Arama Sonuçları

DARBECİ BAŞI ABD

DARBECİ BAŞI ABD Darbenin yolu İmf- den geçiyor, darbelerin babalığını da Abd yapıyordu. Hep öyle oldu ve de olmaya devam ediyor. Bu da hep kendi kontrolünde tutma amaçlıdır. 1960- dan beri bizde hep öyle oldu. -“Türk Silahlı Kuvveteri, iç Hizmet Kanunu’nun verdiği Türkiye Cumhuriyeti’ni kollama ve koruma görevini yüce Türk Milleti adına emir ve komuta […]

No ResponsesEylül 1st, 2018

SAĞLIKLI SAĞLIK TAVSİYELERİ-2-

SAĞLIKLI SAĞLIK TAVSİYELERİ-2-   Dr.  Aidin Salih – in Yitik Şifa kitabından özetler:   HASTALIKLARIN SEBEPLERİ Fazla yemek  “Her hastalığın temelinde tokluk vardır.” Hz. Muhammed (s.a.v.) “Yemek onlar için bir ceza, bir ağ, bir tuzak ve bir pranga olacaktır.” Hz. Davut (a.s.) “Çok yeme ağacı diken, hastalık meyvesi toplar” Atasözü   * Kimyasal İlaçlar Amerika’da […]

No ResponsesHaziran 8th, 2018

CANSIZLAR VE HALLERİ

CANSIZLAR VE HALLERİ Varlıklar genel olarak cansız ve canlılar veya cansızlar, bitkiler, hayvanlar ve insanlar olarak tasnif edilir. Anlayışsız insanlara hakaret edilirken; taş kafalı veya odun kafalı diye hakaret edilir. Oysa taşlar dahil hiçbir varlık manasız, sessiz, önemsiz, anlamaz ve anlaşılmaz değillerdir. Gelin onlara âyet ve hadislerde geçen birkaç misalleriyle bir göz atalım. Âyetlerde; “Şüphesiz […]

No ResponsesNisan 5th, 2017

YENİ HOCALAR ÇIKARILACAK… ARANIYOR…

YENİ HOCALAR ÇIKARILACAK… ARANIYOR… *Hadis ve bazı dinin hükümlerini inkar edenler, mensublarını bu hareketleriyle pervasızlaştırıyorlar. Cahil cesur olur, kabilinden cesaret veriyorlar. Ahmak cesareti. Kartal yavrusunu kartal gösteriyor. Benim ondan ne farkım varmış, deyip adeta civciv iken kendisini aynada şahin görüyor. Zira onun sahip olduğu kanat gibi organlara ben de sahibim, diyor. * Hadislerin anlaşılıp da […]

No ResponsesHaziran 13th, 2016

İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK

İSLAM HUKUKUNDA EVLİLİK Aile, toplumun temel unsurudur. Aile yapısını öncelikle “Evlilik Türkeri” yansıtmaktadır. Zira aile evlilik ile başlamaktadır. İlk dönemden beri kimin kimlerle ve ne şekilde evlenebileceği ile ilgili kurallar vardır. Bilindiği kadarıyla ilk dönemlerde büyük aile olgusu hâkimdir. Bu tip aile yapıları ikiden fazla nesli(kuşak)içinde barındırıyordu. Bu tip ailelerin çevresi son derece genişti. Bazılarında […]

No ResponsesAralık 16th, 2015

RABBİN TECELLİSİ İNSAN – 2 –

RABBİN TECELLİSİ İNSAN – 2 –  Sesli Dinle –             Her şeyin oluşmasında üç isim devrededir;             İlim-İrade-Kudret…             Üç şey tecellidedir;             İsim-Sıfat-Fiil.             Bunların tecellisi ise;yumuşatılmış,süzülmüş haliyle yansıtılmakta, kolaylaştırılmaktadır.             “Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le reeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh”             “Eğer Biz, bu Kur’ân’ı, dağa indirseydik, O’nu mutlaka, Allah’ın korkusundan […]

No ResponsesMart 11th, 2015

Fıkıh ve Kelâm

F I K I H K Ö Ş E S İ Bir şeyi anlamada asıl olan usüldür.Bundandırki fıkıh usülle başlar.Anlamanın yöntemlerini bilip ortaya koyarak,anlamaya çalışmak. Hanefilere göre fıkıh;Kişinin amel bakımından lehinde ve aleyhinde olan şer’i hükümleri bilmesidir. Şer’i hüküm ise;İnsanların toplum hayatındaki münasebetlerini düzenleme,yaptıkları işlerinin neticelerini almak için koymuş olduğu nizam ve hükümlerden ibarettir. Usulü […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

Adıyaman Nur Röportajları

ABDULKADİR EVREN “Tabîattan gelen fikr-i küfrîyi dirilmiyecek bir surette öldürüyor; küfrün temel taşlarını zîr ü zeber ediyor.” *Kendinizi tanıtır mısınız? Abdulkadir Evren..1958 Samsat doğumluyum.15 yıl gardiyanlık yaptım.Şimdi emekliyim.Allah-a şükür fırsat buldukça Risale-i Nurları okuyorum. *Risale-i Nuru nasıl,nerede ve kimin vesilesiyle tanıdınız? 1974 tarihinde Mustafa Demir hocamızın Samsat ilçemize gelmesi ve bizlerle ilgilenmesi, Kur’an’ın bu asırda […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

