip yaptığı bir yana,eğer gelmeseydi kaybedeceğimiz şeyin büyüklüğü ise başlı başına bir yana. O’nun gelmemesiyle en büyük kayıp yaşanacaktı. Peygamberimiz 25 yaşında Hılf-ul Fudul-da bulunuyor.Daha o zamanda faziletin temellerini atmaya başlıyor. *Kanunu değiştiren,Mucize..Allah onun için kuralını değiştiriyor.Olmayacak şeyler,O’nun iltimasıyla olur […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İHLAS

İHLAS *İslamın esası tevhid,tevhidin esası ve ruhu ise ihlastır. İhlas ise,yapılan işin sadece ve sadece Alla rızası için yapılmasıdır. İhlasta kemiyet değil,keyfiyet esastır. Sahabelerde farklı olan amel değil,ihlastır. İhlasta Allah-ın rızası ve Allah-ın kabulü esastır. Tüm iş O’nun rızasını kazanmak ve rızası yolunda hareket etmektir. Ayetlerde İhlas: Dolaylı olarak ihlas 32 kere geçmekte,doğrudan ise 9 […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

RİSALE-İ NURLARDA HZ.ALİ

RİSALE-İ NURLARDA HZ.ALİ “Cenâb-ı Hakka, ilmelyakîn ve hattâ aynelyakîn derecesinde iktisâb-ı mârifet ederek ubûdiyetin (kemâhiye hakkıhâ) iktizâ ettiği acz ve fakr-i tâınını izhar ederek dergâh-ı İlâhiyeye ilticâ ve huzur-u Rahmâna takarrüb gibi mezâyâ-yı insâniyeyi bihakkın tâlim; ve dünya ve mâfihâya mâlik ve kenz-i mahfîye mutasarrıf olan Ekrem-i Enbiya (aleyhi ekmelittahiyyat) efendimizin münâcatından ve Kur’an-ı Mu’cizü’l-Beyânın […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ALLAHIM !

ALLAHIM ! *Allahım, bizi saadet, selâmet, Kur’ân ve İmân ehlinden eyle. âmin. Allahım, Efendimiz Muhammed’e, onun âl ve ashâbına, indiği günden itibârentâkıyâmete kadar, onu okuyan her okuyucunun her kelimesini okuması esnâsında Allah’ın izniyle hava dalgalarının aynasına yansıyan bütün Kur’ân kelimelerinin bütün harfleri adedince salât ve selâm eyle. Bize, anne ve babamıza, erkek ve kadın bütün […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

GECE VE KORKU

GECE VE KORKU Kur’an ve Hadislerde geçen Gece ve Korkuyla ilgili olarak özetle şunlar zikredilmektedir. 1-Gece ile Gündüzün yaratılışı: “O Yüce Yaratıcı -Sabahı yarıp çıkarandır. Ve geceyi bir rahat zamanı, güneş ile ayı’da birer hesab vâsıtası kılmıştır. İşte bunlar aziz olan herşeyi bilen Allah’ın- o ezelî yaratıcının- takdiridir.”[1] ”O, o zattır ki, sizin için geceyi […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ALLAH’A VE RASULÜNE İTTİBA’

ALLAH’A VE RASULÜNE İTTİBA’ “Ey iman edenler!Allah’a itaat edin.Peygambere ve sizden olan emir sahiplerine de itaat edin.Eğer bir hususta anlaşmazlığa düşerseniz –Allah’a ve âhirete gerçekten inanıyorsanız- onu Allah’a ve rasule götürün;bu hem hayırlı,hem de netice bakımından daha iyidir.”[1] Aziz ve Muhterem müslümanlar!..Kur’anı Kerim’de bir çok âyette “Allah’a ve Rasulüne itaatı- emretmektedir.Zira Allah’a giden sayısız yollar […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015