Arama Sonuçları

İNSANLIĞIN DİBE VURUŞU VE ÖLÜŞÜ

İNSANLIĞIN DİBE VURUŞU VE ÖLÜŞÜ – Sesli Dinle – İçinde bulunduğumuz asır,bütün asırların özeti bir asırdır. Bütün asırların kirini,asrımız bir defada kusmaktadır. Dünya kan kaybediyor.,yara büyüyor. Kan kaybeden dünya,kendi dünyasının kendisi tarafından kapanmasına da fetva veriyor. Dünya bunca günahı taşıyamaz. Zaten baştan da böyle bir emaneti ve yükü yüklemekten şiddetle kaçmıştı. Eğer bir kıyamet kopmazsa,küçük […]

No ResponsesEylül 6th, 2015

İNSAN TAVINDA DÖVÜLÜR

İNSAN TAVINDA DÖVÜLÜR – 7 – – Sesli Dinle –             İnsan dünya tavında dövülmeliydi.             Bir yandan olurken,diğer yandan da üstündeki pasları atmalıydı.Kirlerini dökmeliydi.             Bu insana bir yandan su verilmeli,bir yandan ateşe konmalı,bir yandan da tavında,çekicin altında dövülmeli,dövülmeli,dövülmeliydi.             İnsan bu dünyaya tavında dövülmeye geldi.             -Adamın biri bir kış günü,bir kişinin yeni […]

No ResponsesMart 30th, 2015

RABBİN TECELLİSİ İNSAN – 2 –

RABBİN TECELLİSİ İNSAN – 2 –  Sesli Dinle –             Her şeyin oluşmasında üç isim devrededir;             İlim-İrade-Kudret…             Üç şey tecellidedir;             İsim-Sıfat-Fiil.             Bunların tecellisi ise;yumuşatılmış,süzülmüş haliyle yansıtılmakta, kolaylaştırılmaktadır.             “Lev enzelnâ hâzel kur’âne alâ cebelin le reeytehu hâşian mutesaddian min haşyetillâh”             “Eğer Biz, bu Kur’ân’ı, dağa indirseydik, O’nu mutlaka, Allah’ın korkusundan […]

No ResponsesMart 11th, 2015

SONSUZLUK NAMZEDİ İNSAN

SONSUZLUK NAMZEDİ İNSAN İnsan birinci elden birinci merkez olan emir dairesinin mahsulüdür. -Ervah kafileleri cesed giymeye sıra beklerken,cesedini çıkaran ruhlar da âla-yı illiyyin ve esfeli safiline geçmek için nöbet beklemektedirler.İkinci cesed elbisesi ruhlar aleminde giyilecektir. -İnsanda on latifeden biri olan nefsi nâtık,nefsin ruhun gerçek geldiği vatanı taleb etmesidir. -Hubbül vatani minel iman-,’Vatan sevgisi imandandır.’hadisinin en […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

VARLIKLARIN GÖZDESİ İNSAN

VARLIKLARIN GÖZDESİ İNSAN İnsan gelmeden önce de gündemdeydi,geldikten sonra da her an gündemdedir. Gündelik veya hayat içerisinde en çok zamanı ramazan oluşturur.O da en fazla iki aydır.İnsan yılın her saniyesinde gündemdedir. İnsanı gündemden çıkarttığınız zaman her şey anlamsızlaşır ve de gündemden kalkarlar.Dört büyük meleğin birinci gündem maddeleri ve hatta olmamasında olmayacakları madde insandır. İnsan olmazsa […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

ALEMLER VE İNSAN

ALEMLER VE İNSAN “Cenab-ı Hakkın şu ğayrı mütenahi fezada çok alemleri vardır.”[1] İnsanı yokluktan alıp ahirete götüren Allah,bu insanı bir çok menzillere uğratarak tabiri caizse,her bir yerde oraya münasip pişme usulleri ile pişirdikten işledikten sonra ebedi cennet ve cehennem hayatına götürmektedir. Mevlana’nın deyimi ile: “Hamdım,Pişdim,Yandım” İşlenmemiş bir taş ancak ustasının eline girmekle bir kıymet alır. […]

No ResponsesOcak 3rd, 2015

İNSANLIK KAPISI

İNSANLIK KAPISI Her bir insanın bir insanlık kapısı vardır. Doksan dokuz kapısı kapalı da olsa,açık olan bir kapısı vardır İşte ona o kapıdan girmek,insanlığı o kapıdan ona sunmak gerektir. Tıpkı kaleyi fethetmek için açılan bir gedikten içeriye girerek fethetmek gibi.Şairin: Sur’da bir gedik açtık, Mukaddes mi mukaddes. Ey kahpe rüzgar, Her nereden esersen es. Marifet […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

İNSAN VE İSYAN

İNSAN VE İSYAN İnsan isyana meyyaldır. Bu fıtratında mevcuttur. Yusuf Aleyhisselam:”Muhakkak ki nefis kötülükleri emreder. Ancak Rabbimin merhamet edip koruduğu müstesna..”der.[1] Her insan nefis taşımaktadır. Nefis itibarıyla her insan şeytanın ve nefsin aldatmacasına maruzdur. Kur’an-ı Kerim-de Alllah’a isyan 6,peygambere isyan 11 ve şeytanın isyanı emretmesiyle 9,alakalı olarak toplam 26 ayet-i kerime zikredilmektedir. İnsan ve isyan […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

İNSANLAR EŞİT DEĞİL

İNSANLAR EŞİT DEĞİL İnsanlar aynı tornadan çıkmış değillerdir. Bu farklılık,farklılığındandır,eksikliğinden değil. Eğer insanların bir birinden farklılığı eşitsizlik olarak addedilecek olursa; Dört ayaklı varlıklarla insanların mahkemelik ve onların insanlardan davacı olması gerekir. Sınıftaki öğrencilerin farklılığı,bir yandan onların farklılıktaki zenginliklerinden olmakla beraber,kabiliyetlerini farklı geliştirmelerindendir. Farklılıklar;sınıflar arası soru farklılığındandır. Neticede imtihan devam etmektedir. Devlet kademelerindeki farklılık eşitsizlik olmayıp,adaletin […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015

İNSAN VE YARATILIŞI

İNSAN VE YARATILIŞI “İnsan,Cenâb-ı Hakkın antika bir sanatıdır.” Muamma ve meçhul varlık insan. İnsan maddesi ve manasıyla en mükemmel bir varlık. Ancak gerçek mahiyeti ebede uzanan manevi boyutuyladır. Kapsamlı,kabiliyetli tek varlık. Kendisine eşyanın isimlerinin talim edilmesiyle ayırabilen,fark edip kıymetlerini takdir edebilen tek varlık. Kendini çözemeyen insan kainattaki ortaya çıkan harikalıkları görmekle de harika mahiyetini anlayabilir. […]

No ResponsesOcak 2nd, 2015