T O P R A K

T O P R A K Cenâb-ı Hakkın kudretiyle kesif olarak yaratılan toprak;varlıklara bağrını açmış,analık yapmaktadır. Varlıkların en üstünü olan insan,ondan yaratılmıştır. Varlığı ondan elde edilenler de,varlığını onunla devam ettirmekte ve etmektedirler. O’ndan oluşub,onunla devam eden insan,neticede onda sonlanıp,onun bağrına yatırılmaktadır. Topraktan her şeyi yiyen insan,sonunda ve sonuçta yine onun tarafından yenilmekte ve tüketilmektedir. Yani […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İZAK RABİN VE YAHUDİLİK

İZAK RABİN VE YAHUDİLİK İsrail başbakanı olan İzak Rabin-i öldüren Tıb fakültesi öğrencisi Yigal Amir bunu;”Allah’ın bir emri olarak yapıyordu.” Amacını ise;”Su-i kasdı barış sürecini durdurmak için gerçekleştirdim. Rabin,ülkemizi Filistinlilere vermek istiyordu. Cezaevindeki filistinli tutukluları serbest bıraktı. Onlar da yahudileri öldürdüler. Rabin-in izlediği siyaset sonucunda bir filistin devletinin ortaya çıkacağı gerçeğini israil halkının fark edememesini […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KEŞKE VE TEMENNİLER

KEŞKE VE TEMENNİLER LEV-VE LEV- FE LEV OLANLAR : BAKARA:”165. Ve insanlardan öyleleri vardır ki Allah’tan başkalarını Allah’a denk tanrılar ederler. Onları Allah’ı sever gibi severler. Mü’minlerin ise All!h Teâlâ’ya muhabbetler! daha ziyadedir. Eğer zulm edenler azabı görecekleri zaman bütün kuvvetin Allah’a muhsus olduğunu ve hakikaten Allah’ın azabının şiddetli bulunduğunu görüp anlasalar -ne kadar nadim […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

KIRK KERE MÂŞALLAH

KIRK KERE MÂŞALLAH Aslında kırk bin kere mâşallah demek daha münasib olur. Risale-i Nur Külliyatında Kırk üzerinde çok durulmaktadır. Âdeta eskilerde kırk-lar-yediler gibi,bu zamanda da tezahür eden kırk esrarı üzerine cereyan eden olaylar bir tesadüf olmayıp,tam bir kasdın tezahürüdür.Bu âyetlerde ve hadislerde de böyledir. Fir’avunun kırk tane dünyaca meşhur sihirbazının Hz.Musa’ya karşı yenilerek müslüman olmaları… […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

CİNLER VE ŞEYTANLAR

CİNLER VE ŞEYTANLAR “ Cinni ise Hâlis ateşten yarattı.”[1] Cinler ruhani varlıklardır.[2] Kur’an-ı Kerim’de 13 surede haklarında bilgi verilmektedir.[3] Bunlar da insanlar gibi ibadet için yaratılmışlardır.[4] İçlerinde iman edip-etmeyenler [5] yani Mü’min cinler [6] ve Kafir cinler [7] vardır. Peygamberimiz Hz. Muhammed hem insanlara hem de cinlere peygamber olarak gönderilmiştir. Ondan dolayı kendisine ‘Rasulüs Sakaleyn’ […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

EY RABBİM-EY RABBİMİZ

EY RABBİM-EY RABBİMİZ Kur’an-ı Kerim-de Rabbi ifadesi 67 kere geçmektedir.Bi harfi cerriyle de 2 kere geçmektedir. -FELAK:”1-De ki: Felakın -yaratılıp meydana getirilmiş olan şeylerin-Rab’bine sığınırım.” -NAS:”1-De ki: İnsanların Rab’bine sığınırım.” -BAKARA:”126. Şunu da zikret ki: İbrahim, Rabbim! Burasını bir emin belde kıl, ahalisini Allah’a ve âhiret gününe îman etmiş olanları da meyvelerden rızıklandır, demiştir.” -260. […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

GAYB

GAYB Gayb;bilinmeyen,örtülü ve perdeli olan,bizden kaybolup,bize meçhul olan,ilmimizde ve müşahedemizde bulunmayan,ihata edemediğimiz şeylerdir. Gaybın anahtarı,bilgisi,kendisine bildirdiği kimseler hariç,Allah’ın nezdindedir.[1] Allah bildirmedikçe gaybı peygamberler de bilmez [2],cinlerde bilmez [3],İnsan da bilmez.[4] Gaybı yalnız Allah bilir.[5] Kur’an-da müminler vasıflandırılırlarken,gabya iman eden kimseler olarak bildirilirler.[6] Mugayyebat-ı Hamse yani beş gaybi,bilinmeyen şey olarak belirlenen âyette:”Kıyamet saatinin ne zaman geleceğini […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015